بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ، که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتن بهترین ها به ادم غرور میده!!! من مغرور ترینم ! چون عزیزم بهترینه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویه شب دوبار خواب تورو دیدن. . . فقط ثابت میکنه که من چقدر خوش خیالم. . . چی بگم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدبهترین لحظه دنیا متعلق به لحظه ای است که دلمان هوای همدیگر را میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه زیباست عزیز نیست انچه عزیز است زیباست و تو زیباترینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخم های تو بالاترین لذت دنیاست... ای بهانه تمام لوس شدن های من! دوستت دارم مثل دیروز مثل امروز تاته فردا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از استخوانم برايت قلمي مي سازم و از خونم مركب تا برايت بنويسم دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تـــــــــو مال مــــن است دلــــــــم میخواهد حســـادت کنم به خـــــــودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـ دارمــ وقـتـی کـه چـشـمـاتـو مـیـبـنـدی ... بـا مـن بـه دردای ایـن دنـیـا مـیـخـنـدی ... آروم مـیـشـم بـگـی از غـمـات دل کـنـدی ... بـیـا بـه هـم بـگـیـم دوسِـت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن دیگری مرد شما را دزدید، هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید نگهش دارد! "مردان واقعی دزدیده نمیشوند"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نمیخواد تورو به دوستاش معرفی کنه تنها یه دلیل داره اونم اینه که نمیخواد فرصت های بهتر رو از دست بده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگنگترين و تلخترين عاشقانه عمرم اين بود...زمين جاذبه نداره اين حس پرواز سيب بود كه اونو به سمت زمين كشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز منتظرم وسط یک شب بارانی که از شدت تب عرق کرده ام بیدارم کنی و بگویی چیزی نیست ‏"خواب می دیدی"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا اسم وصداي عشقم مي آيد ... قلم در دستانم تعادلش رو از دست ميده نميدانم قلم به خودی خود ميلرزد  يا دستان من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانان من بهار شده تو كي ميايي / وقت كلزار شده تو كي ميايي تو وعده به برف هاي زمستان دادي / برف ها همه اب شدن تو كي ميايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غم را در سکوت، سکوت را در شب، شب را در بستر، بستر را برای اندیشیدن به تو دوست دارم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ، که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه داشتن بهترین ها به ادم غرور میده!!! من مغرور ترینم ! چون عزیزم بهترینه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویه شب دوبار خواب تورو دیدن. . . فقط ثابت میکنه که من چقدر خوش خیالم. . . چی بگم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدبهترین لحظه دنیا متعلق به لحظه ای است که دلمان هوای همدیگر را میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انچه زیباست عزیز نیست انچه عزیز است زیباست و تو زیباترینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخم های تو بالاترین لذت دنیاست... ای بهانه تمام لوس شدن های من! دوستت دارم مثل دیروز مثل امروز تاته فردا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از استخوانم برايت قلمي مي سازم و از خونم مركب تا برايت بنويسم دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو تمام تـــــــــو مال مــــن است دلــــــــم میخواهد حســـادت کنم به خـــــــودم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـ دارمــ وقـتـی کـه چـشـمـاتـو مـیـبـنـدی ... بـا مـن بـه دردای ایـن دنـیـا مـیـخـنـدی ... آروم مـیـشـم بـگـی از غـمـات دل کـنـدی ... بـیـا بـه هـم بـگـیـم دوسِـت دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زن دیگری مرد شما را دزدید، هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید نگهش دارد! "مردان واقعی دزدیده نمیشوند"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نمیخواد تورو به دوستاش معرفی کنه تنها یه دلیل داره اونم اینه که نمیخواد فرصت های بهتر رو از دست بده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگنگترين و تلخترين عاشقانه عمرم اين بود...زمين جاذبه نداره اين حس پرواز سيب بود كه اونو به سمت زمين كشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز منتظرم وسط یک شب بارانی که از شدت تب عرق کرده ام بیدارم کنی و بگویی چیزی نیست ‏"خواب می دیدی"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا اسم وصداي عشقم مي آيد ... قلم در دستانم تعادلش رو از دست ميده نميدانم قلم به خودی خود ميلرزد  يا دستان من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانان من بهار شده تو كي ميايي / وقت كلزار شده تو كي ميايي تو وعده به برف هاي زمستان دادي / برف ها همه اب شدن تو كي ميايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غم را در سکوت، سکوت را در شب، شب را در بستر، بستر را برای اندیشیدن به تو دوست دارم.