بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو با شکستن دلم  داری گناه میکنی من التماس میکنم فقط نگاه میکنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دعات شوم  گرچه لبم دوختست خودم و جدم و جد پدر سوختست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگـــشتت فقط جای یک حلـــقه دارد! دلت را دســـت ب دســـت میکنی برای چه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همه دارو ندارم ای قشنگ روزگارم من به عشقت عادت دیرینه دارم تونباشی من کی هستم هرجا که باشه باتوهستم من تورا تا مرز بودن میپرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه هایی تو زندگی هست ... که سرجمع چند دقیقه هم نیستا ...! اما یه عمر یادش آدم رو داغون میکنه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل روتو گل نداره پیش تو گل مثل خاره همه ی دنیا به چشمم با همین یه گل بهاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو میشه دنیا را داشت*از بی کسی پروا نداشت*بااین همه معرفتت*مگه میشه دوستت نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين چيز واسه يه مرد اينه كه حسرت عاشقونه هايي كه قرار بود واسه عشقش بگه به دلش بمونه...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگ ترین اعتراضه اما اگه شکسته بشه دیگه اعتراض نیست التماسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید نباشی .....تا عشقت به عشقش برسه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن:برای دوستت دارم های بعضی ها مرسی هم زیاد است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم برای از دست دادنت زار زار گریه کنم... اما یادم امد تمام اشک هامو برای به دست اوردنت ریختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم اینجا زل زدم به عکسات به این که زندگیمون رو به غم رفت منو نگاه نکن یه لحظه شاید کنار من نبودنت یادم رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نیست که بتونه منو شادم کنه جز این که قلبه تو یه روزی یادم کنه به اون روزای تنهایی دیگه برنگرد همین نبودن تو منو دیونه کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جوری ازت دل بکنم بتوم منی که هنوزم به تو بسته جونم چه جوری رازی میشی توی چشمام دوباره اشکه تنهایی بشونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت، برایم همانند غروب خورشید در پهنه ی دریا، درخشان است.... همانند ماه کامل گیراست... چشمانت....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو با شکستن دلم  داری گناه میکنی من التماس میکنم فقط نگاه میکنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دعات شوم  گرچه لبم دوختست خودم و جدم و جد پدر سوختست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگـــشتت فقط جای یک حلـــقه دارد! دلت را دســـت ب دســـت میکنی برای چه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همه دارو ندارم ای قشنگ روزگارم من به عشقت عادت دیرینه دارم تونباشی من کی هستم هرجا که باشه باتوهستم من تورا تا مرز بودن میپرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لحظه هایی تو زندگی هست ... که سرجمع چند دقیقه هم نیستا ...! اما یه عمر یادش آدم رو داغون میکنه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل روتو گل نداره پیش تو گل مثل خاره همه ی دنیا به چشمم با همین یه گل بهاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو میشه دنیا را داشت*از بی کسی پروا نداشت*بااین همه معرفتت*مگه میشه دوستت نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترين چيز واسه يه مرد اينه كه حسرت عاشقونه هايي كه قرار بود واسه عشقش بگه به دلش بمونه...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض بزرگ ترین اعتراضه اما اگه شکسته بشه دیگه اعتراض نیست التماسه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا باید نباشی .....تا عشقت به عشقش برسه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این جمله را هرگز فراموش نکن:برای دوستت دارم های بعضی ها مرسی هم زیاد است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم برای از دست دادنت زار زار گریه کنم... اما یادم امد تمام اشک هامو برای به دست اوردنت ریختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم اینجا زل زدم به عکسات به این که زندگیمون رو به غم رفت منو نگاه نکن یه لحظه شاید کنار من نبودنت یادم رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی نیست که بتونه منو شادم کنه جز این که قلبه تو یه روزی یادم کنه به اون روزای تنهایی دیگه برنگرد همین نبودن تو منو دیونه کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه جوری ازت دل بکنم بتوم منی که هنوزم به تو بسته جونم چه جوری رازی میشی توی چشمام دوباره اشکه تنهایی بشونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت، برایم همانند غروب خورشید در پهنه ی دریا، درخشان است.... همانند ماه کامل گیراست... چشمانت....