بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می سوزد برای خودم که می سوخت به پای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا باورها دروغی شدن یا دروغ ها باور،فقط می دونم این دنیا کمتر از حق آدمه،خدایا من فقط به تو باور دارم،یا حقمو بهم بده یا همین دنیام ازم بگیر،فقط بلاتکلیفم نذار،که بد دردیه انتظار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی چشم گریونت ببینم دلبر من گرفتار و پشیمونت ببینم دلبر من بمیری بهتره تا زنده باشی دلبر من نمی خوام با رقیبونت ببینم دلبر من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نفهمی کی سیگارت را روشن کردی و کی کشیدی و کی خاموشش کردی یعنی یک جای کار می لنگد بدجــــور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاھی اوقات مجبوریم بپذیریم ک برخی آدمہا فقط میتوانند در قلبمان بمانند،نہ در زندگیمان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اهنگایی هم هستن مخصوص وقتی که دستای عشقتو بگیری سرتو بزاری رو شونه هاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرامتر میشدم فقط اگر میفہمیدی حرفہایم ب ھمین راحتی ک میخوانی نوشتہ نشدہ اند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ب یک آغوش گرم میهمان کن.. اهل چای یا قهوه نیستم!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــرفــــی نیســــــــت ... ! فقــــط مینویســــــــم ... رفــــــــت .... آن احساســــی کــــه , " تـــــ ـــو را " دوســ ــت میــــداشــــت...........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماه را دوست داری و من ماهاست که تو را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي چشم هايت راببند تابازكني برميگردم.... چشم هايم رابستم....واكردم رفته بودي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎﯼ ﺷﻠﻮﻍ ﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻥ)ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ( ﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺎﯾﻞ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ » ﺍﺯﺩﺳﺘﺖ ﻟﺠﻢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ » ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﻓحﺵ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ»»»»»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام رفتنت.. کلاهى که بر سرم گذاشتى را برمى دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــانند هــيزم هاي مــصنوعي شــومينه مي ســوزم و پــايان نــدارم درد يــعني اين...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منـــتــظــر بـــاش ! تــاوانــــــِـ بــازی بــا آدمهـــــا سنگیــــــــن استــــــــــــ .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می سوزد برای خودم که می سوخت به پای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا باورها دروغی شدن یا دروغ ها باور،فقط می دونم این دنیا کمتر از حق آدمه،خدایا من فقط به تو باور دارم،یا حقمو بهم بده یا همین دنیام ازم بگیر،فقط بلاتکلیفم نذار،که بد دردیه انتظار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی چشم گریونت ببینم دلبر من گرفتار و پشیمونت ببینم دلبر من بمیری بهتره تا زنده باشی دلبر من نمی خوام با رقیبونت ببینم دلبر من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نفهمی کی سیگارت را روشن کردی و کی کشیدی و کی خاموشش کردی یعنی یک جای کار می لنگد بدجــــور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاھی اوقات مجبوریم بپذیریم ک برخی آدمہا فقط میتوانند در قلبمان بمانند،نہ در زندگیمان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اهنگایی هم هستن مخصوص وقتی که دستای عشقتو بگیری سرتو بزاری رو شونه هاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید آرامتر میشدم فقط اگر میفہمیدی حرفہایم ب ھمین راحتی ک میخوانی نوشتہ نشدہ اند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ب یک آغوش گرم میهمان کن.. اهل چای یا قهوه نیستم!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــرفــــی نیســــــــت ... ! فقــــط مینویســــــــم ... رفــــــــت .... آن احساســــی کــــه , " تـــــ ـــو را " دوســ ــت میــــداشــــت...........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماه را دوست داری و من ماهاست که تو را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي چشم هايت راببند تابازكني برميگردم.... چشم هايم رابستم....واكردم رفته بودي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﻫﺎﯼ ﺷﻠﻮﻍ ﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻥ)ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ( ﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺎﯾﻞ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ » ﺍﺯﺩﺳﺘﺖ ﻟﺠﻢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ » ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﻓحﺵ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ»»»»»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به احترام رفتنت.. کلاهى که بر سرم گذاشتى را برمى دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــانند هــيزم هاي مــصنوعي شــومينه مي ســوزم و پــايان نــدارم درد يــعني اين...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منـــتــظــر بـــاش ! تــاوانــــــِـ بــازی بــا آدمهـــــا سنگیــــــــن استــــــــــــ .....