بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوابم نمیبره! خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت! دلم میخواد بگم دوسم داری؟ بازم بگی بله! بازم ببینمتو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برق نگاهت صاعقه ای بود بر قلبم، قلبم را سوزاند تا به تو برسم، رسیدم و دیدم که نگاهت جای دیگر بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست  دیگه هیچی آرومت نمیکنه نه گریه میکنی... نه داد و فریاد میکنی... فقط یه نفس و عمیق میکشی و هزار تا لعنت به خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه بود... آشنا شد... عادت شد...عشق شد...هستی شد...روزگار شد...خسته شد...بی وفا شد...دور شد...بیگانه شد...حسرت شد...اما فراموش نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 که همیشه تو خیالته،از همه بیشتر بی خیالته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط بهش تعارف کردم که اگه میخواد دیگه باهاش نباشم. . . . راس میگن تعارف اومد نیومد داره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درب "وا " میشود . . .  درب "بسته " میشود . . . درب " وابسته " میشود . . . ما که آدمیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من و تو با صدقه از چشم این مردم دور نمیماند! حاضری از زمین دور شویم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا لبخند حوا چقدر زیبا بود که آدم از بهشت گذشت؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی هیچ وقت ازنگاه کردنش سیرنشی حتی اگه اون نبیندت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بهم پاس بــده ، من تموم دنیا رو برات گــُـــل میکنم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی تــــــــو بـا مـن نیستی از مـن چه می مـاند از مـن جـز این هــر لحظه فـرسودن چه می مـاند از مــن چه می مـاند جـز این تکـــرار پی در پــی تکــرار مــن در مــن مگــــر از مـــن چــه می مـاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـشـه دوسـت نـداشـته بـاشـی ایـن حـقـیـقـت رو کـه.... دوســتــت نــداره.... امــــا.... نـمـی تـونـی.... انـکـارش کـنـی..... نـمـی تـونی.... قـبـولـش نـکـنـی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ عشقی را باور ندارم، فرهاد هم به دنبا گنج بیستون را کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺐ:ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﺗــــــﻮ ...." ﺻﺒﺢ :ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗــــــﻮ ..." ﻇﻬﺮ:ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗــــــﻮ ...." ﻋﺼﺮ: ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗــــــﻮ ..." ﻭ ﺗــــــﻮ: ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣــــــﻦ " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــﺎﺑﺴﺘــــﺎﻥ ! ﺣـــــــﺎﻻ ﻛــــﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﺗﻤــــــــــــــــﺎﻡ ﻣﻴــــﺸﻮﻯ ﺑــــﮕﺬﺍﺭ ﺑــﮕﻮﻳـــــــﻢ ! . . ﻛـﻪ ﺭﻭﺯﻫــــــﺎﻯ ﮔـــــــــﺮﻣــــــــــﺖ، ﺳـــــــــــــــــــــــــــﺮﺩ ﮔﺬﺷﺗـــــــــــ ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خوابم نمیبره! خاموشی ولی میخوام بازم بگیرمت! دلم میخواد بگم دوسم داری؟ بازم بگی بله! بازم ببینمتو.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برق نگاهت صاعقه ای بود بر قلبم، قلبم را سوزاند تا به تو برسم، رسیدم و دیدم که نگاهت جای دیگر بود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی هست  دیگه هیچی آرومت نمیکنه نه گریه میکنی... نه داد و فریاد میکنی... فقط یه نفس و عمیق میکشی و هزار تا لعنت به خودت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه بود... آشنا شد... عادت شد...عشق شد...هستی شد...روزگار شد...خسته شد...بی وفا شد...دور شد...بیگانه شد...حسرت شد...اما فراموش نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 که همیشه تو خیالته،از همه بیشتر بی خیالته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط بهش تعارف کردم که اگه میخواد دیگه باهاش نباشم. . . . راس میگن تعارف اومد نیومد داره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درب "وا " میشود . . .  درب "بسته " میشود . . . درب " وابسته " میشود . . . ما که آدمیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من و تو با صدقه از چشم این مردم دور نمیماند! حاضری از زمین دور شویم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا لبخند حوا چقدر زیبا بود که آدم از بهشت گذشت؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی هیچ وقت ازنگاه کردنش سیرنشی حتی اگه اون نبیندت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بهم پاس بــده ، من تموم دنیا رو برات گــُـــل میکنم ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی تــــــــو بـا مـن نیستی از مـن چه می مـاند از مـن جـز این هــر لحظه فـرسودن چه می مـاند از مــن چه می مـاند جـز این تکـــرار پی در پــی تکــرار مــن در مــن مگــــر از مـــن چــه می مـاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـیـشـه دوسـت نـداشـته بـاشـی ایـن حـقـیـقـت رو کـه.... دوســتــت نــداره.... امــــا.... نـمـی تـونـی.... انـکـارش کـنـی..... نـمـی تـونی.... قـبـولـش نـکـنـی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ عشقی را باور ندارم، فرهاد هم به دنبا گنج بیستون را کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺐ:ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﺗــــــﻮ ...." ﺻﺒﺢ :ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗــــــﻮ ..." ﻇﻬﺮ:ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗــــــﻮ ...." ﻋﺼﺮ: ﯾﻌﻨﯽ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗــــــﻮ ..." ﻭ ﺗــــــﻮ: ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣــــــﻦ " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــﺎﺑﺴﺘــــﺎﻥ ! ﺣـــــــﺎﻻ ﻛــــﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﺗﻤــــــــــــــــﺎﻡ ﻣﻴــــﺸﻮﻯ ﺑــــﮕﺬﺍﺭ ﺑــﮕﻮﻳـــــــﻢ ! . . ﻛـﻪ ﺭﻭﺯﻫــــــﺎﻯ ﮔـــــــــﺮﻣــــــــــﺖ، ﺳـــــــــــــــــــــــــــﺮﺩ ﮔﺬﺷﺗـــــــــــ ...