بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت: هیچ چیز از هیچکس بعید نیست................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده بازی است دست دلت رو شد که دوستش داری باختت حتمی است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاي بوسه ات داغيست بر قلبم... اما جاي بوسه ام را بوسه هاي ديگري پر كرده اند... لعنت به اين پايان تكراري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر ، همیشه یک نفر نیست ؛ یک نفر گاهی همه است … شاید حالا بتوانی بفهمی وقتی غروب یک روز تعطیل دلم برای تو تنگ می شود چه دلتنگی عظیمی را به دوش میکشم …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـــزنـــم بــــه بـیـــابـــان و پـــایـــم را بــــه پـیــشـــانـیــش مـیـکــوبـــم مــن لــج ایــن بـیـــابـــانــی را کــه از هــیـــچ طـــرف بــــه "تــــو" نـمـــی رســد ... در مــــی آورم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار لحظه های زیبا،  به احترام تمام زیبایی های دنیا  فراموشت نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها سردند حتی با داغی غم تو خوابم نمیبرد,به همه چیز فکر کرده ام ,بیشتر به تو....!!میدانم که خوابی و قبل از بسته شدن چشمهایت به همه چیز فکر کرده ای جز من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایند آنهایی که میگفتند: کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد... ای بی انصافان! پس چرا من به او نرسیدم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب از درخت افتاد... ستاره از اسمان... تو از دماغ فيل... من از پل صراط... گاهى فرق نميکند از کجا... سرنوشت مشترکى ست... سقوط !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را می سازیم ... ، خاطره ها ما را ویران می کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی عشق کیلویی چند بود؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش هایم را در چمدانت کردی و بردی مبادا دنبالت بیام! نمیدانستی من عاشق پای برهنه هم دنبالت میایم حتی تا پشت کوی "قاف"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب خودت باش … یک تار موی تو شاهرگ من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوخی گفتم دیگرنمیخواهمت... خندیدو رفت فهمیدم شوخی من حرف دلش بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع تلفن بزرگترین خیانت به بشریت بود خداحافظی باید رودررو باشد گاهی اوقات اشکها آدم ها را بیدار میکند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی دیدمت، ازت خوشم نمیامد. اگر ازت خوشم نمیامد، عاشقت نمی شدم. اگر عاشقت نمی شدم، دلم برایت تنگ نمی شد. اما دیدمت، عاشقت هستم و دلتنگت خواهم شد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت: هیچ چیز از هیچکس بعید نیست................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده بازی است دست دلت رو شد که دوستش داری باختت حتمی است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاي بوسه ات داغيست بر قلبم... اما جاي بوسه ام را بوسه هاي ديگري پر كرده اند... لعنت به اين پايان تكراري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر ، همیشه یک نفر نیست ؛ یک نفر گاهی همه است … شاید حالا بتوانی بفهمی وقتی غروب یک روز تعطیل دلم برای تو تنگ می شود چه دلتنگی عظیمی را به دوش میکشم …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـــزنـــم بــــه بـیـــابـــان و پـــایـــم را بــــه پـیــشـــانـیــش مـیـکــوبـــم مــن لــج ایــن بـیـــابـــانــی را کــه از هــیـــچ طـــرف بــــه "تــــو" نـمـــی رســد ... در مــــی آورم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار لحظه های زیبا،  به احترام تمام زیبایی های دنیا  فراموشت نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها سردند حتی با داغی غم تو خوابم نمیبرد,به همه چیز فکر کرده ام ,بیشتر به تو....!!میدانم که خوابی و قبل از بسته شدن چشمهایت به همه چیز فکر کرده ای جز من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایند آنهایی که میگفتند: کوه به کوه نمیرسد ولی آدم به آدم میرسد... ای بی انصافان! پس چرا من به او نرسیدم...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سيب از درخت افتاد... ستاره از اسمان... تو از دماغ فيل... من از پل صراط... گاهى فرق نميکند از کجا... سرنوشت مشترکى ست... سقوط !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خاطره ها را می سازیم ... ، خاطره ها ما را ویران می کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستی عشق کیلویی چند بود؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش هایم را در چمدانت کردی و بردی مبادا دنبالت بیام! نمیدانستی من عاشق پای برهنه هم دنبالت میایم حتی تا پشت کوی "قاف"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب خودت باش … یک تار موی تو شاهرگ من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوخی گفتم دیگرنمیخواهمت... خندیدو رفت فهمیدم شوخی من حرف دلش بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اختراع تلفن بزرگترین خیانت به بشریت بود خداحافظی باید رودررو باشد گاهی اوقات اشکها آدم ها را بیدار میکند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نمی دیدمت، ازت خوشم نمیامد. اگر ازت خوشم نمیامد، عاشقت نمی شدم. اگر عاشقت نمی شدم، دلم برایت تنگ نمی شد. اما دیدمت، عاشقت هستم و دلتنگت خواهم شد.