بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درخت پرسیدم چه شد که پیرشدی؟گفت وقتی رفتی یارت بادیگری زیره سایه ام مینشست وبه تو می خندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر: همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست داره، نه کسی که تو دوسش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او دو گل رز بده! رو هر گل هم نوشته ای بزار! رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاتب سرنوشت برای هر کس چیزی نوشت نوبت ما که رسید قلم افتاد ...دیگر هیچ ننوشت ! خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا عــشــق بــراي يــکــي دلــگــرمــي و بــراي ديــگــري ســرگــرمــي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو!  بله تو!  تویی که خودت ،کنار قاب عکس من روبان سیاهی بستی!!! و من زنده ...ولی زنده به گور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ ـ عـاشـقانـه دوسـتـتــــ دارم ، نـه مثل مـردمے که از روے عـادتــــ عـــشـــق را نـشـخـوار مـیـکنـنـد ـ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحظه ای هستم که به شوخی بهت میگم دیگه مزاحمم نشی ها! بعد تو هم حرصت میگیره و میگی باشه خدافظـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی مرا یاد نمی کند و من باز می خواهمش چه غرور بی غیرتی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال این روزای من  چشمامومیبندم که نبینم سرطان با بابام چه کرده. دلشوره میگیرم،شاید آخرین فرصت باشه! چشمامو بازمیکنم کم میارم قلبم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلت وسعت دریاهارا داشت وقتی که پاسخی برای نگاهت نداشتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ! ﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ! دلت را به هر کسی نسپار این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره میخواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلو جانم به تو مشغولو نظر در چبو راست /تا نفهمند حریفان که تو مقصود منی/....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من قول بده ازتمام سالهایی که باقی مانده....تا ابد...مواظب خودت باشی""دیگر من نیستم که به یادت بیاورم""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونیم که: می تونه منو بخندونه وقتـــــی نمی خوام حتی لبخند بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها سکوت !!! حرفهای زیادی در گلو دارد که توانایی گفتن ندارد؛کافیست آرام گوش داد تا درکش کرد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درخت پرسیدم چه شد که پیرشدی؟گفت وقتی رفتی یارت بادیگری زیره سایه ام مینشست وبه تو می خندید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسپیر: همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست داره، نه کسی که تو دوسش داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او دو گل رز بده! رو هر گل هم نوشته ای بزار! رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاتب سرنوشت برای هر کس چیزی نوشت نوبت ما که رسید قلم افتاد ...دیگر هیچ ننوشت ! خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا عــشــق بــراي يــکــي دلــگــرمــي و بــراي ديــگــري ســرگــرمــي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو!  بله تو!  تویی که خودت ،کنار قاب عکس من روبان سیاهی بستی!!! و من زنده ...ولی زنده به گور ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـ ـ عـاشـقانـه دوسـتـتــــ دارم ، نـه مثل مـردمے که از روے عـادتــــ عـــشـــق را نـشـخـوار مـیـکنـنـد ـ ـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحظه ای هستم که به شوخی بهت میگم دیگه مزاحمم نشی ها! بعد تو هم حرصت میگیره و میگی باشه خدافظـ ـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی مرا یاد نمی کند و من باز می خواهمش چه غرور بی غیرتی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال این روزای من  چشمامومیبندم که نبینم سرطان با بابام چه کرده. دلشوره میگیرم،شاید آخرین فرصت باشه! چشمامو بازمیکنم کم میارم قلبم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلت وسعت دریاهارا داشت وقتی که پاسخی برای نگاهت نداشتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ! ﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ! دلت را به هر کسی نسپار این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره میخواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلو جانم به تو مشغولو نظر در چبو راست /تا نفهمند حریفان که تو مقصود منی/....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من قول بده ازتمام سالهایی که باقی مانده....تا ابد...مواظب خودت باشی""دیگر من نیستم که به یادت بیاورم""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونیم که: می تونه منو بخندونه وقتـــــی نمی خوام حتی لبخند بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها سکوت !!! حرفهای زیادی در گلو دارد که توانایی گفتن ندارد؛کافیست آرام گوش داد تا درکش کرد.