بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که تنها نیستم هر شب را با دوستانم صبح میکنم چه شبهایی رقم می زنیم چه داستانهایی برای هم میگوییم ما دوستان جدا نشدنی پنجره و فندک و بهمن و دلتنگی تو ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه تمام قطره های اشکی که به خاطر نداشتنت ریختم و میریزم اندازه ی آن را نه تو میدانی نه هیچکس دیگر فقط خدا میداند که در آن لحظات با من است فقط این را بگویم که مقدارش کم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه امشب پر نزن اندر دیار یار من، تزسم صدای پرپرت از خواب بیدارت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن تو تموم قلب من کمه..... این که تو عاشق منی...زیباترین باورمه.............. تموم عشقم اینه که خدا نگاهم میکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعا نمی کنم همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان دارم ولی ادعا می کنم لحظاتی که به یادشان هم نیستم دوستشان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صداقت گفتارت وگرمی نگاهت را به من هدیه کردی حال تو بگو چه هدیه ای بالاتراز اینهاست تا من آن را به تو هدیه کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذره ای چشم بصیرت میخواهد تا از چشام بخونی که نفسم به نفست نفس میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوی کامپیوتر نشسته ام......... مادرم میگه شام میخوری؟ باخودم میگم به اندازه کافی ازاین دنیا خورده ام... ولی باصدای بلند که مامانم توآشپزخونه بفهمه میگم سیرم.... خسته شدم از ناگفته ها/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾـﻦ ﺑـﯽ ﺗــﻔـﺂﻭﺗـﯿﻬـﺂ... ﺍﯾــﻥ ﺑـﯽ ﺧـــﺒـــﺮﯼ ﻫــﺂ... ﮔــﺂﻫﯽ ﺩﯾــﺪﺁﺭ ﺍﺯ ﺳـــﺮ ﺍﺟـﺐـﺂﺭ... ﻧــﺐـﻮﺩﻦ ﻫﺂ ... ﻧــﺪﯼــﺪﻦ ﻫــﺂ .... ﯾـــﻌـﻨـﯽ ﺑـــﺮﻭ ...! ﮔـــﺂﻫــﯽ ﭼــﻘـــﺪﺭ ﺧــﻨـﮓ ﻣـﯿـﺸــﻮﯾـﻡ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمام وقتی دلتنگین و خوابتون نمیبره، اس ام اس هایی رو که براتون فرستاده دوباره میخونید عـــایــــا؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھر جا کہ ھستی بہ آسمان نگاہ کن،بگذار دلخوشیم این باشد آسمانمان یکیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی رو خیلی دوست داری امتحانش نکن که ببینی اون چقدر دوستت داره ! اول خودتو امتحان کن ، ببین تحملش رو داری بفهمی دوستت نداره؟...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعده تو من از همه دنیا بریدم باورم کن من به بعد جایی رسیدم لحظه لحظه زندگیم با عذابه  باورم کن حال من خیلی خرابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاید لازم باشه از یاد ببریم ..... . ! یاد آنهایی را كه با نبودنشان بودنمان را به بازی گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت‌ها هم عاشق میشن ولی‌ خوبیش اینه که عشقشون آروم آروم ترکشون میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه دیوونم وقتشه عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرمو گشتم تا که تو پیدا شی هیچی نمی فهمم فقط می خوام باشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که تنها نیستم هر شب را با دوستانم صبح میکنم چه شبهایی رقم می زنیم چه داستانهایی برای هم میگوییم ما دوستان جدا نشدنی پنجره و فندک و بهمن و دلتنگی تو ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه تمام قطره های اشکی که به خاطر نداشتنت ریختم و میریزم اندازه ی آن را نه تو میدانی نه هیچکس دیگر فقط خدا میداند که در آن لحظات با من است فقط این را بگویم که مقدارش کم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه امشب پر نزن اندر دیار یار من، تزسم صدای پرپرت از خواب بیدارت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتن تو تموم قلب من کمه..... این که تو عاشق منی...زیباترین باورمه.............. تموم عشقم اینه که خدا نگاهم میکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعا نمی کنم همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان دارم ولی ادعا می کنم لحظاتی که به یادشان هم نیستم دوستشان دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صداقت گفتارت وگرمی نگاهت را به من هدیه کردی حال تو بگو چه هدیه ای بالاتراز اینهاست تا من آن را به تو هدیه کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذره ای چشم بصیرت میخواهد تا از چشام بخونی که نفسم به نفست نفس میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوی کامپیوتر نشسته ام......... مادرم میگه شام میخوری؟ باخودم میگم به اندازه کافی ازاین دنیا خورده ام... ولی باصدای بلند که مامانم توآشپزخونه بفهمه میگم سیرم.... خسته شدم از ناگفته ها/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾـﻦ ﺑـﯽ ﺗــﻔـﺂﻭﺗـﯿﻬـﺂ... ﺍﯾــﻥ ﺑـﯽ ﺧـــﺒـــﺮﯼ ﻫــﺂ... ﮔــﺂﻫﯽ ﺩﯾــﺪﺁﺭ ﺍﺯ ﺳـــﺮ ﺍﺟـﺐـﺂﺭ... ﻧــﺐـﻮﺩﻦ ﻫﺂ ... ﻧــﺪﯼــﺪﻦ ﻫــﺂ .... ﯾـــﻌـﻨـﯽ ﺑـــﺮﻭ ...! ﮔـــﺂﻫــﯽ ﭼــﻘـــﺪﺭ ﺧــﻨـﮓ ﻣـﯿـﺸــﻮﯾـﻡ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمام وقتی دلتنگین و خوابتون نمیبره، اس ام اس هایی رو که براتون فرستاده دوباره میخونید عـــایــــا؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھر جا کہ ھستی بہ آسمان نگاہ کن،بگذار دلخوشیم این باشد آسمانمان یکیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی رو خیلی دوست داری امتحانش نکن که ببینی اون چقدر دوستت داره ! اول خودتو امتحان کن ، ببین تحملش رو داری بفهمی دوستت نداره؟...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعده تو من از همه دنیا بریدم باورم کن من به بعد جایی رسیدم لحظه لحظه زندگیم با عذابه  باورم کن حال من خیلی خرابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاید لازم باشه از یاد ببریم ..... . ! یاد آنهایی را كه با نبودنشان بودنمان را به بازی گرفتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک پشت‌ها هم عاشق میشن ولی‌ خوبیش اینه که عشقشون آروم آروم ترکشون میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه دیوونم وقتشه عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرمو گشتم تا که تو پیدا شی هیچی نمی فهمم فقط می خوام باشی