بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم که ضربان قلبت؛ به لبخندهای مکرر, تکرار شود؛ و هر آنچه به دل آرزویش را داری؛ به هر بهانه ای از آن تو باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دلم هوایت را کرده است... باز دلتنگم باز غلبه ی احساس بر عقل،باز همان دلتنگی همیشگی،باز آرزوی با تو بودن، دیدنت،اشتیاق به تو رسیدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی دور از تو اما با تو تا صبح  در آن دوران شیرین ره سپردم  تو را با خود به آنجاها که یک عمر  غمت جان مرا میبرد بردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریاضیدان خوبی بود قسمت! تورا طوری تفریق کرد از من که باقیمانده ام صفر شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ازل همینطور بوده، تا ابد همینطور باقی می مونه; همیشه اونی که چشم دیدنشو نداری عاشقته! اونی که عاشقشی چشم دیدنتو نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند پياز اشك آور است ولي من سيب زميني هم كه پوست مي كنم نام تو كافيست براي اشك هاي بي موقع ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شکفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی ز حریفان دل ودل می دادت شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست جای غم باد بر آن دل که نخواهد شادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض کن! گریه کن! سیگار بکش! ولی با آدم نامرد درد دل نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــی دانــــــــــــم........ تــــا پـــلک بـــه هـــم بـــزنـــم مـی آيـی بـــا انــــار و آیــنــــه در دســتـهـــایــــت!!! بــــه قــــــول فـــــــــروغ "مــــن خـــــواب دیــــــده ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خاطره ای هست که نفس آدم را برای لحظاتی می گیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک بر سر ِ فیزیک که هنوز نفهمیده نسبیّت ِ زمان به سرعت بستگی ندارد ... ،  به فاصله بستگی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دم از خیال من، نمی‌روی ای غزال من  دگر چه پرسی ز حال من  تا هستم من، اسیر کوی توام، به آرزوی توام  اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو متفاوت بودی و متنفر از تکرار....! تقصیر از من بود... که مدام دوستت داشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حماقت محضو دوست دارم.همین که چند قدم کنارتوراه رفتن رو همقدم بودن فرض کنم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل ،خواب است معشوق ، عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم که ضربان قلبت؛ به لبخندهای مکرر, تکرار شود؛ و هر آنچه به دل آرزویش را داری؛ به هر بهانه ای از آن تو باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز دلم هوایت را کرده است... باز دلتنگم باز غلبه ی احساس بر عقل،باز همان دلتنگی همیشگی،باز آرزوی با تو بودن، دیدنت،اشتیاق به تو رسیدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی دور از تو اما با تو تا صبح  در آن دوران شیرین ره سپردم  تو را با خود به آنجاها که یک عمر  غمت جان مرا میبرد بردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریاضیدان خوبی بود قسمت! تورا طوری تفریق کرد از من که باقیمانده ام صفر شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ازل همینطور بوده، تا ابد همینطور باقی می مونه; همیشه اونی که چشم دیدنشو نداری عاشقته! اونی که عاشقشی چشم دیدنتو نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند پياز اشك آور است ولي من سيب زميني هم كه پوست مي كنم نام تو كافيست براي اشك هاي بي موقع ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شکفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی ز حریفان دل ودل می دادت شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست جای غم باد بر آن دل که نخواهد شادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض کن! گریه کن! سیگار بکش! ولی با آدم نامرد درد دل نکن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــی دانــــــــــــم........ تــــا پـــلک بـــه هـــم بـــزنـــم مـی آيـی بـــا انــــار و آیــنــــه در دســتـهـــایــــت!!! بــــه قــــــول فـــــــــروغ "مــــن خـــــواب دیــــــده ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خاطره ای هست که نفس آدم را برای لحظاتی می گیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاک بر سر ِ فیزیک که هنوز نفهمیده نسبیّت ِ زمان به سرعت بستگی ندارد ... ،  به فاصله بستگی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دم از خیال من، نمی‌روی ای غزال من  دگر چه پرسی ز حال من  تا هستم من، اسیر کوی توام، به آرزوی توام  اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو متفاوت بودی و متنفر از تکرار....! تقصیر از من بود... که مدام دوستت داشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حماقت محضو دوست دارم.همین که چند قدم کنارتوراه رفتن رو همقدم بودن فرض کنم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل ،خواب است معشوق ، عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است