بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایـــا........... تـــنـــهـا مــگــــذار... دلــی راکــه هــیــچ کـس... " دردش" را نــمــیــفــهــمـــد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیچکـس بعــد هـیچکـــس نـــــــمـرده امـا خـیــلــــیـا بعــد خـیـلـیـــــا، دیـــگـه زنـدگـــــی نـــــــــــکــردن‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد.. تا وقتی که هستیم یاد هم باشیم وگرنه وقت رفتن فریاد هم صدایی ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ستی میشود دستـان مـا کنـار هم !! بـی شـک ؛هیچ طراحی تـا امـروز چنین سـتی را بـا هـم جـور نکرده است …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی در خاطر کسی ماندگاری که لحظه های نبودنت را با تمام دنیا معامله نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا ،کجا ،تا کی ،برای چه ،ولی رفتی...  بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته فاصله اي طولاني بين ماست..... اما هيچ فاصله اي تو را از من دور نميكند.... اين خود تو هستي كه داري از من دور ميشي.... كارت را به گردن فاصله نينداز..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است..آرام فاتحه ای بخوان شاید خدا گذشته ام را بیامرزد…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی روگرفتم گم شدم! ترس من از گم شدن نیست !از گرفتن دستی است که بی بهانه رهایم کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغلش این بود بیاید عاشق کند ، تنها بگذارد و برود..... نمیدانم،شاید مامور بوده و معذور!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اززندگی کسی حذف شدم که...برای داشتنش خیلی هارا از زندگیم حذف کردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دلمو نشکست .... هیچوقت بهم نه نگفت… همیشه در جواب بچه بازیهام …خندید و گفت: عاشقه همین کاراتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـيـشه سـلـيـقـه مـن و خــُـدا يــکـي بــود هـر کـه را مـن دوسـت دآشـتـم بــا خـودش بــُـرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله بی تومیمیرم راهرگزباورنکن......من اینجابدون توهنوززنده ام...زنده ای که روزی هزاربارآرزوی مرگ دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند عبادت كردنه بعد از اين ك نيت كردي ديكه نبايد ب اطراف نكاه كني!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه پسری که بی شیله پیله و روراست اومد تو چشمای عشقش نگاه کرد و گفت دوست دارم.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایـــا........... تـــنـــهـا مــگــــذار... دلــی راکــه هــیــچ کـس... " دردش" را نــمــیــفــهــمـــد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیچکـس بعــد هـیچکـــس نـــــــمـرده امـا خـیــلــــیـا بعــد خـیـلـیـــــا، دیـــگـه زنـدگـــــی نـــــــــــکــردن‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد.. تا وقتی که هستیم یاد هم باشیم وگرنه وقت رفتن فریاد هم صدایی ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ستی میشود دستـان مـا کنـار هم !! بـی شـک ؛هیچ طراحی تـا امـروز چنین سـتی را بـا هـم جـور نکرده است …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی در خاطر کسی ماندگاری که لحظه های نبودنت را با تمام دنیا معامله نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا ،کجا ،تا کی ،برای چه ،ولی رفتی...  بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته فاصله اي طولاني بين ماست..... اما هيچ فاصله اي تو را از من دور نميكند.... اين خود تو هستي كه داري از من دور ميشي.... كارت را به گردن فاصله نينداز..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است..آرام فاتحه ای بخوان شاید خدا گذشته ام را بیامرزد…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی روگرفتم گم شدم! ترس من از گم شدن نیست !از گرفتن دستی است که بی بهانه رهایم کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شغلش این بود بیاید عاشق کند ، تنها بگذارد و برود..... نمیدانم،شاید مامور بوده و معذور!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اززندگی کسی حذف شدم که...برای داشتنش خیلی هارا از زندگیم حذف کردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت دلمو نشکست .... هیچوقت بهم نه نگفت… همیشه در جواب بچه بازیهام …خندید و گفت: عاشقه همین کاراتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـيـشه سـلـيـقـه مـن و خــُـدا يــکـي بــود هـر کـه را مـن دوسـت دآشـتـم بــا خـودش بــُـرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله بی تومیمیرم راهرگزباورنکن......من اینجابدون توهنوززنده ام...زنده ای که روزی هزاربارآرزوی مرگ دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند عبادت كردنه بعد از اين ك نيت كردي ديكه نبايد ب اطراف نكاه كني!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه پسری که بی شیله پیله و روراست اومد تو چشمای عشقش نگاه کرد و گفت دوست دارم.....