بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار همه تا ابد بگویند که نمی آیی؛ مهم نیست... تقویم قلب من برای انتظار آمدنت  ابد ندارد تا بی نهایت ورق میزنم روزهای بی تو بودن را... و اطمینان تنها حسی ست که دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دگر بار به این خاطره می اندیشم شاید ان روز زیر لب با خدایم اینگونه نجوا کردم -عشق میخواهم ز دریا پر شورتر یار میخواهم زخورشید زیباتر - شاید ان روز صدای دل من را شنید و تورا هدیه ی زیبایم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﺻـــــــــــﺪﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺸــﺪ ﺑﻮﺳــــــــــــــــــــﯿﺪ! ﻣﺨﺼﻮﺻــــــــــــﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﻤﺘــــــــــــــﻮ ﺻﺪﺍ ﻣــــــــــــــــــــــــــــــﯽ ﺯﻧﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ماهت را ببینم.... دستانه گرمت را بفشارم.... دیگر نمیذارم بروی، آمدنت با خودت بود!‏ ولی، پیش من بیایی رفتنی در کار نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب کیلو چند؟ وقتی تو کنارم هستی! و خواب کیلو چند؟ وقتی تو کنارم نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عزیز هر که عزیمت عاشقی دارد، گو دل از جان بردارد، هر قصد حرم دارد گو بادیه فرو گذارد و عاشق را دلی باید بیغش و سینهءاز شور اتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــــــــالا کـــــه رفـتـــــــه ای . . . بـــا اجـــــازه بـــزرگــتــــرهـــا "بــــــــلــــــــه" بــــا خــــاک ازدواج مـیـــکـــنــــموقـتــــی قــــرار اســـت تــــــــو نــبـــاشـــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــالا کـــــــه رفــــتــــــــه ای . . . انــقـــدر گــریـــه مـیــکـنــم تـــا دنــیـــا را آب بـــبـــــرد ! احــــســـاس بــــی در و پـــیـــکـــر مـــرا نــیــــز مـــرده شـــور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتــــــــ باشد  مــــــــــن اینجا کنار همین رویاهای زودگذر به انتظار آمدن تـــــــو  خط های سفید جاده را می شــــــــمارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ  ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با خاطره ی ِ یک بوسه زنده ای ...  فراموشی خیانت است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیغه تبر همیشه سهم ساقه های من بود توشب تلخ جدایی قشمتم تنها شدن بود میدونستم که زمستان ختم قصه درخته اما تنهایی شکستن خیلی سخته خیلی سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و نام تو پرنده ای کوچکی است که تا سال ها بر لبان من آشیانه خواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میسوزه و دل تو خنک میشه  این است تنها واکنش سوختنی که گرما زا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

****داشتنت*** مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال یا مثل ان بغلی که عاشقت است وتنهایت نمی گذارد و مثل برگشتن ادمی که سالهای سال منتظر امدنش بودی ااااااای می چسبد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــر نفـــس ، درد اســـت که ميکشـــم !!! ای کــاش يا بـــــــــــودی ، يـــــا اصـــلا نبودی !!! ايـــــن که هســـتی و کنــــارم نيســــتی ... ديـــــــــوانه ام ميکنــــــــــد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار همه تا ابد بگویند که نمی آیی؛ مهم نیست... تقویم قلب من برای انتظار آمدنت  ابد ندارد تا بی نهایت ورق میزنم روزهای بی تو بودن را... و اطمینان تنها حسی ست که دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دگر بار به این خاطره می اندیشم شاید ان روز زیر لب با خدایم اینگونه نجوا کردم -عشق میخواهم ز دریا پر شورتر یار میخواهم زخورشید زیباتر - شاید ان روز صدای دل من را شنید و تورا هدیه ی زیبایم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﺻـــــــــــﺪﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺸــﺪ ﺑﻮﺳــــــــــــــــــــﯿﺪ! ﻣﺨﺼﻮﺻــــــــــــﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﻤﺘــــــــــــــﻮ ﺻﺪﺍ ﻣــــــــــــــــــــــــــــــﯽ ﺯﻧﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی ماهت را ببینم.... دستانه گرمت را بفشارم.... دیگر نمیذارم بروی، آمدنت با خودت بود!‏ ولی، پیش من بیایی رفتنی در کار نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب کیلو چند؟ وقتی تو کنارم هستی! و خواب کیلو چند؟ وقتی تو کنارم نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عزیز هر که عزیمت عاشقی دارد، گو دل از جان بردارد، هر قصد حرم دارد گو بادیه فرو گذارد و عاشق را دلی باید بیغش و سینهءاز شور اتش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــــــــالا کـــــه رفـتـــــــه ای . . . بـــا اجـــــازه بـــزرگــتــــرهـــا "بــــــــلــــــــه" بــــا خــــاک ازدواج مـیـــکـــنــــموقـتــــی قــــرار اســـت تــــــــو نــبـــاشـــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــالا کـــــــه رفــــتــــــــه ای . . . انــقـــدر گــریـــه مـیــکـنــم تـــا دنــیـــا را آب بـــبـــــرد ! احــــســـاس بــــی در و پـــیـــکـــر مـــرا نــیــــز مـــرده شـــور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتــــــــ باشد  مــــــــــن اینجا کنار همین رویاهای زودگذر به انتظار آمدن تـــــــو  خط های سفید جاده را می شــــــــمارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ  ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با خاطره ی ِ یک بوسه زنده ای ...  فراموشی خیانت است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیغه تبر همیشه سهم ساقه های من بود توشب تلخ جدایی قشمتم تنها شدن بود میدونستم که زمستان ختم قصه درخته اما تنهایی شکستن خیلی سخته خیلی سخته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و نام تو پرنده ای کوچکی است که تا سال ها بر لبان من آشیانه خواهد کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میسوزه و دل تو خنک میشه  این است تنها واکنش سوختنی که گرما زا نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

****داشتنت*** مثل هوای برفی یا نم نم باران جاده شمال یا مثل ان بغلی که عاشقت است وتنهایت نمی گذارد و مثل برگشتن ادمی که سالهای سال منتظر امدنش بودی ااااااای می چسبد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــر نفـــس ، درد اســـت که ميکشـــم !!! ای کــاش يا بـــــــــــودی ، يـــــا اصـــلا نبودی !!! ايـــــن که هســـتی و کنــــارم نيســــتی ... ديـــــــــوانه ام ميکنــــــــــد ...