بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند که از آینه بی رنگ تر است از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است بشکن دل بی نوای مارا ای عشق این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ابلهی هستی که قلب دارد ولی عقل ندارد و من ابلهی هستم که  عقل دارد ولی قلب ندارد... هردویمان ناراحت هستیم و رنج می کشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي تو، از دود سيگار هم مضرتر است،دود سيگار به"سرفه ام"مي اندازد،هواي"تو"به"گريه ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾـﻮﺁﻧـﮧ ﮮِ ﺭﻭﺯْﻫﺂﯾـﮯ ﻫَﺴْﺘـ ـَﻢ ﮐـﮧ ﻣِﻬـﺮﺑﺂּט ﻣﯿﺸَﻮﮮ ﺣَﺘـّﮯ ﺍَﮔـ َـﺮْ ﻧَـﺪﺁﻧﻢْ ﭼـﺮﺁ❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقاااا کجایی؟؟؟ حرفه دله خیلی از ما تک نفره هاس به نیمه ی گمشدمون..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی...همین حوالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شاعـــر دلم عاشـــق دلم رسواي عالـــم شد... دلش سنگ و دلش سنگ و دلش از سنـــگ بدتر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه منتظرم! منتظر آن شب... که تو از در بیایی و من از تنهایی در بیایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نفهمید از احساسم که حرف نمی زدم از روی شرم بود نه غرور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نداشتــــم بــــزنم...خواستـم فقط خاطرنشان کنم که تو در خاطری هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ هَوا خیلیییی سَرده.. + نه  _ سَردِته  + نه  _ الآن سَردته +نه چرا هِی اینو اَزَم می پُرسی _ آخه دارَم سَعی می کُنم یه بَهونه واسه بَغَل کردنت پِیدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم تـنگ شـده دلـم بـهونه مـی گیـره بـهونه کـسی که از دل تـنگیام خـبر نداره خـوش بـحال خـودت کـه کـنار خـودت هـستی آهـای بـهونه دل تـنگیام دوسـتت دارم #دلـتنگی نـوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادت نیست ولی من خوب یاد دارم که برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب می‌ترسید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر نعمته روی برفا تو اوج سرما دستاشو بگیری ایشالا قسمت همتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردترین دیر ِ دنیا و دیرترین درد ِ دنیا وقتی‌ است‌ که آدم می‌فهمد عاشقی معشوق نمی‌خواهد ، عشق می‌خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تــــو" کـــــنــارم بـــاش ... مـــــن ، تمـــآم شــب هـــا ی امــــروز را تــــآب مـــی آورم بــه امیـــــــــد ِصبــــحی کـــــه چشـــــمـآنـــم بـــه روی " تـــــو " بـــــاز شـــــــود .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند که از آینه بی رنگ تر است از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است بشکن دل بی نوای مارا ای عشق این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ابلهی هستی که قلب دارد ولی عقل ندارد و من ابلهی هستم که  عقل دارد ولی قلب ندارد... هردویمان ناراحت هستیم و رنج می کشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي تو، از دود سيگار هم مضرتر است،دود سيگار به"سرفه ام"مي اندازد،هواي"تو"به"گريه ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾـﻮﺁﻧـﮧ ﮮِ ﺭﻭﺯْﻫﺂﯾـﮯ ﻫَﺴْﺘـ ـَﻢ ﮐـﮧ ﻣِﻬـﺮﺑﺂּט ﻣﯿﺸَﻮﮮ ﺣَﺘـّﮯ ﺍَﮔـ َـﺮْ ﻧَـﺪﺁﻧﻢْ ﭼـﺮﺁ❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقاااا کجایی؟؟؟ حرفه دله خیلی از ما تک نفره هاس به نیمه ی گمشدمون..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی...همین حوالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شاعـــر دلم عاشـــق دلم رسواي عالـــم شد... دلش سنگ و دلش سنگ و دلش از سنـــگ بدتر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه منتظرم! منتظر آن شب... که تو از در بیایی و من از تنهایی در بیایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نفهمید از احساسم که حرف نمی زدم از روی شرم بود نه غرور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نداشتــــم بــــزنم...خواستـم فقط خاطرنشان کنم که تو در خاطری هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ هَوا خیلیییی سَرده.. + نه  _ سَردِته  + نه  _ الآن سَردته +نه چرا هِی اینو اَزَم می پُرسی _ آخه دارَم سَعی می کُنم یه بَهونه واسه بَغَل کردنت پِیدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم تـنگ شـده دلـم بـهونه مـی گیـره بـهونه کـسی که از دل تـنگیام خـبر نداره خـوش بـحال خـودت کـه کـنار خـودت هـستی آهـای بـهونه دل تـنگیام دوسـتت دارم #دلـتنگی نـوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادت نیست ولی من خوب یاد دارم که برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب می‌ترسید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر نعمته روی برفا تو اوج سرما دستاشو بگیری ایشالا قسمت همتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردترین دیر ِ دنیا و دیرترین درد ِ دنیا وقتی‌ است‌ که آدم می‌فهمد عاشقی معشوق نمی‌خواهد ، عشق می‌خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تــــو" کـــــنــارم بـــاش ... مـــــن ، تمـــآم شــب هـــا ی امــــروز را تــــآب مـــی آورم بــه امیـــــــــد ِصبــــحی کـــــه چشـــــمـآنـــم بـــه روی " تـــــو " بـــــاز شـــــــود .