بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش من هـــــم دکمــــه alt+shift داشتــــم تا وقتی حرفهـــــایم را نمی فهمیــــدی زبان گفتـــه هــایم را عوض مـــی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است،نه علاقه ونه حتی عادت.... حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیدن ستاره های کویر رویای کودکیم بود حال تو برایم چون همان ستاره هایی هرچه میدوم قدّم به چیدنت نمی رسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه های سرنوشت برای من هر چی که بود  به تو وابسته شدن بهترین حادثه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پیامی ، نه نشونی رو زمینی یا آسمونی؟ کاش میگفتی،کاش میدونستم تو کجایی! اون از بقیه! این از تو! امروزم مثل دیروز!روز از نو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از روزای تکراری تو کجایی؟ شبای تو همشون مهتابی روزای تو گرم و آفتابی اینم از روز و شب من تو کجایی؟ شب و روز یخ می زنم از تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق گذشته ی من و عشق اینده ی او!هیچ حرفی ندارم بگم جز دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جالب است ای مردم!!!بدترین مشکل دنیا سرت امده باشد...وقتی عشقت بگوید من کنارتم چقد مشکلات کوچک میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی خدا...بندگانت همیشه میگن دنیا دو روزه!!! من این همه سال عمر کردم و این دو روز تمام نشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی یادت رفت عکسم رو روی قبری که تو دلت واسم کندی حک کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفت که میشودباخنده میگویم:یادش بخیرفراموشش کردم..... امانمیدانندهنوزهم کسی اشتباه تماس میگیردسست میشوم که نکندتوباشی....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت زیر افتاب اخم نکردم!!! حتی اگه خورشید چشمم را اذیت کند... بذار برای یک بار هم خورشید محبت را ببیند... دوست ندارم تلافی اخمم را سر پدرم که در افتاب کار میکند دربیارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپزی ام خوب نیست ؛ اشک پشت پا بریزم برایت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلی مست نگاهت ونگاهی پر اشک می روم تا که دلت غم نکند ولی از عشق تو لبریزم تو که در قلب منی پاسخم ده وقت تنهایی خویش یاد من از دل پر اختر تو می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم زندگی ات منم! همه به زخم هایشان دستمال میبندن تو امابه زخمت دل بسته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما طبق قانون 28 ماده 5 قوانین دوستی به حبس ابد در قلب من محکوم هستید. ایا اعتراضی دارید؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش من هـــــم دکمــــه alt+shift داشتــــم تا وقتی حرفهـــــایم را نمی فهمیــــدی زبان گفتـــه هــایم را عوض مـــی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اسمش عشق است،نه علاقه ونه حتی عادت.... حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش با تو نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیدن ستاره های کویر رویای کودکیم بود حال تو برایم چون همان ستاره هایی هرچه میدوم قدّم به چیدنت نمی رسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه های سرنوشت برای من هر چی که بود  به تو وابسته شدن بهترین حادثه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پیامی ، نه نشونی رو زمینی یا آسمونی؟ کاش میگفتی،کاش میدونستم تو کجایی! اون از بقیه! این از تو! امروزم مثل دیروز!روز از نو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از روزای تکراری تو کجایی؟ شبای تو همشون مهتابی روزای تو گرم و آفتابی اینم از روز و شب من تو کجایی؟ شب و روز یخ می زنم از تنهایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عشق گذشته ی من و عشق اینده ی او!هیچ حرفی ندارم بگم جز دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جالب است ای مردم!!!بدترین مشکل دنیا سرت امده باشد...وقتی عشقت بگوید من کنارتم چقد مشکلات کوچک میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی خدا...بندگانت همیشه میگن دنیا دو روزه!!! من این همه سال عمر کردم و این دو روز تمام نشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی یادت رفت عکسم رو روی قبری که تو دلت واسم کندی حک کنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفت که میشودباخنده میگویم:یادش بخیرفراموشش کردم..... امانمیدانندهنوزهم کسی اشتباه تماس میگیردسست میشوم که نکندتوباشی....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت زیر افتاب اخم نکردم!!! حتی اگه خورشید چشمم را اذیت کند... بذار برای یک بار هم خورشید محبت را ببیند... دوست ندارم تلافی اخمم را سر پدرم که در افتاب کار میکند دربیارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشپزی ام خوب نیست ؛ اشک پشت پا بریزم برایت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلی مست نگاهت ونگاهی پر اشک می روم تا که دلت غم نکند ولی از عشق تو لبریزم تو که در قلب منی پاسخم ده وقت تنهایی خویش یاد من از دل پر اختر تو می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخم زندگی ات منم! همه به زخم هایشان دستمال میبندن تو امابه زخمت دل بسته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما طبق قانون 28 ماده 5 قوانین دوستی به حبس ابد در قلب من محکوم هستید. ایا اعتراضی دارید؟