بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست… آن قدر به خاطر ضربدرهای جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشتہ باشہ بیشتر تنہاست، چون ب ھیچکس جز ھمان آدم فکر نمیکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند لحظه به من فکر کن نگو لحظه چی رو عوض می‌کنه همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو عوض می‌کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم از نظر اون عشق چي بود فقط ميدونم كه پول و ماشين مشكي بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بیادتو می افتم دردفترم یک ستاره می کشم  نمی دانم تاحالاچندتاستاره کشیدم ولی حالامی دانم من هم یک اسمان دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدم فرهاد از شيرين چه خبر؟گفت آهستــــــــــــــــــــــــه تر ليلي با من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقويم امسالم پر شده از قرمز هاي بي دليل،تو كه نباشي زندگي تا اطلاع ثانوي تعطيل است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن و تـــو

 دو نیــمه ی یــک سیــب بودیـــم

 ، تــو را یــکی بــرد

 و مــرا کــرم خـورد 

!  من خاکستر شدم تو اما تنها سیگاری را دیدی که تمـــام شــــد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بیشتر و بدتر از این ... مغز استخوان آدمو نمی سوزونه که... اطرافیانت بهت بگن: اگه ...دوستت داشت نمیرفت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز بهش گفتم چی رو تو صورتم از همه بیشتر دوس داری گفت خب معلومه چشاتو وقتی نگاشون میکنک بهم ارامش میدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي آدم ها از زندگي ما ميرن و با رفتنشون درسايي رو بهمون ياد ميدن که اگه بودن هيچوقت ياد نمي گرفتيم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که میلش در خم ابرو بود رو به رو بودن به از پهلو بود رو به رو بودن نشان دشمنیست یار من آن است که در پهلو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بـــــودن هـــا ، دیـــر عـــادتـــ کن... ! و بــه نبــودن هـا ، زود ...! آدم هــا ، نـبودن را بهـتر بلـدنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه ناز مرا ميكشيد مادر بود_كسي كه حرف مرا ميشنيد مادر بود_كسي كه گنج به دستم سپرد پدربود_كسي كه رنج به پايم كشيد مادر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي بميري نه... الهي باشي الهي من بميرم چون تو عشق تو بودي ناشي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمون، غرق به خونه دل من آسمون، دشت جنونه دل من تک و تنها توی دنیای بزرگ آسمون، بی هم زبونه دل من

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست… آن قدر به خاطر ضربدرهای جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشتہ باشہ بیشتر تنہاست، چون ب ھیچکس جز ھمان آدم فکر نمیکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند لحظه به من فکر کن نگو لحظه چی رو عوض می‌کنه همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو عوض می‌کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم از نظر اون عشق چي بود فقط ميدونم كه پول و ماشين مشكي بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بیادتو می افتم دردفترم یک ستاره می کشم  نمی دانم تاحالاچندتاستاره کشیدم ولی حالامی دانم من هم یک اسمان دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدم فرهاد از شيرين چه خبر؟گفت آهستــــــــــــــــــــــــه تر ليلي با من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقويم امسالم پر شده از قرمز هاي بي دليل،تو كه نباشي زندگي تا اطلاع ثانوي تعطيل است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن و تـــو

 دو نیــمه ی یــک سیــب بودیـــم

 ، تــو را یــکی بــرد

 و مــرا کــرم خـورد 

!  من خاکستر شدم تو اما تنها سیگاری را دیدی که تمـــام شــــد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بیشتر و بدتر از این ... مغز استخوان آدمو نمی سوزونه که... اطرافیانت بهت بگن: اگه ...دوستت داشت نمیرفت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز بهش گفتم چی رو تو صورتم از همه بیشتر دوس داری گفت خب معلومه چشاتو وقتی نگاشون میکنک بهم ارامش میدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضي آدم ها از زندگي ما ميرن و با رفتنشون درسايي رو بهمون ياد ميدن که اگه بودن هيچوقت ياد نمي گرفتيم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که میلش در خم ابرو بود رو به رو بودن به از پهلو بود رو به رو بودن نشان دشمنیست یار من آن است که در پهلو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بـــــودن هـــا ، دیـــر عـــادتـــ کن... ! و بــه نبــودن هـا ، زود ...! آدم هــا ، نـبودن را بهـتر بلـدنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه ناز مرا ميكشيد مادر بود_كسي كه حرف مرا ميشنيد مادر بود_كسي كه گنج به دستم سپرد پدربود_كسي كه رنج به پايم كشيد مادر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي بميري نه... الهي باشي الهي من بميرم چون تو عشق تو بودي ناشي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمون، غرق به خونه دل من آسمون، دشت جنونه دل من تک و تنها توی دنیای بزرگ آسمون، بی هم زبونه دل من