بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا درد عاشقی را هیچ داروخانه ای درمانش را نداشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓـﻘـﻂ ﺑـﮕﻮ........ ﭼــﮕـﻮﻧـﻪ ﺭﻓـﺘـﻦ ﻭ ﻧـﺒـﻮﺩﻧـﺖ ﺭﺍ ﺑــﺎﻭﺭ ﮐﻨــﻢ............ ؟؟؟ ﻭﻗــﺘــﯽ ﺁﻏـﻮﺵ ﻣــﻦ ﻫـﻨــــــﻮﺯ............. ﺑــﻮﯼ ﺑــﻮﺩنــت ﺭﺍ ﻣــﯿـﺪﻫــﺪ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست ترانه هایم... وقی به چشم های تو تعظیم میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همراه دلت به خیالم پرواز میکردی... خیالت در خیالم تنهاست... به بال نیازی نیس..چشمت را ببند.. پرواز کن... ناز کن... آغاز کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باران ببارد.... درآغوش خواهم گرفت .. قطره های باران را... باران را...ا تا مبادا بیازارد سرما... گرمای وجود تورا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چشمانت با من چه میکندفقط وقتی که نگاهم میکنی …چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزدکه حس میکنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی که تمام دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق بودن را دوست دارم ولی معشوقه من کجاست؟؟؟؟ من دنبال او میگردم چرا پیداش نمیکنم  عشق من کجایی پوسیدم در اتاقم از تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پشیمون شدی و من حالا صندوقچه دردم سخته اما باورش کن، من دیگه برنمیگردم اما یادت باشه حرفات ،مثل گوله های برفن خیلیا قربونیای بی گناه دوتا حرفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم چشمای تو بودن ، توی دنیا هرچی داشتم واسه ی خاطر نازت جونمو گرو گذاشتم یه دروغ ساده اما قصه ی ما رو بهم زد سرنوشتمونو آخر با جدا شدن رقم زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر کشیده برا یکی که از ته دل دوسم داشته باشه! بدجور! دارم دیوونه میشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا دلواپسی هام تموم نمیشه . . . چجوری بگم میخوامت تا دلت نگیره از من . . .  چجوری بگم که قلبم زندگیشو از تو داره . . . دل من محاله بی تو دووم بیاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق در واقع عذاب است... ولی محروم بودن از عشق مرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن چ اسون،عاشق موندن بسیار مشکل است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اعماق نگاهت که مینگرم شیطنت عاشقانه ای میبینم بگو کدام را باور کنم نگاه گرمت یا بی تفاوت رد شدنت را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را خواهم تو را تنها که در یک گوشه از قلبم به جا مانی نه با یک بوسه ی شیرین نه با یک حلقه ی زرین گلی زیبا که در گلدان قلبم جاودان مانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـا دیـوار هـاے مـا مـوش نـدارنـد یـا مـوش هـا کـر شـده انـد ، و نـمـے شـنـونـد صـدای نـالـه هـاے پـر از بـغـضـم را . . مـوش هـم مـوش هـاے قـدیـم . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا درد عاشقی را هیچ داروخانه ای درمانش را نداشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓـﻘـﻂ ﺑـﮕﻮ........ ﭼــﮕـﻮﻧـﻪ ﺭﻓـﺘـﻦ ﻭ ﻧـﺒـﻮﺩﻧـﺖ ﺭﺍ ﺑــﺎﻭﺭ ﮐﻨــﻢ............ ؟؟؟ ﻭﻗــﺘــﯽ ﺁﻏـﻮﺵ ﻣــﻦ ﻫـﻨــــــﻮﺯ............. ﺑــﻮﯼ ﺑــﻮﺩنــت ﺭﺍ ﻣــﯿـﺪﻫــﺪ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست ترانه هایم... وقی به چشم های تو تعظیم میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همراه دلت به خیالم پرواز میکردی... خیالت در خیالم تنهاست... به بال نیازی نیس..چشمت را ببند.. پرواز کن... ناز کن... آغاز کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باران ببارد.... درآغوش خواهم گرفت .. قطره های باران را... باران را...ا تا مبادا بیازارد سرما... گرمای وجود تورا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چشمانت با من چه میکندفقط وقتی که نگاهم میکنی …چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزدکه حس میکنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی که تمام دنیاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق بودن را دوست دارم ولی معشوقه من کجاست؟؟؟؟ من دنبال او میگردم چرا پیداش نمیکنم  عشق من کجایی پوسیدم در اتاقم از تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو پشیمون شدی و من حالا صندوقچه دردم سخته اما باورش کن، من دیگه برنمیگردم اما یادت باشه حرفات ،مثل گوله های برفن خیلیا قربونیای بی گناه دوتا حرفن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم چشمای تو بودن ، توی دنیا هرچی داشتم واسه ی خاطر نازت جونمو گرو گذاشتم یه دروغ ساده اما قصه ی ما رو بهم زد سرنوشتمونو آخر با جدا شدن رقم زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر کشیده برا یکی که از ته دل دوسم داشته باشه! بدجور! دارم دیوونه میشم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا دلواپسی هام تموم نمیشه . . . چجوری بگم میخوامت تا دلت نگیره از من . . .  چجوری بگم که قلبم زندگیشو از تو داره . . . دل من محاله بی تو دووم بیاره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق در واقع عذاب است... ولی محروم بودن از عشق مرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن چ اسون،عاشق موندن بسیار مشکل است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اعماق نگاهت که مینگرم شیطنت عاشقانه ای میبینم بگو کدام را باور کنم نگاه گرمت یا بی تفاوت رد شدنت را.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را خواهم تو را تنها که در یک گوشه از قلبم به جا مانی نه با یک بوسه ی شیرین نه با یک حلقه ی زرین گلی زیبا که در گلدان قلبم جاودان مانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـا دیـوار هـاے مـا مـوش نـدارنـد یـا مـوش هـا کـر شـده انـد ، و نـمـے شـنـونـد صـدای نـالـه هـاے پـر از بـغـضـم را . . مـوش هـم مـوش هـاے قـدیـم . .