بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشته ام با کوله باری از شعر های ناگفته.... تنها اینجا مکان امن عاشقانه های من است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی موقع دعوا همش حواستون باشه یوقت چیزی نگین که رابطتون برا همیشه تموم شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بی عاطفه برگشت ،شب بعد از رفتن تو شب از نیاز من پر ،شب خالی از تن تو با تو گل بود و ترانه، با تو بوسه بود و پرواز گل و بوسه بی تو گم شد، بی تو پژمرد وشد آواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت را در برابرم مشت میکنی و میگویی گل یا پوچ؟! در دلم می گویم فقط دستانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای وجود من تو شده ای انقلاب زندگ من! حالا هر آنچه در زندگی من است تاریخ دار شده است، قبل از تو... بعد از تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر منتظر شم که شاید از این عشق سراغی بگیری؟ کجا کی کدوم روز منو با تمام دلت میپذیزی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ....؟ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمیکنم جز برای مهربانی خودت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دانستن از تو نیازمندم.دریغ مکن.بگو هر لحظه کجایی؟چه میکنی؟تا بدانم آن لحظه کجا باشم و چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند هایت وقتی زیباست که... می دانم دلیلش خودم هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نخــورده تریــن احساس هایــم را برای روز مبادای عشـق تو احتکار کرده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته....از سر عاشقی...تنها موندن!... از علاقه زیاد ترک کردن.... سخته...دوعاشق...به خاطر عشق عمیق به همدیگه...دلشونو زیر پا بزارن... سخته.... اره...سخته تنها موندن به جرم معشوقه گی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا زیر مخالفی بگـــو بـم بشوم لبخند بزن مقـــــابلت خم بشـوم تو یک کلمه بگـــو که حـوّای منی من هم به تو امضا دهم آدم بشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر اتاقم کوچیکه که وقتی خودم تو اتاق باشم دیگه جایی برای تو نیست ! فقط میتونی بیای تو آغوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد اختلال در تشخیص ماه های قمریست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس هـایـم بــه تـنــم زار می زننـد مـی بـینـی؟! کـامـلا تـاثـیــر داشـتــه.... تـحریـمــی کـه بـر مــن روا داشـتــی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشته ام با کوله باری از شعر های ناگفته.... تنها اینجا مکان امن عاشقانه های من است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی موقع دعوا همش حواستون باشه یوقت چیزی نگین که رابطتون برا همیشه تموم شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب بی عاطفه برگشت ،شب بعد از رفتن تو شب از نیاز من پر ،شب خالی از تن تو با تو گل بود و ترانه، با تو بوسه بود و پرواز گل و بوسه بی تو گم شد، بی تو پژمرد وشد آواز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت را در برابرم مشت میکنی و میگویی گل یا پوچ؟! در دلم می گویم فقط دستانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای وجود من تو شده ای انقلاب زندگ من! حالا هر آنچه در زندگی من است تاریخ دار شده است، قبل از تو... بعد از تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر منتظر شم که شاید از این عشق سراغی بگیری؟ کجا کی کدوم روز منو با تمام دلت میپذیزی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ....؟ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بگویند خسیسم من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمیکنم جز برای مهربانی خودت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به دانستن از تو نیازمندم.دریغ مکن.بگو هر لحظه کجایی؟چه میکنی؟تا بدانم آن لحظه کجا باشم و چه کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند هایت وقتی زیباست که... می دانم دلیلش خودم هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نخــورده تریــن احساس هایــم را برای روز مبادای عشـق تو احتکار کرده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته....از سر عاشقی...تنها موندن!... از علاقه زیاد ترک کردن.... سخته...دوعاشق...به خاطر عشق عمیق به همدیگه...دلشونو زیر پا بزارن... سخته.... اره...سخته تنها موندن به جرم معشوقه گی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا زیر مخالفی بگـــو بـم بشوم لبخند بزن مقـــــابلت خم بشـوم تو یک کلمه بگـــو که حـوّای منی من هم به تو امضا دهم آدم بشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر اتاقم کوچیکه که وقتی خودم تو اتاق باشم دیگه جایی برای تو نیست ! فقط میتونی بیای تو آغوشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد اختلال در تشخیص ماه های قمریست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس هـایـم بــه تـنــم زار می زننـد مـی بـینـی؟! کـامـلا تـاثـیــر داشـتــه.... تـحریـمــی کـه بـر مــن روا داشـتــی