بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که برای حرفم تره هم خورد نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورانی در زندگی وجود خواهد داشت که بین عشق و یا احترام باید یکی را انتخاب کنید...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــب هــایـم درد دارد ... وقـتـــی نـدانـــم چـــراغ اتـاقـــت را کـدامیـــن دســت خـامــوش میــکنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را با چنگ و دندان نگه داشته ام... ارام تر بکش لعنت!!! آخرین دندانم در حال شکستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هم مث میز ریاستی که میگن وفا نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یکرنگی چ مصوبه ای شده ک امروز هرکی بفهمه جرمش سوزوندن دلشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم کباب شده از این روزگار این روزا هرکی بوی دهنم رو میفهمه خیال میکنه چقدر خوشم ک کباب خوردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کارکمی است برای توصیف نبودنت....دارم به کارباشکوهی شبیه به مرگ فکرمیکنم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زودبه نبودن یکدیگرعادت کرده ایم .انگاردیگرهیچ یک تنهانیستیم .من باتنهایی وتو باتن هایی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه‌ ، بهترین سرقتِ دنیاست ! چون هم دزیدیش حال میده ! هم پس دادنش . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی ب خاطر نبودن کسی نیست گاهی ب خاطر بودن کسی ست ک حواسش ب تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته واسه کسی از ته قلب شعر بگی بعد اون ب کس دیگه ای بگه مجنونتم لیلی جون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روے همین دیوار مجازے حک میکنم! از لج تو... از لج خودم... که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان تر ازمن دیده ای؟نشانم بده.... کسی که بارها بسوزانیش و باز با عشق نگاهت کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم . . .در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها . . .تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز . . ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه عذرخواهی به "خودم" بدهکارم!!! خودم...منو ببخش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که برای حرفم تره هم خورد نکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورانی در زندگی وجود خواهد داشت که بین عشق و یا احترام باید یکی را انتخاب کنید...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــب هــایـم درد دارد ... وقـتـــی نـدانـــم چـــراغ اتـاقـــت را کـدامیـــن دســت خـامــوش میــکنـد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت را با چنگ و دندان نگه داشته ام... ارام تر بکش لعنت!!! آخرین دندانم در حال شکستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هم مث میز ریاستی که میگن وفا نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یکرنگی چ مصوبه ای شده ک امروز هرکی بفهمه جرمش سوزوندن دلشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم کباب شده از این روزگار این روزا هرکی بوی دهنم رو میفهمه خیال میکنه چقدر خوشم ک کباب خوردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کارکمی است برای توصیف نبودنت....دارم به کارباشکوهی شبیه به مرگ فکرمیکنم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زودبه نبودن یکدیگرعادت کرده ایم .انگاردیگرهیچ یک تنهانیستیم .من باتنهایی وتو باتن هایی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه‌ ، بهترین سرقتِ دنیاست ! چون هم دزیدیش حال میده ! هم پس دادنش . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی ب خاطر نبودن کسی نیست گاهی ب خاطر بودن کسی ست ک حواسش ب تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته واسه کسی از ته قلب شعر بگی بعد اون ب کس دیگه ای بگه مجنونتم لیلی جون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روے همین دیوار مجازے حک میکنم! از لج تو... از لج خودم... که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان تر ازمن دیده ای؟نشانم بده.... کسی که بارها بسوزانیش و باز با عشق نگاهت کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم . . .در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها . . .تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز . . ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه عذرخواهی به "خودم" بدهکارم!!! خودم...منو ببخش