بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هاى تو  آرزوهاى من اند بخند تا برآورده شوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی! شاید رفتنت با برگشتی عاشقانه تر باشد... نمیدانم؟! دعا کنم زودتر بیایی یا بمانی و عاشقانه برگردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــــرد می خواهد که ســـــــرد باشی و گــــــرم لبخــــــند بزنی......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــــــن و تــــــو یــــک عکـــــس دونفــــــره بــه ایــن دنیــــا بدهکـــــاریم رفیـــــــــق......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــن آنقــدر مـــرد بــودم کـه ببینــم تـــو داری باکســـی دیگـــر خــوشبخـــت می شــوی بـــــروم کنــــار....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب! خانه باشد طلبت دل من سخت گرفتست اینجا... توبگو شانه دوست كجاست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال که باشی دیگران سنگ های کف رودخانه ات را میبینند بر میدارند ونشانه میروند درست سوی خودت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسرک لالی که عاشق یه دختر شد اما وقتی خواست به عشقش اعتراف کنه دختر گفت.شرمنده پول خرد ندارم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده می گویند از روی حسادت شان است  باور کن  تو و من  و عشق برای هم ساخته شده ایم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم دلم گرفته هوای گریه دارم تواین غروب غمگین دورازرفیق ویارم دیدم دلم گرفته دنیا به این شلوغی این همه آدم اماجزتوکسی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باش که در تهاجم پاییز هر چه را از دست بدهد روح زندگی را برای خود نگه میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندلی کنار صندلی ام بگذار!ها... همنشینی با تو یعنی... تعطیل رسمی تمام درد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم بعضیا دوست داشتن رو چی تعریف میکنند؟! نمیدونم به چ دلیل ولی هیچ توجیهی برای تبدیل دوست داشتن ب تنفر نیست!این نتیجه خودخواهی طرفه!ک دوستش داره اگه مال خودش باشه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی یه نفر واردزندگیتون میشه و شما از اونایی که گذاشتن رفتن به خاطر رفتنشون تشکرمی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت عشق و هوس توی نحوه انتخابشونه... عشق رو دل انتخاب میکنه و هوس رو چشم به دل پیشنهاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : اختیار بدی که  نابودت کند  اما  اعتماد کنی که  این کار را نمی کند ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هاى تو  آرزوهاى من اند بخند تا برآورده شوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی! شاید رفتنت با برگشتی عاشقانه تر باشد... نمیدانم؟! دعا کنم زودتر بیایی یا بمانی و عاشقانه برگردی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــــرد می خواهد که ســـــــرد باشی و گــــــرم لبخــــــند بزنی......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــــــن و تــــــو یــــک عکـــــس دونفــــــره بــه ایــن دنیــــا بدهکـــــاریم رفیـــــــــق......"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــن آنقــدر مـــرد بــودم کـه ببینــم تـــو داری باکســـی دیگـــر خــوشبخـــت می شــوی بـــــروم کنــــار....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهراب! خانه باشد طلبت دل من سخت گرفتست اینجا... توبگو شانه دوست كجاست؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلال که باشی دیگران سنگ های کف رودخانه ات را میبینند بر میدارند ونشانه میروند درست سوی خودت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسرک لالی که عاشق یه دختر شد اما وقتی خواست به عشقش اعتراف کنه دختر گفت.شرمنده پول خرد ندارم!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده می گویند از روی حسادت شان است  باور کن  تو و من  و عشق برای هم ساخته شده ایم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدم دلم گرفته هوای گریه دارم تواین غروب غمگین دورازرفیق ویارم دیدم دلم گرفته دنیا به این شلوغی این همه آدم اماجزتوکسی ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل درخت باش که در تهاجم پاییز هر چه را از دست بدهد روح زندگی را برای خود نگه میدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندلی کنار صندلی ام بگذار!ها... همنشینی با تو یعنی... تعطیل رسمی تمام درد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم بعضیا دوست داشتن رو چی تعریف میکنند؟! نمیدونم به چ دلیل ولی هیچ توجیهی برای تبدیل دوست داشتن ب تنفر نیست!این نتیجه خودخواهی طرفه!ک دوستش داره اگه مال خودش باشه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی یه نفر واردزندگیتون میشه و شما از اونایی که گذاشتن رفتن به خاطر رفتنشون تشکرمی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت عشق و هوس توی نحوه انتخابشونه... عشق رو دل انتخاب میکنه و هوس رو چشم به دل پیشنهاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی : اختیار بدی که  نابودت کند  اما  اعتماد کنی که  این کار را نمی کند ..