بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام خون دل عکس برون میدهد از رخسارم پرده مطربم از دست برون خواهد برد آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا ولی چه سود یکی گارگر نمی آید بسم حکایت دل هست با نسیم سحر ولی به بخت من امشب سحر نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که پرده گلریر هفت خانه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد توان گذشت ز جور رقیب در همه حال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سربازانم سفید پوشیده‌اند و منتظر حرکت تو هستند ، گام بردار در صفحه شطرنجی دلم ؛ میتوانم تمامش کنم با یک حرکت ، حیف اما شاه این بازی از چشمان سیاه تو فرمان می‌پذیرد نه از انگشتان بی رمق من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست بدار.... حداقلش اینه ک یکی رو دوس داری ک اخرش بهش میرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. عــاشقــانــه تـــرین جمـــله ی دنــــیا..:"::: ... مــــادرم و پـــــدرم ,آغــــــوش شمــــا .. ..... امـــن تـــرین جــــــــای دنــــیاستــــــــــــــــــــــ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی انسان های غمگین قوی است.... به یاد می آورنـــــــد که در کدامــــــین لحظه... کدام کوچه و خیــــابان ... کدام ثانـــــیه ها... به دار آویخته شد... ;;"احساساتشان";;...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تمام عاشقانه های دنیا را که برای تو سرودم آتش بزنم ..... اما حیف که عاشقانه دوستت دارم وتو قدر نمی دانی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این تابستان داغ نگاهای سردت کشنده تر از گرماست و من در آسمان دوستیمان گویی برف و سرما را تا مغز استخوانم درک میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند، خواب می مانند ، کار نمی کنند ، کوک نمی شوند ، عقب می مانند ، و از رفتن خسته میشوند این بلاها از وقتی به سرم ادم میاد که منتظر کسی باشی که دوسش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین چقد قانع شدم... من باشم... تو باشی... یک فوری چای... و دیوان خواجه... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بارانی!!! اما چه فایده؟؟ تو نیستی و باران بی تو.... یعنی سوزاندن تن  سیگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زمان وقتیه که بعد از10سال صبر دستات تودستای عشقت باشه وبهش بگی جدایی تموم شد..ایا از این زمان توزندگی بهترم هس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها هرچقدر بزرگتر میشوند دلشان بیشتر بغل میخواهد حتى بیشتر از وقتى که کودک بودند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار به آسمان برسد بلندای آرزوهایت امید دیگری باشد. استواری شانه هایت  پشت به دیروز به سوی فرداها باش که من اینجا با تو هستم رفیق بی کسی هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته‌ای  چای می‌نوشی و بغض می کنی هیچ‌ کس تو را به یاد نمی‌آورد! این همه آدم،روی کهکشان به این بزرگی و تو ...حتی آرزوی یکی نبودی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام خون دل عکس برون میدهد از رخسارم پرده مطربم از دست برون خواهد برد آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا ولی چه سود یکی گارگر نمی آید بسم حکایت دل هست با نسیم سحر ولی به بخت من امشب سحر نمی آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا که پرده گلریر هفت خانه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد توان گذشت ز جور رقیب در همه حال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سربازانم سفید پوشیده‌اند و منتظر حرکت تو هستند ، گام بردار در صفحه شطرنجی دلم ؛ میتوانم تمامش کنم با یک حرکت ، حیف اما شاه این بازی از چشمان سیاه تو فرمان می‌پذیرد نه از انگشتان بی رمق من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست بدار.... حداقلش اینه ک یکی رو دوس داری ک اخرش بهش میرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. عــاشقــانــه تـــرین جمـــله ی دنــــیا..:"::: ... مــــادرم و پـــــدرم ,آغــــــوش شمــــا .. ..... امـــن تـــرین جــــــــای دنــــیاستــــــــــــــــــــــ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی انسان های غمگین قوی است.... به یاد می آورنـــــــد که در کدامــــــین لحظه... کدام کوچه و خیــــابان ... کدام ثانـــــیه ها... به دار آویخته شد... ;;"احساساتشان";;...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تمام عاشقانه های دنیا را که برای تو سرودم آتش بزنم ..... اما حیف که عاشقانه دوستت دارم وتو قدر نمی دانی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این تابستان داغ نگاهای سردت کشنده تر از گرماست و من در آسمان دوستیمان گویی برف و سرما را تا مغز استخوانم درک میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند، خواب می مانند ، کار نمی کنند ، کوک نمی شوند ، عقب می مانند ، و از رفتن خسته میشوند این بلاها از وقتی به سرم ادم میاد که منتظر کسی باشی که دوسش داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین چقد قانع شدم... من باشم... تو باشی... یک فوری چای... و دیوان خواجه... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بارانی!!! اما چه فایده؟؟ تو نیستی و باران بی تو.... یعنی سوزاندن تن  سیگار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زمان وقتیه که بعد از10سال صبر دستات تودستای عشقت باشه وبهش بگی جدایی تموم شد..ایا از این زمان توزندگی بهترم هس؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها هرچقدر بزرگتر میشوند دلشان بیشتر بغل میخواهد حتى بیشتر از وقتى که کودک بودند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار به آسمان برسد بلندای آرزوهایت امید دیگری باشد. استواری شانه هایت  پشت به دیروز به سوی فرداها باش که من اینجا با تو هستم رفیق بی کسی هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته‌ای  چای می‌نوشی و بغض می کنی هیچ‌ کس تو را به یاد نمی‌آورد! این همه آدم،روی کهکشان به این بزرگی و تو ...حتی آرزوی یکی نبودی...