بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سختیها نمک زندگی اند! اما هیشکی نفهمید وا3 من ک خاطراتم زخمی ست! این نمک شوری نداره! مزه "درد" میده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عشقت كورم كنه مهم نيست......حس بود نت قشنگتر از ديدن دنياست............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم عهد کردم که دیگر به کسی دل نبندم ... خوب میدانم... نه کسی برایم *او* میشود نه من برای کسی*من*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوستت دارم" وتو باور نميكني...نميدانم چرا ؟ شايد براي اين كه  اوتو را انتخاب نكرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس غریب بعضی کوچه های شهرم یاد تو را بیشتر میکند... مگه تو آن بعضی ها را بیادم قدم زده ای!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عطری به خوش بویی بویه کسی‌ که عاشقشیم نیست.....♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عصرجالبی از روابط انسانی رسیدیم .جایی در قرارهای عاشقانه همه میتوانند تنهایی را احساس کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قویترین مرد دنیا هم که باشی محتاجی! محتاج اشک های عاشقانه یک زن که از چشم های نگرانش بر روی کویر زخم هایت ببارد !واین تنها التیام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـتـم نـرو پـرپـر مـیـشـم گـفـتـی مـیـخـوام رهـا بـاشـم گـفـتـم آخـه عـاشـق شـدم گـفـتـی مـیـخـوام تـنـهـا بـاشـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رنگها،کمرنگ ها را بیشتر دوست دارم آبی کم رنگ،سبز کم رنگ،زرد کم رنگ.... هر کس را که پر رنگ کردم حول ورش داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو  اگر هستیم راهیست که پایانش تویی... چگونه برایت بمیرم، با درد با رنج یا فراموشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای...هی یو با تو ام دیگه بس کن. خسته شدم از بس عاشقانه گفتمو بقیه یاد عشقشان افتادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه زندگي رو با من دوست نداشت اون میخواست بمونه با من غرورش نزاشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تورو دوست دارمو ب نداشتنت محکومم تو دنیای منی اما من از دنیام چه محرومم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب شمارش نفسهام دوستت دارم! کم و زیادش دست توست! آخه اگه بری نفسم بند میاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ى كسانى كه  الان بر عشق لعنت مى فرستند ، روزگارى عاشق ترين انسان اين شهر بوده اند....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن سختیها نمک زندگی اند! اما هیشکی نفهمید وا3 من ک خاطراتم زخمی ست! این نمک شوری نداره! مزه "درد" میده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه عشقت كورم كنه مهم نيست......حس بود نت قشنگتر از ديدن دنياست............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خودم عهد کردم که دیگر به کسی دل نبندم ... خوب میدانم... نه کسی برایم *او* میشود نه من برای کسی*من*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوستت دارم" وتو باور نميكني...نميدانم چرا ؟ شايد براي اين كه  اوتو را انتخاب نكرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس غریب بعضی کوچه های شهرم یاد تو را بیشتر میکند... مگه تو آن بعضی ها را بیادم قدم زده ای!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عطری به خوش بویی بویه کسی‌ که عاشقشیم نیست.....♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عصرجالبی از روابط انسانی رسیدیم .جایی در قرارهای عاشقانه همه میتوانند تنهایی را احساس کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قویترین مرد دنیا هم که باشی محتاجی! محتاج اشک های عاشقانه یک زن که از چشم های نگرانش بر روی کویر زخم هایت ببارد !واین تنها التیام است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـتـم نـرو پـرپـر مـیـشـم گـفـتـی مـیـخـوام رهـا بـاشـم گـفـتـم آخـه عـاشـق شـدم گـفـتـی مـیـخـوام تـنـهـا بـاشـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رنگها،کمرنگ ها را بیشتر دوست دارم آبی کم رنگ،سبز کم رنگ،زرد کم رنگ.... هر کس را که پر رنگ کردم حول ورش داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من بگو  اگر هستیم راهیست که پایانش تویی... چگونه برایت بمیرم، با درد با رنج یا فراموشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهای...هی یو با تو ام دیگه بس کن. خسته شدم از بس عاشقانه گفتمو بقیه یاد عشقشان افتادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه زندگي رو با من دوست نداشت اون میخواست بمونه با من غرورش نزاشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تورو دوست دارمو ب نداشتنت محکومم تو دنیای منی اما من از دنیام چه محرومم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب شمارش نفسهام دوستت دارم! کم و زیادش دست توست! آخه اگه بری نفسم بند میاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ى كسانى كه  الان بر عشق لعنت مى فرستند ، روزگارى عاشق ترين انسان اين شهر بوده اند....!