بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این "تکرار" ان "تکرار" نباشد.. حرفی که احساسم با ان، مغزم را شست برای دوباره شکستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تکرار غریبانه ترین جمله ی قرن... دوستت دارم...:^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اندازه ی چشمان تو غمگین ماندم... و به اندازه ی هر برق نگاهت...نگران... و تو تنها... تو به اندازه ی تنهایی من شاد بمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتیست یاد گرفته ام ، انسان مدرنی باشـم؛ و هــر بار که دلتنـگ میشــــوم ، بـه جای بغض و اشک تنهـا به این جمله اکتفا کنـم: هوای بـد این روزها ، آدم را افســرده میکنـد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیابان های تنهایی دلی ولگرد میخواهد و اوازم بدون تو سکوتی سرد برایت مرده بودم تا برایم تب کند قلبت ولی حتی نپرسیدی دلت هم دردی میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك وقت اشتباهي مرا از خاطرات پاك نكني. هر وقت پاك كن دستت بود. بگو از روي كاغذت بروم كنار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم لحظه هایت را شاد کنم تا اگر بخاطر بی من بودن لحظه ای غمگین شدی مدیونت نباش  حتی به اندازه یک بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال همراه اول نیستم ..! این روزها اولِ راه ، همه همراهند... این روزها باید دنبال همراهِ آخر گشت ، همراه تا آخرین قدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور می ایستم اگر بخواهی... مثل آخرین چراغ خیابان... اما روشن ... برای تـــــــــــو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی گاهی وقتا دم غروب حالت به شدت میگیره. .. فقط دوس داری اونی که خودت بخووای پیشت باشه... خدا جون دلم بدجور شکسته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجا هستی ازسمت چپ وراست،تا صدکیلومتریت هرچی آدمه فدات!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از هر چی گذشتم به عشق تو رسیدم چه هنگامه عشقی تو چشماى تو دیدم اگه بی تو شکستم به پای تو نشستم با این آتیش قلبم و با این گرمی دستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنـــــت"نبودنــــت"نامردیــــــت"هیچکدام نه اذیتم کرد و نه برایم سوال شد. فقط یک بغــــض خفه ام میکند چگونه نگاهــــــــت کرد که مــــــرا از یاد بردی...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی درد ها نه میتوان گریه کرد و نه میتوان فریاد زد.. برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کرد، لبخند زد و بی صدا شکست...‏!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که نیستی... من هر روز کنج این کافه می نشینم و شعر داغ می نوشم و به آدم های صامتی نگاه میکنم که تنهایی شان را با فندکی به هم تعارف میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام مینشینم.. پر از سکوت.. و ته مانده ای صبر.. زخم هایی ک بر دلم گذاشته ای.. سرمایه ای است ک با یک دنیا هم عوض نمیکنم!!‏

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید این "تکرار" ان "تکرار" نباشد.. حرفی که احساسم با ان، مغزم را شست برای دوباره شکستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تکرار غریبانه ترین جمله ی قرن... دوستت دارم...:^)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اندازه ی چشمان تو غمگین ماندم... و به اندازه ی هر برق نگاهت...نگران... و تو تنها... تو به اندازه ی تنهایی من شاد بمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتیست یاد گرفته ام ، انسان مدرنی باشـم؛ و هــر بار که دلتنـگ میشــــوم ، بـه جای بغض و اشک تنهـا به این جمله اکتفا کنـم: هوای بـد این روزها ، آدم را افســرده میکنـد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیابان های تنهایی دلی ولگرد میخواهد و اوازم بدون تو سکوتی سرد برایت مرده بودم تا برایم تب کند قلبت ولی حتی نپرسیدی دلت هم دردی میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك وقت اشتباهي مرا از خاطرات پاك نكني. هر وقت پاك كن دستت بود. بگو از روي كاغذت بروم كنار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم لحظه هایت را شاد کنم تا اگر بخاطر بی من بودن لحظه ای غمگین شدی مدیونت نباش  حتی به اندازه یک بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال همراه اول نیستم ..! این روزها اولِ راه ، همه همراهند... این روزها باید دنبال همراهِ آخر گشت ، همراه تا آخرین قدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور می ایستم اگر بخواهی... مثل آخرین چراغ خیابان... اما روشن ... برای تـــــــــــو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی گاهی وقتا دم غروب حالت به شدت میگیره. .. فقط دوس داری اونی که خودت بخووای پیشت باشه... خدا جون دلم بدجور شکسته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکجا هستی ازسمت چپ وراست،تا صدکیلومتریت هرچی آدمه فدات!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از هر چی گذشتم به عشق تو رسیدم چه هنگامه عشقی تو چشماى تو دیدم اگه بی تو شکستم به پای تو نشستم با این آتیش قلبم و با این گرمی دستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنـــــت"نبودنــــت"نامردیــــــت"هیچکدام نه اذیتم کرد و نه برایم سوال شد. فقط یک بغــــض خفه ام میکند چگونه نگاهــــــــت کرد که مــــــرا از یاد بردی...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی درد ها نه میتوان گریه کرد و نه میتوان فریاد زد.. برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کرد، لبخند زد و بی صدا شکست...‏!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که نیستی... من هر روز کنج این کافه می نشینم و شعر داغ می نوشم و به آدم های صامتی نگاه میکنم که تنهایی شان را با فندکی به هم تعارف میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام مینشینم.. پر از سکوت.. و ته مانده ای صبر.. زخم هایی ک بر دلم گذاشته ای.. سرمایه ای است ک با یک دنیا هم عوض نمیکنم!!‏