بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز از نو روزی از نو مثل عشق من به تو هر روز طعم دوست داشتنت تازگی و لذت بخش برام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش در این روزها مدیون همان انتظاری است که دیگر از "هیچ کسی ندارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطر ِ کسی اگر عزیز باشد ... خاطره اش امّا ... قاتل ِ جان می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــــديشــــه خــــدا بــــالاتــــر و زيبــــاتــــر ازفـكــــر كــــوتــاه مـــن اســــت ، خـــودت و دنـيــــايــت و عــاقـبـتــــتــ رابــــه انــــديشــــه ی قــــشنــگــ خــــدا مـيـسـپــــارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي شبيه معجزه است وقتي هر شب بخير ميگذرد بي آنكه كسي به تو بگويد شب بخير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت داشتن تو را به رخ آسمان میکشم تا دیگر به مهتابش ننازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگار کفاف نمی کند رفیق.. قلیان را بار کن که ناگفته هایم زیاد است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی زیر گوش مادرش زد!!! تابزور پول اعتیادش فراهم شود!! درحالی ک روی همان دستی ک تزریق میکرد… خالکوبی کرده بود “سلطان غم مادر”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پسری با نگاه عشقه تو رو بر زد ب فکر انتقام نباش زیرا دختر واقعی هیچگاه دزدیده نمیشود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با تــوام تناقض شبــــ و روز را فراموش میکنم ، با تــو شب و روز من سراسر طلاییستـــــ ـ ـ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم! دوستت دارم... باورکن... زیباست لحظه های خوش دوست داشتن کسی که، حتی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زخم هایم می نگری؟! درد ندارد دیگر... روزی که رفتی... مرگ تمام دردهایم راباخودش برد! مرده ها درد نمی کشند! حرف آخرم این است... برنگرد دیگر!! زنده ام نکن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام جان... جان من ارام تر برو ترسم ضرب گامهايت بيدار كند بغض خفته ام را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی کـه نــامـت ملکـه ی ذهنــم شد ، احسـاس می کنـم ... جمجمـه ام بـا شکوه تـریـن امپـراطوری دنیــاسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا یک قدم از کسی که دوستش داری دور بشی حس ازادی ان را حوای دیگری میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجمه کردن حرف دل خیلی وقت میخواهد !!! ولی خلاصه اش اینکه بی نهایت دوستت دارم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز از نو روزی از نو مثل عشق من به تو هر روز طعم دوست داشتنت تازگی و لذت بخش برام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش در این روزها مدیون همان انتظاری است که دیگر از "هیچ کسی ندارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطر ِ کسی اگر عزیز باشد ... خاطره اش امّا ... قاتل ِ جان می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انــــديشــــه خــــدا بــــالاتــــر و زيبــــاتــــر ازفـكــــر كــــوتــاه مـــن اســــت ، خـــودت و دنـيــــايــت و عــاقـبـتــــتــ رابــــه انــــديشــــه ی قــــشنــگــ خــــدا مـيـسـپــــارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چيزي شبيه معجزه است وقتي هر شب بخير ميگذرد بي آنكه كسي به تو بگويد شب بخير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیاقت داشتن تو را به رخ آسمان میکشم تا دیگر به مهتابش ننازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگار کفاف نمی کند رفیق.. قلیان را بار کن که ناگفته هایم زیاد است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی زیر گوش مادرش زد!!! تابزور پول اعتیادش فراهم شود!! درحالی ک روی همان دستی ک تزریق میکرد… خالکوبی کرده بود “سلطان غم مادر”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پسری با نگاه عشقه تو رو بر زد ب فکر انتقام نباش زیرا دختر واقعی هیچگاه دزدیده نمیشود ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با تــوام تناقض شبــــ و روز را فراموش میکنم ، با تــو شب و روز من سراسر طلاییستـــــ ـ ـ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم! دوستت دارم... باورکن... زیباست لحظه های خوش دوست داشتن کسی که، حتی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زخم هایم می نگری؟! درد ندارد دیگر... روزی که رفتی... مرگ تمام دردهایم راباخودش برد! مرده ها درد نمی کشند! حرف آخرم این است... برنگرد دیگر!! زنده ام نکن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام جان... جان من ارام تر برو ترسم ضرب گامهايت بيدار كند بغض خفته ام را !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی کـه نــامـت ملکـه ی ذهنــم شد ، احسـاس می کنـم ... جمجمـه ام بـا شکوه تـریـن امپـراطوری دنیــاسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا یک قدم از کسی که دوستش داری دور بشی حس ازادی ان را حوای دیگری میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجمه کردن حرف دل خیلی وقت میخواهد !!! ولی خلاصه اش اینکه بی نهایت دوستت دارم!