بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا راحت و بي خيال داره مسيرشو ميره بيچاره اون كسي كه بعد من اسير تو ميشه اونيكه از تو واسه خودش يه فرشته ساخته موندم من وقلمي كه هر چي نوشته باخته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي امارتو دادن فقط  سكوت كردم با يه سيگار هواي عشقتو دود كردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید روزی دلم دوباره برای او تنگ شود! هیس ارام باشید،شما دیگر مرا دیوانه خطاب نکنید. گفتم "شاید" آخر او هر چه که باشد روزی عشقم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﺜﻞِ ﺑﭽﮕﯿﻤﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﻣﻮﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳِﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوای من ... سیب آورده ام ... می مانی ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفشهایت را بمن قرض میدهی ...؟ میخوام بدانم ... تنها گذاشتنم چه حسی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و آتیشم بزن کی گفته ک من مانع ام تنها بذار ببینمت من ب همینم قانع ام ، تونیستی واین فاصله آتیش ب جونم میزنه ، تصوره لبخنده تو هرجا ک هستم با منه، هرجا ک میرم بامنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــــــم گریــــه نکـــن دیگه برنمـــــیگرده دلــــــم آروم بمــــــون تنهـــــا سفـــر کـــرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" امروز آیینه، حزن چهره ام را تاب نیاورد . . . شکست و من ماندم و هزار تکه تنهایی ! ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بہت میگہ جات خالیہ،نگو دوستان ب جای ما... شاید منتظر اینہ ک بگی جامو نگہدار،زود میام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چه مدرکى دارید مهم این است که چه درکى دارید ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بدِ که مخفیانه خیانت کنه و تو رو با عاشقانه هاش فریب بده ولی بدتر از اون وقتیه که خیانتش رو علنی کنه و بگه ما فقط دوست معمولی بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سفر می خواهد ! نه برای رسیدن به جایی.... فقط برای رفتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : دلت هر وقت برای کسی تنگ شد : نگاش کن! نبود صداش کن! نشنید دعاش کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم تن بودن...... با محرم دل شدن......... تفاوت دارد..........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ما که گذشت ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا راحت و بي خيال داره مسيرشو ميره بيچاره اون كسي كه بعد من اسير تو ميشه اونيكه از تو واسه خودش يه فرشته ساخته موندم من وقلمي كه هر چي نوشته باخته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي امارتو دادن فقط  سكوت كردم با يه سيگار هواي عشقتو دود كردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید روزی دلم دوباره برای او تنگ شود! هیس ارام باشید،شما دیگر مرا دیوانه خطاب نکنید. گفتم "شاید" آخر او هر چه که باشد روزی عشقم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﺜﻞِ ﺑﭽﮕﯿﻤﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﻣﻮﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳِﺶ ﺩﺍﺭﯾﻢ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوای من ... سیب آورده ام ... می مانی ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفشهایت را بمن قرض میدهی ...؟ میخوام بدانم ... تنها گذاشتنم چه حسی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و آتیشم بزن کی گفته ک من مانع ام تنها بذار ببینمت من ب همینم قانع ام ، تونیستی واین فاصله آتیش ب جونم میزنه ، تصوره لبخنده تو هرجا ک هستم با منه، هرجا ک میرم بامنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــــــــم گریــــه نکـــن دیگه برنمـــــیگرده دلــــــم آروم بمــــــون تنهـــــا سفـــر کـــرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" امروز آیینه، حزن چهره ام را تاب نیاورد . . . شکست و من ماندم و هزار تکه تنهایی ! ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بہت میگہ جات خالیہ،نگو دوستان ب جای ما... شاید منتظر اینہ ک بگی جامو نگہدار،زود میام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست چه مدرکى دارید مهم این است که چه درکى دارید ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی بدِ که مخفیانه خیانت کنه و تو رو با عاشقانه هاش فریب بده ولی بدتر از اون وقتیه که خیانتش رو علنی کنه و بگه ما فقط دوست معمولی بودیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سفر می خواهد ! نه برای رسیدن به جایی.... فقط برای رفتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : دلت هر وقت برای کسی تنگ شد : نگاش کن! نبود صداش کن! نشنید دعاش کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم تن بودن...... با محرم دل شدن......... تفاوت دارد..........