بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بهم پاس بده من تموم دنیا رو برات گل میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که این همه میتونستی بد باشی بیخود کردی اون همه خوب بودی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب قرار است در خوابم تورا کجا ببینم؟؟؟ درمیان گلها یا در اغوشم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانترین و زیباترین قلبها از آن کسانیست که بی ادعا مهربانی کنند. مهربان ترین به یادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که احساسات تو رو بازی می گیره و تنهات میذاره چند قدم اونور تر زیر پایِ کسی دیگه داره له می شه ، شک نکن ایـــــن قانــــونِ طبیعـــتـــه ......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی پر است آنقدر که گاهی اضافه اش از گوشه ی چشمانم میچکد به روی گونه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بکن تو موهات .. یه تارش رو بگیر دستت .. همونو به یک دنیا نمی دم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند باران یعنی نقطه چین تا خدا!تا امتداد نقطه چینها برایم عزیزی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی نادر از سیمین اسکار میگیرد ولی جدایی تو از من جانم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روابط خوب مانندعقربه های ساعت هستند انهافقط گاهی اوقات همدیگرراملاقات میکنند اماهمیشه باهم هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو رفتی نه من!!!! تمام تمام این تنهایی...به خاطر امدن یک غریبه بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشناهایم... غریبه هایی هستند که فقط نامشان را می دانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو بدهکارم... دست کم... یک جان!!! برای هر لبخند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی ! این را به همه بگو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اون صبحی که وقتی بیدار میشی خودشوبغل کرده باشی.نه یادشو....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترس از کسیکه "دست خالی" میرود وگرنه آنکه معطل بستن "چمدان" ست دنبال بهانه ای میگردد برای "ماندن"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بهم پاس بده من تموم دنیا رو برات گل میکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که این همه میتونستی بد باشی بیخود کردی اون همه خوب بودی .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب قرار است در خوابم تورا کجا ببینم؟؟؟ درمیان گلها یا در اغوشم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانترین و زیباترین قلبها از آن کسانیست که بی ادعا مهربانی کنند. مهربان ترین به یادتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که احساسات تو رو بازی می گیره و تنهات میذاره چند قدم اونور تر زیر پایِ کسی دیگه داره له می شه ، شک نکن ایـــــن قانــــونِ طبیعـــتـــه ......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خیلی پر است آنقدر که گاهی اضافه اش از گوشه ی چشمانم میچکد به روی گونه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت رو بکن تو موهات .. یه تارش رو بگیر دستت .. همونو به یک دنیا نمی دم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند باران یعنی نقطه چین تا خدا!تا امتداد نقطه چینها برایم عزیزی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی نادر از سیمین اسکار میگیرد ولی جدایی تو از من جانم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روابط خوب مانندعقربه های ساعت هستند انهافقط گاهی اوقات همدیگرراملاقات میکنند اماهمیشه باهم هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو رفتی نه من!!!! تمام تمام این تنهایی...به خاطر امدن یک غریبه بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشناهایم... غریبه هایی هستند که فقط نامشان را می دانم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو بدهکارم... دست کم... یک جان!!! برای هر لبخند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که تو هستی دیگران محکومند به فراموشی ! این را به همه بگو ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اون صبحی که وقتی بیدار میشی خودشوبغل کرده باشی.نه یادشو....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترس از کسیکه "دست خالی" میرود وگرنه آنکه معطل بستن "چمدان" ست دنبال بهانه ای میگردد برای "ماندن"