بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻋﺼـــﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﯼ ... ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺖ ﻣﺴﯿﺞ ﺑﺰﻧﯽ ... ﺍﻭﻝ پﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭﺭ ... ﺑﻌﺪﺵ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ !! ﯾﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ... ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﺸﻪ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت میسپارمت دست زمان یا بهم میدتت یا ازم میگیرتت اما خبر نداشت که زمان هیچوقت نداشته ها رو نمیده. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت پرواز بلندیست ولی! قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت پرواز بلندیست ولی! قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انچه که گذشت.از انچه که شکست.از انچه که نشد.از انچه که ریخت.حسرت نخور!زندگی اگر اسان بود با گریه اغاز نمیشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــکــــســتـــن ســـــوزانــــــــدن رنـــــــجانـــــــدن... همه را برایم صرف کرده ای حال که به "مـــــــــانــــــــدن" میرسی... سکوت میکنی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا عزیزی دارم که روزگار،فرصت دیدار همیشگیش را ارزانی ام نمیدارد،اما تو شاهد باش که قلبم فقط برای او و به یاد او می تپد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شهر پر از صدای مردمیست که همچنان که تو را میبوسند طناب دارت را میبافند،مردمانی که صادقانه دروغ میگویند و عاشقانه خیانت میکنند،کاش دلها آنقد پاک بود ک برای گفتن دوستت دارم نیازی به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان گذشت و من در اینجا ماندم  من ماندم .... عشق مرا به چند فروختی؟ارزش نداشت قلب کوچکم؟ کاش بیارزد قلبی که فروختی  اما با این همه.... باور میکنی هنوز منتظرت هستم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنج گوشه ی دلم این شبها جای کسی خالیست /پشت سکوتم حس شنیدن نوای کسی خالیست /ای یار ، شبهایم دگر فکر سحر نیستند /در این هوای بی کسی حضور نفس های تو خالیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابروهای مردانه ات را دوست دارم وقتی به اسم غیرت در هم تنیده می شود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻮﺵ ﻧﺪﯾﺪ ! ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺍﺯﺵ ﻋﮑﺲ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .... ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﺵ ؛ ﺍﺧﻢﻫﺎﺵ ، . ﻟﻮﺱ ﮐﺮﺩﻥﻫﺎﺵ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭﺍﯾﻦ ﻫــــــــــﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دوستت دارم هرچی گشتم مثل تو پیدا نشد گفتم چقدر گشتی گفت زیاد گفتم اگه دوسم داشتی نمیگشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند شیشه... شکستم... آسان بود! ولی دیگر به من دست نزن. این بار زخمی ات خواهم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـــشــــــه آنـــکــــــه مـــیــــــرود . . . کمــــــی از مـــا را بــــا خــــــود مـیـــبــــــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که عشق نیست عشق بورز و عشق را خواهی پیدا کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻋﺼـــﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﯼ ... ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺖ ﻣﺴﯿﺞ ﺑﺰﻧﯽ ... ﺍﻭﻝ پﻨﺞ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭﺭ ... ﺑﻌﺪﺵ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ !! ﯾﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ... ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﺸﻪ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت میسپارمت دست زمان یا بهم میدتت یا ازم میگیرتت اما خبر نداشت که زمان هیچوقت نداشته ها رو نمیده. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت پرواز بلندیست ولی! قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرصت پرواز بلندیست ولی! قصه این است که چه اندازه کبوتر باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انچه که گذشت.از انچه که شکست.از انچه که نشد.از انچه که ریخت.حسرت نخور!زندگی اگر اسان بود با گریه اغاز نمیشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــکــــســتـــن ســـــوزانــــــــدن رنـــــــجانـــــــدن... همه را برایم صرف کرده ای حال که به "مـــــــــانــــــــدن" میرسی... سکوت میکنی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا عزیزی دارم که روزگار،فرصت دیدار همیشگیش را ارزانی ام نمیدارد،اما تو شاهد باش که قلبم فقط برای او و به یاد او می تپد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شهر پر از صدای مردمیست که همچنان که تو را میبوسند طناب دارت را میبافند،مردمانی که صادقانه دروغ میگویند و عاشقانه خیانت میکنند،کاش دلها آنقد پاک بود ک برای گفتن دوستت دارم نیازی به قسم خوردن نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان گذشت و من در اینجا ماندم  من ماندم .... عشق مرا به چند فروختی؟ارزش نداشت قلب کوچکم؟ کاش بیارزد قلبی که فروختی  اما با این همه.... باور میکنی هنوز منتظرت هستم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنج گوشه ی دلم این شبها جای کسی خالیست /پشت سکوتم حس شنیدن نوای کسی خالیست /ای یار ، شبهایم دگر فکر سحر نیستند /در این هوای بی کسی حضور نفس های تو خالیست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابروهای مردانه ات را دوست دارم وقتی به اسم غیرت در هم تنیده می شود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻮﺵ ﻧﺪﯾﺪ ! ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺍﺯﺵ ﻋﮑﺲ ﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .... ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩﻫﺎﺵ ؛ ﺍﺧﻢﻫﺎﺵ ، . ﻟﻮﺱ ﮐﺮﺩﻥﻫﺎﺵ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭﺍﯾﻦ ﻫــــــــــﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دوستت دارم هرچی گشتم مثل تو پیدا نشد گفتم چقدر گشتی گفت زیاد گفتم اگه دوسم داشتی نمیگشتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند شیشه... شکستم... آسان بود! ولی دیگر به من دست نزن. این بار زخمی ات خواهم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـــشــــــه آنـــکــــــه مـــیــــــرود . . . کمــــــی از مـــا را بــــا خــــــود مـیـــبــــــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که عشق نیست عشق بورز و عشق را خواهی پیدا کرد