بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من در هوس روی تو ای مونس جان خاک راهیست که در دست نسیم افتادست همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو، زان رو که عظیم افتادست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باده نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق آن که او عالم سر است ،بدین حال گواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است!!! دوستش بداری و تنها خدا داند!!! خدایی که مهر او را میدهد، باورش را به خواهد داد... شاید زود... شاید دیر... ولی خدا میداند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه گاه به خود تلنگری می زنم که نکند خواب باشم، خوابی شیرین تر از عسل، خوابی که در آن جای جای سینه ام تو را در خود دارد، از خالقت خواستم مرا از این خواب بیدار نکند، بگذار بخوابم، خواب تو شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من واقعا که حق داری بخندی و با اون نگاهت منو به رگباری ببندبی ک بدتر از صد تا گلوله سرب داغه من فکر. میکردم. باتو طلوع صبحه اخه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هارا هرچقدر هـم که بخواهی ؛“تمام” نمی شوند.همش به آغوششان بدهکار میمانی ! سکوتشان خالی میکند دل آدم را …آرامش صدایشان را کم می آوری !هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …آخ که چقدر کم دارمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهم که قدم میزنیم ...حسودی اش میشود آفتاب .  چرا که هیچگاه قدم نزده است با ماه !اما من .... با ماه زندگی ام قدم زده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــآنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام.. که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــــــــــق یعنى همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک ابرا سیاهن آدما چه بی پناهن همشون مثل مسافر توی نیمه های راهن لب ها بسته چشما گریون همه جا رنگ زمستون تا دلت بخواد پرنده ، همه زخمی همه بی جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته تک و تنهام،توی باغی از ترانه منتظر واسه یه خوبی ،یه رفیق بی بهانه توی دنیای پر از گل، واسه عالمی غریبم میون این همه خوبی، این منم که بی نصیبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون پیاله دلم از توبه که کردم شکست همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت ماجرا کم کن و بازا که مرام دم چشم  خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم برهنه است!!کفشهایم را کسی برداشت که قراربودسالهابامن"بماند" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آنکه رفت خاطره اش را می بُرد فرهاد سنگ نمی سُفت! مجنون آشفته نمی خُفت! حافظ شعر نمی گفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دوباره دیدنت این رختخواب را وارونه خوهم خوایید. خیانت است به تو. سر بر کنار خیالت گذاشتن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل من در هوس روی تو ای مونس جان خاک راهیست که در دست نسیم افتادست همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست از سر کوی تو، زان رو که عظیم افتادست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باده نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق آن که او عالم سر است ،بدین حال گواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است!!! دوستش بداری و تنها خدا داند!!! خدایی که مهر او را میدهد، باورش را به خواهد داد... شاید زود... شاید دیر... ولی خدا میداند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گه گاه به خود تلنگری می زنم که نکند خواب باشم، خوابی شیرین تر از عسل، خوابی که در آن جای جای سینه ام تو را در خود دارد، از خالقت خواستم مرا از این خواب بیدار نکند، بگذار بخوابم، خواب تو شیرین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من واقعا که حق داری بخندی و با اون نگاهت منو به رگباری ببندبی ک بدتر از صد تا گلوله سرب داغه من فکر. میکردم. باتو طلوع صبحه اخه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی هارا هرچقدر هـم که بخواهی ؛“تمام” نمی شوند.همش به آغوششان بدهکار میمانی ! سکوتشان خالی میکند دل آدم را …آرامش صدایشان را کم می آوری !هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …آخ که چقدر کم دارمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باهم که قدم میزنیم ...حسودی اش میشود آفتاب .  چرا که هیچگاه قدم نزده است با ماه !اما من .... با ماه زندگی ام قدم زده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــآنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام.. که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــــــــــق یعنى همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک ابرا سیاهن آدما چه بی پناهن همشون مثل مسافر توی نیمه های راهن لب ها بسته چشما گریون همه جا رنگ زمستون تا دلت بخواد پرنده ، همه زخمی همه بی جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته تک و تنهام،توی باغی از ترانه منتظر واسه یه خوبی ،یه رفیق بی بهانه توی دنیای پر از گل، واسه عالمی غریبم میون این همه خوبی، این منم که بی نصیبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنایی نه غریب است که دلسوز من است چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون پیاله دلم از توبه که کردم شکست همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت ماجرا کم کن و بازا که مرام دم چشم  خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم برهنه است!!کفشهایم را کسی برداشت که قراربودسالهابامن"بماند" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آنکه رفت خاطره اش را می بُرد فرهاد سنگ نمی سُفت! مجنون آشفته نمی خُفت! حافظ شعر نمی گفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دوباره دیدنت این رختخواب را وارونه خوهم خوایید. خیانت است به تو. سر بر کنار خیالت گذاشتن...