بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میگه تــــو... عقل میگه شما... زبون هم که دیگه لال...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تو رو می بینم ،لحظات با تو بودن را و یک زندگی شیرین را ! و آخر سر نیز رویاهای عاشقانه ام را با تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. گـــــاهــــی,, عاشقـــــانه نوشتـــــن دلیـــــل نمــیخــــواهـــد....... ..... همیــــــن کــه حســـش بــاشـــــد ...... .............. خـــــودش جـــــاری میشـــــود...............!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفــــــــــــاً ... طــــــوری خاطــــــره بسازیــــــد ... کــــــه ... بعــــــد از شمــــــا هــــــم ... بتواننــــــد " زندگــــــــــــی " کننــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هم با "بی تو"بودن گذشت  خوش به حال "یادم"که همیشه  باتوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغــــبان به گلــــهایش دلـــخوش است، شــــاعــــر به شــــعرهـایــش، دریــــا بــــه مـــاهـــی هــایـــش، و من... بــــه ساعـــت بـــرگشـــتن تـــــو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــی‌ دانمـ چه ســـرّی دارد!❣ اسمـــ كوچكــمـ هــزار بار همـ گفته شود...❣ اما به پــــ ـای یكـ بار گُفتنـ تـو نمی‌ رسد... ❣

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه اید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عُمر که با “میگذرد” میگذرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻫــﻨﮓ ﮐــﻠـﺎﻣــﺖ ﻭﻗــﺘﯽ ﺑــﺎ ﺩﯾـﮕــﺮﯼ ﺳﺨــﻦ ﻣﯿﮕــﻮﯾــﯽ؛ ﺑــﺮﺍﯾــﻢ ﺳــﻪ ﻧـــُﺖ ﺩﺍﺭﺩ : " ﻣــﯽ ﻟـــﺎ ﺳـــﯽ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوستت دارم اما نمیدونم “خیلی” رو چطوری بنویسم که خیلی خونده بشه ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم بند را برگسیلیم از همه بیگانه شویم جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ِ ما شبیه عکسی‌ست که دست عکاس ،‌ بر اثر یک “اشتباه” می لرزد و عکس برای همیشه تار می افتد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی شعر "تر انگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم همین باشد از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز نقشش به حرام از خود صورتگر چین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب ای سیا رخ که به خونابه منقش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راه به یار یک جهت حق گزار ما نرسد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میگه تــــو... عقل میگه شما... زبون هم که دیگه لال...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها تو رو می بینم ،لحظات با تو بودن را و یک زندگی شیرین را ! و آخر سر نیز رویاهای عاشقانه ام را با تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. گـــــاهــــی,, عاشقـــــانه نوشتـــــن دلیـــــل نمــیخــــواهـــد....... ..... همیــــــن کــه حســـش بــاشـــــد ...... .............. خـــــودش جـــــاری میشـــــود...............!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفــــــــــــاً ... طــــــوری خاطــــــره بسازیــــــد ... کــــــه ... بعــــــد از شمــــــا هــــــم ... بتواننــــــد " زندگــــــــــــی " کننــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هم با "بی تو"بودن گذشت  خوش به حال "یادم"که همیشه  باتوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغــــبان به گلــــهایش دلـــخوش است، شــــاعــــر به شــــعرهـایــش، دریــــا بــــه مـــاهـــی هــایـــش، و من... بــــه ساعـــت بـــرگشـــتن تـــــو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمـــی‌ دانمـ چه ســـرّی دارد!❣ اسمـــ كوچكــمـ هــزار بار همـ گفته شود...❣ اما به پــــ ـای یكـ بار گُفتنـ تـو نمی‌ رسد... ❣

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه اید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عُمر که با “میگذرد” میگذرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻫــﻨﮓ ﮐــﻠـﺎﻣــﺖ ﻭﻗــﺘﯽ ﺑــﺎ ﺩﯾـﮕــﺮﯼ ﺳﺨــﻦ ﻣﯿﮕــﻮﯾــﯽ؛ ﺑــﺮﺍﯾــﻢ ﺳــﻪ ﻧـــُﺖ ﺩﺍﺭﺩ : " ﻣــﯽ ﻟـــﺎ ﺳـــﯽ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوستت دارم اما نمیدونم “خیلی” رو چطوری بنویسم که خیلی خونده بشه ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم بند را برگسیلیم از همه بیگانه شویم جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ِ ما شبیه عکسی‌ست که دست عکاس ،‌ بر اثر یک “اشتباه” می لرزد و عکس برای همیشه تار می افتد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی شعر "تر انگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته از این معنی گفتیم همین باشد از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز نقشش به حرام از خود صورتگر چین باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب ای سیا رخ که به خونابه منقش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راه به یار یک جهت حق گزار ما نرسد