بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رطل گران توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درویش را نباید برگ سرای سلطان ماییم و کهنه دلقی کتش در آن توان زد اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. یــه جــــایــی هستـــــ........ وقتــــــی رسیــــدی....!! ... جـــای خـــالــیـیَــش را... ............................. هیــــــچ چیــــــز پُـــــر نمیکـــــند..... حــــتی بــادبــادکــها...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیها رو باید یهو از زندگیت حذف کنی اگه به مرور باشه زجرت میدن مثل کندن چسب زخم از رو پوست که یهو میکنیش و خلاص میشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ جالب دوست داشتن عین بازی صندلی میمونه....دیربجنبی نشستن سرجات....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار سعی کردم فراموشت کنم بیشتر یادت افتادم هر وقت سعی کردم در دلت جای بگیرم بیشتر رانده شدم هر وقت سعی کردم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــــــــــدایا؟این روزها حرفایم بوی ناشکری میدهد .توبگذاربه حساب دردودل........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نخل برهنه سایبانی نطلب از مردم این زمانه یاری نطلب عزت به قناعت است خواری به طمع با عزت خود بساز خواری نطلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار ...  چه میکنی با نامردی مردمان ... من هم ...  اگر بگذارند ...  دارم خرده های دلم را ...  چسب میزنم ...  راستی این دل ...  دل می شود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتاهست که دلت میخواد،اونیکه دوستش داری کنارت باشه محکم بغلت کنه،بذاره اشک بریزی تاسبک بشی بعدتوگوشت بگه دیوونه چته؟من کنارتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــــــــگاه تــــو واســـــــــــم یــــــــــــــــــــــه نگــــــــــــــــاهِ خـــــــاصه واســــــــــــــــــــه ایــــــــــنه کـــــــــــه دلــــــــــــــــــــم تو رو خـــــواسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا علی گفتیم که عشق را معنی کنیم بلکه جای خویش را پیدا کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندم  صدای خنده ام جهان را پر میکند اما ...دلم را خالی میخندم تا مبادا اشکم را ببینی  تو که ارزو داشتی موقع رفتنت شکستن مراببینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا هستم .اینجا مرا میبینی؟ نه نمیبینی.نفسهایم شماره های اخر را سپری میکنند اما تو هنوز مرا نمی بینی. جانم را تو گرفتی. با ندیدن هایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست هر گه که جان بسپارند چاره نیست در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت گفتمش در عین وصل ،این ناله و فریاد چیست گفت: ما را جلوه معشوق در این کار داشت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد شعری بخوان که با او رطل گران توان زد بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درویش را نباید برگ سرای سلطان ماییم و کهنه دلقی کتش در آن توان زد اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. یــه جــــایــی هستـــــ........ وقتــــــی رسیــــدی....!! ... جـــای خـــالــیـیَــش را... ............................. هیــــــچ چیــــــز پُـــــر نمیکـــــند..... حــــتی بــادبــادکــها...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیها رو باید یهو از زندگیت حذف کنی اگه به مرور باشه زجرت میدن مثل کندن چسب زخم از رو پوست که یهو میکنیش و خلاص میشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ جالب دوست داشتن عین بازی صندلی میمونه....دیربجنبی نشستن سرجات....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار سعی کردم فراموشت کنم بیشتر یادت افتادم هر وقت سعی کردم در دلت جای بگیرم بیشتر رانده شدم هر وقت سعی کردم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــــــــــدایا؟این روزها حرفایم بوی ناشکری میدهد .توبگذاربه حساب دردودل........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نخل برهنه سایبانی نطلب از مردم این زمانه یاری نطلب عزت به قناعت است خواری به طمع با عزت خود بساز خواری نطلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام روزگار ...  چه میکنی با نامردی مردمان ... من هم ...  اگر بگذارند ...  دارم خرده های دلم را ...  چسب میزنم ...  راستی این دل ...  دل می شود ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتاهست که دلت میخواد،اونیکه دوستش داری کنارت باشه محکم بغلت کنه،بذاره اشک بریزی تاسبک بشی بعدتوگوشت بگه دیوونه چته؟من کنارتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــــــــــگاه تــــو واســـــــــــم یــــــــــــــــــــــه نگــــــــــــــــاهِ خـــــــاصه واســــــــــــــــــــه ایــــــــــنه کـــــــــــه دلــــــــــــــــــــم تو رو خـــــواسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا علی گفتیم که عشق را معنی کنیم بلکه جای خویش را پیدا کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخندم  صدای خنده ام جهان را پر میکند اما ...دلم را خالی میخندم تا مبادا اشکم را ببینی  تو که ارزو داشتی موقع رفتنت شکستن مراببینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا هستم .اینجا مرا میبینی؟ نه نمیبینی.نفسهایم شماره های اخر را سپری میکنند اما تو هنوز مرا نمی بینی. جانم را تو گرفتی. با ندیدن هایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست هر گه که جان بسپارند چاره نیست در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت گفتمش در عین وصل ،این ناله و فریاد چیست گفت: ما را جلوه معشوق در این کار داشت