بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی: مامان بابات زنده بمونن خوشبختیت رو ببینن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام  فریادهایم رامحکم به شیشه میکوبم نگاه کن خرده شیشه های احساسم را که چگونه اثری میشوند بر روز تن زخمی جاده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از هر جایی که افتادی ...         احتمالش هست که بتوانی دوباره بلند بشوی...         از هر جایی...              هر جایی به غیر از "چشم"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كــار دنــیــا رو بــاشــ... واس هــر كــی مـیـمـیـری واس یــكــی دیــگــه مـیـمـیـره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتگوی عاشقانه ادای کلمات مبتذلی بیش نیستویکتور هوگو-گوژپشت نتردام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای ازش عکس بگیری نگو لبخند بزن  بگو "دوستت دارم" اونوقت ببین چقد قشنگ میخنده برات ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغلشـ نـکردم  نبـوسیدمـش زیر بـارون باهاش قـدم نزدم نزدیکشـ نبـودم... مـن فقط از دور دوسشـ داشتم و دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـدایـت کـه کـردم ... جـانـم گـفـتی !  مـانـده ام بـا ایـن  صـد سـالـی کـه بـه عـمرم  اضـافه شـد  چـه کـنـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شخصی پرسیدند خلوت کجاست؟ گفت:جایی که من و تو نباشیم!!!! توجه کنید ،جایی که من و تو نباشیم ،ما باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شده‌اَم مثل فانوس‌بانِ پیر وقتی آخرین کشتی بندر را ترک می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونیکه دوسش نداری اصرار پشت اصرار؛اونیکه دوسش داری انگار نه انگار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعـــني ؛  هر وقــت يــادش ميفتـي ،  بي اختيـار بـا يــه لبخـند خـودتو تـابــلو کنــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخره لذته  باهاش توپارک قدم زدن آخره خوشحالیه  شنیدن جمله :دوستتدارم بانو خدایادمت گرم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو تنها یک حس مانده با من امشب که تو را گم بکنم پیش بیهودگی احساسم آخرین بار سلام ! آخرین بار خدا حافظ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانِ قابِ عکس لب‌خندِ تو خالی‌ست کی می‌رسی میوه‌ی نارسِ پاییز؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دلــم میان نامه هایی که هر شــب با عشق برایت نوشتــــــه م,  نمیدانم پاره شان کنم یا دل را به دریــا بزنم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی یعنی: مامان بابات زنده بمونن خوشبختیت رو ببینن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تمام  فریادهایم رامحکم به شیشه میکوبم نگاه کن خرده شیشه های احساسم را که چگونه اثری میشوند بر روز تن زخمی جاده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از هر جایی که افتادی ...         احتمالش هست که بتوانی دوباره بلند بشوی...         از هر جایی...              هر جایی به غیر از "چشم"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كــار دنــیــا رو بــاشــ... واس هــر كــی مـیـمـیـری واس یــكــی دیــگــه مـیـمـیـره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتگوی عاشقانه ادای کلمات مبتذلی بیش نیستویکتور هوگو-گوژپشت نتردام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میخوای ازش عکس بگیری نگو لبخند بزن  بگو "دوستت دارم" اونوقت ببین چقد قشنگ میخنده برات ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغلشـ نـکردم  نبـوسیدمـش زیر بـارون باهاش قـدم نزدم نزدیکشـ نبـودم... مـن فقط از دور دوسشـ داشتم و دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـدایـت کـه کـردم ... جـانـم گـفـتی !  مـانـده ام بـا ایـن  صـد سـالـی کـه بـه عـمرم  اضـافه شـد  چـه کـنـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شخصی پرسیدند خلوت کجاست؟ گفت:جایی که من و تو نباشیم!!!! توجه کنید ،جایی که من و تو نباشیم ،ما باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شده‌اَم مثل فانوس‌بانِ پیر وقتی آخرین کشتی بندر را ترک می‌کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونیکه دوسش نداری اصرار پشت اصرار؛اونیکه دوسش داری انگار نه انگار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعـــني ؛  هر وقــت يــادش ميفتـي ،  بي اختيـار بـا يــه لبخـند خـودتو تـابــلو کنــي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخره لذته  باهاش توپارک قدم زدن آخره خوشحالیه  شنیدن جمله :دوستتدارم بانو خدایادمت گرم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو تنها یک حس مانده با من امشب که تو را گم بکنم پیش بیهودگی احساسم آخرین بار سلام ! آخرین بار خدا حافظ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانِ قابِ عکس لب‌خندِ تو خالی‌ست کی می‌رسی میوه‌ی نارسِ پاییز؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو دلــم میان نامه هایی که هر شــب با عشق برایت نوشتــــــه م,  نمیدانم پاره شان کنم یا دل را به دریــا بزنم..