بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت من شده " سرنوشت جناق" همه سر شكستنم شرط بسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میگه گرونیه ؟!!!!رفقا که منو ارزونه ارزون میفروشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بســـ کنــــ سآعتــــ….. دیگــــــر خستـهـ شده امـــ…. آرهـ مَنـ کم آورده امــ…. خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ… اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم
به قول”دکترشریعتی”
شاهدی ندارم جزکوچه پس کوچه های دلم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سختته هوای آغوش عشقت دیوونت کنه اونوقت عشقت ازت بخواد دیگه بهش دست نزنی...غرور خرد شدتو میتونی مخفی کنی ولی صدای قلب شکستتو نه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَبا بِدون عَکسِ تو مَحاله خوابَم بِبَره.......تا صُبح هَمَش فِکر میکُنَم سایه ی تو پُشتِ دره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میخواستم با تو پرواز کنم و برسم به عاشقی ... اما نشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل جدایی عروسکم جدایی من که میخوامت عزیزم اگه بری همش اشک میریزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من در خیابان میخندی و من تمام حواسم به مردم شهر بود که مبادا عاشق خنده هایت شوند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حرف از صداقت شد.صدا قط شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند و نمی تواند و بلد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفهمیدم نفرسوم ازکجابیداشدویه بیمرام از توساخت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلم گرفت لبخند میزنم به یاد کسی که برای لبخندش بار ها دلم گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نیمکت /یک مرد تنها/ یک غرور شکسته/یک دل خسته /.../.../و هزاران عبارت دیگر همه قربانیه یک عشق بی سرانجام ... باورش با تو بشرطی که توهم یک عبارت نشده باشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ! ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ... ﺭﻭﺯﮬﺎﯼ ﮔﺮﻣﺖ ؛ " ﺳﺮﺩ ﮔﺬﺷﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم فصل دو نفره ها در راه است... لباس های پاییزیتان را با جیب های بزرگتری بخرید به اندازه ی دو دست... شاید شما امسال عاشق شدید...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت من شده " سرنوشت جناق" همه سر شكستنم شرط بسته اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی میگه گرونیه ؟!!!!رفقا که منو ارزونه ارزون میفروشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بســـ کنــــ سآعتــــ….. دیگــــــر خستـهـ شده امـــ…. آرهـ مَنـ کم آورده امــ…. خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ… اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم
به قول”دکترشریعتی”
شاهدی ندارم جزکوچه پس کوچه های دلم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سختته هوای آغوش عشقت دیوونت کنه اونوقت عشقت ازت بخواد دیگه بهش دست نزنی...غرور خرد شدتو میتونی مخفی کنی ولی صدای قلب شکستتو نه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَبا بِدون عَکسِ تو مَحاله خوابَم بِبَره.......تا صُبح هَمَش فِکر میکُنَم سایه ی تو پُشتِ دره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میخواستم با تو پرواز کنم و برسم به عاشقی ... اما نشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل جدایی عروسکم جدایی من که میخوامت عزیزم اگه بری همش اشک میریزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من در خیابان میخندی و من تمام حواسم به مردم شهر بود که مبادا عاشق خنده هایت شوند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حرف از صداقت شد.صدا قط شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم دوستت دارم و دوستت خواهم داشت از آن دوستت دارم ها که کسی نمی داند و نمی تواند و بلد نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفهمیدم نفرسوم ازکجابیداشدویه بیمرام از توساخت .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلم گرفت لبخند میزنم به یاد کسی که برای لبخندش بار ها دلم گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نیمکت /یک مرد تنها/ یک غرور شکسته/یک دل خسته /.../.../و هزاران عبارت دیگر همه قربانیه یک عشق بی سرانجام ... باورش با تو بشرطی که توهم یک عبارت نشده باشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ! ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻢ ... ﺭﻭﺯﮬﺎﯼ ﮔﺮﻣﺖ ؛ " ﺳﺮﺩ ﮔﺬﺷﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم فصل دو نفره ها در راه است... لباس های پاییزیتان را با جیب های بزرگتری بخرید به اندازه ی دو دست... شاید شما امسال عاشق شدید...