بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد می کشم ! درد ... هم تلخ است ، هم ارزان ، هم گیرائیش بالاست ، هم اینکه تابلو نمی شوم ... و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ... ناباب نبود ! اتفاقاً بابِ باب بود ... فقط نگفته بود که ماندنی نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج نگـــــاهت اعتیاد آور بود زیبـــــایی تو فــــراتر از بـــاور بود در قاب نگاه چشم من لبخندت لبخند ژوکـوند، بلکه زیبــاتر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر خیـــال هـــــای بیهــوده نبـاف ماییم و دو خط رباعی و یک دل صاف در آینه ی دلم به جز عکس تو نیست شک داری اگـــــر، بیــا دلم را بشکاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شه بین دو نفر..همین که دستت رو آروم بگیره..یه فشار کوچیک بده...این یعنی من هستم تا آخرش..همین کافیه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی است و هر دو عین وجودند و هر سه عین عشقند و هر چهار همان شادی مطلقند و هر پنج همان دل آدمیست "دكتر الهی قمشه ای" . . . . "یعنی عــــــاشق این کلام هستـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال من نبودی... که اگر بودی ویرونه های دلمون خاطره نمی شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است… که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد… و بیشـــتر از تــــــــو… هیـــــــــــچ نخواهد.. و تــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی دلم برات تنگ شده اما هیچ غلطی نمیتونم بکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... بـه تنــهاییتـــــــ لَـــــــــم بـــــــــــده ... ....... بگــــــــــذار مــــــــــــرور شـــــود ... ........... تمــــــــــام خـــــاطـــــراتِ بـــــا"" او "" بـــــــودن....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین زمونه خبری از عشق نیست همش وابستگی هست که بخاطرهمین وابستگی ها ما داغون شدیم هعی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساعت بخرم،اما هیچ ساعتی به قشنگی ساعتی که دور هم بودیم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روشنی چشمان من ! رویای من دیدار توست" ای جاری در شعر و ترانه هام!! در کلام من عطر نام توست" روزها و شب ها گذشتو" من روزم ،شب نشد بی یاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسه دنیا اینه که بدونی کسی که دوسش داری همون اندازه یکـــــــــــــــــی دیگه رو دوست داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربه زیره دلشکسته نازنینم اگه سادست واسه توگذشتن ازمن مرثیه سرکن برای رفتن من آخه مرگه واسه من ازتوگذشتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خط موازی همدیگر را می بوسند  اگر ..... پای عشق در میان باشد..... از فاصله چه میگویی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي من (مهر) درنگاه توست نه اولين ماه پاييز...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد می کشم ! درد ... هم تلخ است ، هم ارزان ، هم گیرائیش بالاست ، هم اینکه تابلو نمی شوم ... و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ... ناباب نبود ! اتفاقاً بابِ باب بود ... فقط نگفته بود که ماندنی نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امواج نگـــــاهت اعتیاد آور بود زیبـــــایی تو فــــراتر از بـــاور بود در قاب نگاه چشم من لبخندت لبخند ژوکـوند، بلکه زیبــاتر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قدر خیـــال هـــــای بیهــوده نبـاف ماییم و دو خط رباعی و یک دل صاف در آینه ی دلم به جز عکس تو نیست شک داری اگـــــر، بیــا دلم را بشکاف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شه بین دو نفر..همین که دستت رو آروم بگیره..یه فشار کوچیک بده...این یعنی من هستم تا آخرش..همین کافیه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی است و هر دو عین وجودند و هر سه عین عشقند و هر چهار همان شادی مطلقند و هر پنج همان دل آدمیست "دكتر الهی قمشه ای" . . . . "یعنی عــــــاشق این کلام هستـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مال من نبودی... که اگر بودی ویرونه های دلمون خاطره نمی شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است… که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد… و بیشـــتر از تــــــــو… هیـــــــــــچ نخواهد.. و تــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی دلم برات تنگ شده اما هیچ غلطی نمیتونم بکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... بـه تنــهاییتـــــــ لَـــــــــم بـــــــــــده ... ....... بگــــــــــذار مــــــــــــرور شـــــود ... ........... تمــــــــــام خـــــاطـــــراتِ بـــــا"" او "" بـــــــودن....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواین زمونه خبری از عشق نیست همش وابستگی هست که بخاطرهمین وابستگی ها ما داغون شدیم هعی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساعت بخرم،اما هیچ ساعتی به قشنگی ساعتی که دور هم بودیم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای روشنی چشمان من ! رویای من دیدار توست" ای جاری در شعر و ترانه هام!! در کلام من عطر نام توست" روزها و شب ها گذشتو" من روزم ،شب نشد بی یاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حسه دنیا اینه که بدونی کسی که دوسش داری همون اندازه یکـــــــــــــــــی دیگه رو دوست داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربه زیره دلشکسته نازنینم اگه سادست واسه توگذشتن ازمن مرثیه سرکن برای رفتن من آخه مرگه واسه من ازتوگذشتن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو خط موازی همدیگر را می بوسند  اگر ..... پای عشق در میان باشد..... از فاصله چه میگویی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي من (مهر) درنگاه توست نه اولين ماه پاييز...