بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زني مرد شما را دزديد هرگز به فكر انتقام نباشيد بگذاريد نگه اش دارد زيرا مردان واقعي دزديده نميشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی: اونی ک اگه صد دفعه هم ناراحتش کنی.. هربار میگه این دفعه آخریه که میبخشمت!‏ و بازم با اخم میاد تو بغلت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین وظیفه عاشق گوش دادن به معشوق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران عشقی را که به خود داریم به ما باز میگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم از حرف خالیست...... هرچه هست تویی...... و تو حرف نداری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه ام میگیرد!! وقتی میبینم کسی که تمام دنیای من بود... حالا منت دیگری را میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوای بودنت را دارد .....ولی نمیدانم چرا همیشه هوایش بارانی میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر دیگران انکار میکنند تورا من به تو اصرار دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـگر عـشـق بـسـوزد؛کـه سـوزانـد جـگـرم دوسـت دخـتـرم مـادر شـد و مـن هـنـوز پـسـرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یه نگاهی هم پشت سرت بکن.شاید یه نفر هست که چشم به راهت اشک میریزه و انتظار یه برگشت پرمهر رو داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم ...!بگذار حرف های دلم آنقدر همدیگر را بزنند تا بمیرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی... جایی همین حوالی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگ میشوم...به تمام دلایلی که نیستی!به اجبار آرام میگیرم. چه اجبار تلخی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را می خواهم که هر شب بگوید دوستت دارم..... و هر روز ثابتش کند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قبرم بنویسید..موریانه ها زهرمارتان باد........ این تن که میخورید پر از حسرت های شیرین بود........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زني مرد شما را دزديد هرگز به فكر انتقام نباشيد بگذاريد نگه اش دارد زيرا مردان واقعي دزديده نميشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی: اونی ک اگه صد دفعه هم ناراحتش کنی.. هربار میگه این دفعه آخریه که میبخشمت!‏ و بازم با اخم میاد تو بغلت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین وظیفه عاشق گوش دادن به معشوق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران عشقی را که به خود داریم به ما باز میگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم از حرف خالیست...... هرچه هست تویی...... و تو حرف نداری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه ام میگیرد!! وقتی میبینم کسی که تمام دنیای من بود... حالا منت دیگری را میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوای بودنت را دارد .....ولی نمیدانم چرا همیشه هوایش بارانی میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر دیگران انکار میکنند تورا من به تو اصرار دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـگر عـشـق بـسـوزد؛کـه سـوزانـد جـگـرم دوسـت دخـتـرم مـادر شـد و مـن هـنـوز پـسـرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یه نگاهی هم پشت سرت بکن.شاید یه نفر هست که چشم به راهت اشک میریزه و انتظار یه برگشت پرمهر رو داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم ...!بگذار حرف های دلم آنقدر همدیگر را بزنند تا بمیرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی... جایی همین حوالی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگ میشوم...به تمام دلایلی که نیستی!به اجبار آرام میگیرم. چه اجبار تلخی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را می خواهم که هر شب بگوید دوستت دارم..... و هر روز ثابتش کند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قبرم بنویسید..موریانه ها زهرمارتان باد........ این تن که میخورید پر از حسرت های شیرین بود........