بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد بلاگردان جان و تن دعال مستمندان است که بیند خیر از آن خرمن، که ننگ از خوشه چین دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگی رفت ... به سادگی بخشیدم ...  حالا مانده ام... چگونه بدون او به سادگی زندگی کنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرض کن به عکاس بگویم تارهای سپید را سیاه کند ... و چین و چروک ها را ماست مالی ... و حتی از آن خنده ها که دوست داشتی برایم بکارد ! باز هم از نگاهم پیداست که چقدر به نبودنت خیره مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدايي راه آخره از آخرش شروع نكن باديدن غروب من واسه كسي طلوع نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﻋﻄـــــــــﺮﺵ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﮐَــــﻠَـــــﮏِﺕ ﮐﻨﺪﻩ ﺱ !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی غرورم تو را جور دیگر دوست دارد... به تو که میرسد بی صدا میشکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به بازی گرفنه ای،یا معنی واژهایت را خوب نمیدانی؟؟ دل تنگیت ارزانی خودت من دلم را به خـــــدا سپرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک نفر خیانت می کند و میرود یک نفر هم میماند و تنها میشود غمگین میشود سنــــــــــــــــــــــــگ میشود میسوزد با خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم علامت نبودیم! وگرنه حاصل جمع من وتو ما بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب کال من در فصل دست های تو میرسد  فصلی برای تمام رویاها,دستی برای تمام فصل ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای زاهد و بر درکشان خرده مگیر که نداند جز این تحفه به ما رو الست آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است و گر باده مست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن دنبالِ همراهِ آخــرم می گردم... اونوقت اینا هی همراهِ اول رو تبلیغ می کنن ...! تو بیا همراه اول و آخرم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف غریبی ست اما... عشقم و آن غریب بهم می آیند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و اتفاق های تلخ ساده می افتند نیستی و ترس های کوچک بزرگ می شوند و مهم نیست چند شنبه است ! و مهم نیست ساعت چند است ! چه احمقانه زنده ام، چه وحشیانه نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آنان که درباب رفاقت رفیقی باوفا مثل تو دارند،وگرنه نارفیقان زبان باز به بازار رفاقت بی شمارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــق یعنــــی با فاصله بسیـــــار وقتــــــی نــــدیدیـــش... وقتــــــی ســــرما میـــــخوره.... فــــرداش ازش ســــرما خوردگــــی بگیـــــری تا تنــــها نباشـــــه....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد بلاگردان جان و تن دعال مستمندان است که بیند خیر از آن خرمن، که ننگ از خوشه چین دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگی رفت ... به سادگی بخشیدم ...  حالا مانده ام... چگونه بدون او به سادگی زندگی کنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرض کن به عکاس بگویم تارهای سپید را سیاه کند ... و چین و چروک ها را ماست مالی ... و حتی از آن خنده ها که دوست داشتی برایم بکارد ! باز هم از نگاهم پیداست که چقدر به نبودنت خیره مانده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدايي راه آخره از آخرش شروع نكن باديدن غروب من واسه كسي طلوع نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﻋﻄـــــــــﺮﺵ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻪ ﮐَــــﻠَـــــﮏِﺕ ﮐﻨﺪﻩ ﺱ !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی غرورم تو را جور دیگر دوست دارد... به تو که میرسد بی صدا میشکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به بازی گرفنه ای،یا معنی واژهایت را خوب نمیدانی؟؟ دل تنگیت ارزانی خودت من دلم را به خـــــدا سپرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک نفر خیانت می کند و میرود یک نفر هم میماند و تنها میشود غمگین میشود سنــــــــــــــــــــــــگ میشود میسوزد با خاطره ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم علامت نبودیم! وگرنه حاصل جمع من وتو ما بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب کال من در فصل دست های تو میرسد  فصلی برای تمام رویاها,دستی برای تمام فصل ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو ای زاهد و بر درکشان خرده مگیر که نداند جز این تحفه به ما رو الست آن چه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت است و گر باده مست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن دنبالِ همراهِ آخــرم می گردم... اونوقت اینا هی همراهِ اول رو تبلیغ می کنن ...! تو بیا همراه اول و آخرم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتراف غریبی ست اما... عشقم و آن غریب بهم می آیند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و اتفاق های تلخ ساده می افتند نیستی و ترس های کوچک بزرگ می شوند و مهم نیست چند شنبه است ! و مهم نیست ساعت چند است ! چه احمقانه زنده ام، چه وحشیانه نیستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا آنان که درباب رفاقت رفیقی باوفا مثل تو دارند،وگرنه نارفیقان زبان باز به بازار رفاقت بی شمارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــق یعنــــی با فاصله بسیـــــار وقتــــــی نــــدیدیـــش... وقتــــــی ســــرما میـــــخوره.... فــــرداش ازش ســــرما خوردگــــی بگیـــــری تا تنــــها نباشـــــه....