بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستارست هنوزم دیدن تو برام مثل یه عمر دوبارست هنوزم وقتی می خندی دلم از شادی می لرزه هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می ارزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم بریدند من بافتم!مردم سوزاندند من ساختم! چقد مظلومانه شدم انچه بقیه خواستند! راستی اسمم چه بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه چراغ وقتی به سقف وصله و اطرافت رو روشن کردن به چه درد میخوره وقتی درونت سیاهی حکم فرمایی میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یعنی فرصتی تا بی نهایت/تویعنی نغمه موزون باران/تویعنی تا ابد ایینه بودن/برای خاطر دل های یاران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برچشمان مهربانه تو مینویسم حکایت بی نهایت عشق راتابدانی که محبت وعشق را در چشمان تو آموختم وبا توآغاز کردم...به پاکی چشمانم وچشمانت قسم که تاابد دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی که عاشقش میشی بفهمه عشقتو رد نشه ازت به سادگی و بهت بگه برو کاش غرور ادمارو از هم دیگه دور نکنه حسرت دوست دارم به دل هیشکی نمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتره وقتا...... عشق...فقط شبیه عشقه بعده یه مدت میفهمی عشق و عاشق و معشوق واقعی فقط تو غصه هاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبال! بزن، بزن که نابود شدم بر ” تار ” غروب زندگی، ” پود ” شدم عمرم همه رفت، خفته در کوره ی مرگ آتش زده ، استخوان بی دود شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت را نبايد در الفباي شهر غريب جستجو كرد همين كه عزيزت را نبيني غريبي٠٠٠٠٠

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان باید از جان گذرد هر ک شود عاشقشان،آن زمانی ک سرشتند ز گل پیکرشان سنگی از گلشان بود آن شد دلشان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخوام بین منو بین دلش جنگ بشہ/نمیخوام عشقی ک اون ندارہ کمرنگ بشہ من فقط ی چیزی از خدا میخوام/واسہ یکبارم شدہ دلش برام تنگ بشہ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را ... باور نکن ... هوا ... بی تو... سرد تر از این حرفهاست ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط بودی،وقتی بغض میکردم بغلم میکردی و میگفتی: ببینم چشاتو...منو نگا کن... اگہ گریہ کنی قہر میکنم میرما!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید در نبودش به ظاهر لبخند بزنم... ولی... فقط بالش زیر سرم از درون من خبر داره و میفهمه در نبودش چی میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان داغی ست من اما دلم دیگر به این زندگی گرم نمیشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نارفیق بودی برام اهای رفیق با مرام زخم کاریتم نذاشته بال پروازی برام دلتم خنک بشه پره دستم جای تیغ ضربه ی اخرتم ب هدف خورده دقیق

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستارست هنوزم دیدن تو برام مثل یه عمر دوبارست هنوزم وقتی می خندی دلم از شادی می لرزه هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می ارزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم بریدند من بافتم!مردم سوزاندند من ساختم! چقد مظلومانه شدم انچه بقیه خواستند! راستی اسمم چه بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه چراغ وقتی به سقف وصله و اطرافت رو روشن کردن به چه درد میخوره وقتی درونت سیاهی حکم فرمایی میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یعنی فرصتی تا بی نهایت/تویعنی نغمه موزون باران/تویعنی تا ابد ایینه بودن/برای خاطر دل های یاران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برچشمان مهربانه تو مینویسم حکایت بی نهایت عشق راتابدانی که محبت وعشق را در چشمان تو آموختم وبا توآغاز کردم...به پاکی چشمانم وچشمانت قسم که تاابد دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی که عاشقش میشی بفهمه عشقتو رد نشه ازت به سادگی و بهت بگه برو کاش غرور ادمارو از هم دیگه دور نکنه حسرت دوست دارم به دل هیشکی نمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتره وقتا...... عشق...فقط شبیه عشقه بعده یه مدت میفهمی عشق و عاشق و معشوق واقعی فقط تو غصه هاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبال! بزن، بزن که نابود شدم بر ” تار ” غروب زندگی، ” پود ” شدم عمرم همه رفت، خفته در کوره ی مرگ آتش زده ، استخوان بی دود شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت را نبايد در الفباي شهر غريب جستجو كرد همين كه عزيزت را نبيني غريبي٠٠٠٠٠

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان باید از جان گذرد هر ک شود عاشقشان،آن زمانی ک سرشتند ز گل پیکرشان سنگی از گلشان بود آن شد دلشان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخوام بین منو بین دلش جنگ بشہ/نمیخوام عشقی ک اون ندارہ کمرنگ بشہ من فقط ی چیزی از خدا میخوام/واسہ یکبارم شدہ دلش برام تنگ بشہ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را ... باور نکن ... هوا ... بی تو... سرد تر از این حرفهاست ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط بودی،وقتی بغض میکردم بغلم میکردی و میگفتی: ببینم چشاتو...منو نگا کن... اگہ گریہ کنی قہر میکنم میرما!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید در نبودش به ظاهر لبخند بزنم... ولی... فقط بالش زیر سرم از درون من خبر داره و میفهمه در نبودش چی میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان داغی ست من اما دلم دیگر به این زندگی گرم نمیشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نارفیق بودی برام اهای رفیق با مرام زخم کاریتم نذاشته بال پروازی برام دلتم خنک بشه پره دستم جای تیغ ضربه ی اخرتم ب هدف خورده دقیق