بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفتی آروم،چشام به غم نگاه کرد. وقتی که تنها شدم،اشکام تورو صدا کرد. وقتی که از پیش من،تو آهسته گذشتی. وقتی که بی کس شدم،تو قلبمو شکستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ستایش تو همین کلمات روزمره کافیست همین ک کجا میروی؟ دلتنگتم.. برای ستایش تو. همین گل و سنگریزه کافیست تا از تو بتی بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که جامو گرفته،تو قلب سنگی تو. بدون که یک روز میره،با عشق ساده ی تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی نیستی اما مونده اسمت توی غربت شبونه میون رنگین کمون خاطرات عاشقونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین ستاره بودی تو شب دلواپسی هام خواستنت پناه من بود تو غروب بی کسی هام لحظه هر لحظه پس از تو شب وگریه در کمینه تو دیگه بر نمی گردی ، آخر قصه همینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه هایم را ملاله خستگی نیست سنگینیه غم این عشق تابم را بریده دلم میگوید:ای دوره گرد شب رو,رد پای شادیت از پشت به ت میخندند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ازتباردیوارهای کاهگلی است ساده می افتد  ساده می شکند ولی سخت فراموش میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره های ِ لعنتی دو دسته اند ... ، خاطره هائی که هرگز از یاد نمیرند ... ، و ... خاطره هائی که به هیچ وجه از یاد نمیرند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل فرشته ها شده ای، احتیاط کن زیبا و با صفا شده ای، احتیاط کن چندیست که احساس میکنم عزیزتر از جان من شده ای، احتیاط کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی زارم از معشوقی که هرزگی هایش را میگذارد پای آزادی اسم نگرانی هایم را میگذاردگیر دادن وبرای بیتفاوتی هایشاعتماد را بهانه میکند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم میون دو تا چشمون قشنگ لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دوتا چشمون سیاهت مثه شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غم های منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو بخاطر منی. کس نگذشت بر دلم مثل تو کیست در جهان. تا زتو مهر بگسلم میرم و همچنان رود نام تو بر زبان من ریزم و همچنان بود مهر تو در مفاصلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از خیلی روزا با کسی نیست تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست شدم اون هرزه گیاهی که گلاش پرپر دستای خار و خسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز شادی،روز دیگر غمگین،یک روز دوری،روز دیگر نزدیک،یک روز بامنی،روز دیگر بی من،ومن...یک روز عاشقمو.روز دیگر عاشق تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـدونـی ی شــــب چــنــد روز طـــــــول مــیــکــشــه؟ آره مـیـخـنـدن اونــائـی ک دلـــتـــنــــگ نـشـدن, عــــاشـــق نــشـــدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــرایِ بـــــه گـریه انداختنِ من نـــــیازی به داد و فـــــریاد نیست! بغـــــضِ لعنتیِ من این روزهـا بــــآ عـــزیزم و جانم می شکـــند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که رفتی آروم،چشام به غم نگاه کرد. وقتی که تنها شدم،اشکام تورو صدا کرد. وقتی که از پیش من،تو آهسته گذشتی. وقتی که بی کس شدم،تو قلبمو شکستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ستایش تو همین کلمات روزمره کافیست همین ک کجا میروی؟ دلتنگتم.. برای ستایش تو. همین گل و سنگریزه کافیست تا از تو بتی بسازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون که جامو گرفته،تو قلب سنگی تو. بدون که یک روز میره،با عشق ساده ی تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی غیر از تو نمونده اگه حتی دیگه نیستی همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی نیستی اما مونده اسمت توی غربت شبونه میون رنگین کمون خاطرات عاشقونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین ستاره بودی تو شب دلواپسی هام خواستنت پناه من بود تو غروب بی کسی هام لحظه هر لحظه پس از تو شب وگریه در کمینه تو دیگه بر نمی گردی ، آخر قصه همینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانه هایم را ملاله خستگی نیست سنگینیه غم این عشق تابم را بریده دلم میگوید:ای دوره گرد شب رو,رد پای شادیت از پشت به ت میخندند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من ازتباردیوارهای کاهگلی است ساده می افتد  ساده می شکند ولی سخت فراموش میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره های ِ لعنتی دو دسته اند ... ، خاطره هائی که هرگز از یاد نمیرند ... ، و ... خاطره هائی که به هیچ وجه از یاد نمیرند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل فرشته ها شده ای، احتیاط کن زیبا و با صفا شده ای، احتیاط کن چندیست که احساس میکنم عزیزتر از جان من شده ای، احتیاط کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی زارم از معشوقی که هرزگی هایش را میگذارد پای آزادی اسم نگرانی هایم را میگذاردگیر دادن وبرای بیتفاوتی هایشاعتماد را بهانه میکند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم میون دو تا چشمون قشنگ لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دوتا چشمون سیاهت مثه شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غم های منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو بخاطر منی. کس نگذشت بر دلم مثل تو کیست در جهان. تا زتو مهر بگسلم میرم و همچنان رود نام تو بر زبان من ریزم و همچنان بود مهر تو در مفاصلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم از خیلی روزا با کسی نیست تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست شدم اون هرزه گیاهی که گلاش پرپر دستای خار و خسی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز شادی،روز دیگر غمگین،یک روز دوری،روز دیگر نزدیک،یک روز بامنی،روز دیگر بی من،ومن...یک روز عاشقمو.روز دیگر عاشق تر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـدونـی ی شــــب چــنــد روز طـــــــول مــیــکــشــه؟ آره مـیـخـنـدن اونــائـی ک دلـــتـــنــــگ نـشـدن, عــــاشـــق نــشـــدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــرایِ بـــــه گـریه انداختنِ من نـــــیازی به داد و فـــــریاد نیست! بغـــــضِ لعنتیِ من این روزهـا بــــآ عـــزیزم و جانم می شکـــند