بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـه بــرایــم سـوال استـــــ : اگــر قــرار بـــود روزی او را نــداشتـه بــاشـم، چـرا خـدا خــواستــــ کـــه دوستــش داشتـــه بـــاشـم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست  بی آن که باشی؛ با تو زندگی کرده ام تلخ تر از این؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بغضشون گرفته چرا بارون نمیاد/ لیلی مرد تز غم دوری چرا مجنون نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت را خریدارم با عمرم دیگر چه میخواهی  چیزی ندارم  فقط همین مانده  ان را هم بگیر مگر نمی خواستی راحت شوی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نترس... به یک نوازش... به یک اغوش... به یک دوستت دارم... خلاصه بگویم به تو... نیازمندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها حتی یک آهنگ بے کلام هم مرا به یادت می اندازد، دیگر چه برسد به خش خش برگ ها•••

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام افکارم . . . شعرهایم . . . نوشته هایم . . . همه بوی تو را می دهند. چرا رهایم نمیکنی ؟ تا لحظه ای برای خودم باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گام گذاشتن بر نوک کوه وجود... بسیار سخت تر از هر کار دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! آرام تر... مگر نمیبینی عشقم در آغوش او خواب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــَــــرق اَســـتـــــــ مـــیـــان ِ کـــســـی کــه تـــو را مــیــخــواهـَــد . . . . . . . بــــــا کـــســـی کـــه تــــو را هــَــم مــیــخـــواهـَـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تموم یک دلی تو بمون کنار من دو دلی هامو ببخش بگذر از خطای من اگه تردیده به عشق خیمه زد تو باورم اگه فکر رفتن تو گذشته از سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خاهم برایت تابستان باشم که بسوزانم ، پاییز باشم که بخشکانم ، زمستان باشم که بلرزانم ، بلکه می خواهم برایت : بهار باشم که برویانم. اما افسوس که تو هرگز نفهمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چرک نویس احساسات تو نیستم  -دوستت دارم-هایت را جای دیگری تمرین کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها عقیده دارند که آسمان آبی است،اما من بر این باورم که آسمان سیاه است،زیرا من آسمان را درچشمان تو میبینم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین میشوی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود: اینجا طعم دلتنگی تلخ تراز قهوه است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشـه بــرایــم سـوال استـــــ : اگــر قــرار بـــود روزی او را نــداشتـه بــاشـم، چـرا خـدا خــواستــــ کـــه دوستــش داشتـــه بـــاشـم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدت هاست  بی آن که باشی؛ با تو زندگی کرده ام تلخ تر از این؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه بغضشون گرفته چرا بارون نمیاد/ لیلی مرد تز غم دوری چرا مجنون نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت را خریدارم با عمرم دیگر چه میخواهی  چیزی ندارم  فقط همین مانده  ان را هم بگیر مگر نمی خواستی راحت شوی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک نترس... به یک نوازش... به یک اغوش... به یک دوستت دارم... خلاصه بگویم به تو... نیازمندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها حتی یک آهنگ بے کلام هم مرا به یادت می اندازد، دیگر چه برسد به خش خش برگ ها•••

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام افکارم . . . شعرهایم . . . نوشته هایم . . . همه بوی تو را می دهند. چرا رهایم نمیکنی ؟ تا لحظه ای برای خودم باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گام گذاشتن بر نوک کوه وجود... بسیار سخت تر از هر کار دیگری است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! آرام تر... مگر نمیبینی عشقم در آغوش او خواب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــَــــرق اَســـتـــــــ مـــیـــان ِ کـــســـی کــه تـــو را مــیــخــواهـَــد . . . . . . . بــــــا کـــســـی کـــه تــــو را هــَــم مــیــخـــواهـَـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تموم یک دلی تو بمون کنار من دو دلی هامو ببخش بگذر از خطای من اگه تردیده به عشق خیمه زد تو باورم اگه فکر رفتن تو گذشته از سرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خاهم برایت تابستان باشم که بسوزانم ، پاییز باشم که بخشکانم ، زمستان باشم که بلرزانم ، بلکه می خواهم برایت : بهار باشم که برویانم. اما افسوس که تو هرگز نفهمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من چرک نویس احساسات تو نیستم  -دوستت دارم-هایت را جای دیگری تمرین کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها عقیده دارند که آسمان آبی است،اما من بر این باورم که آسمان سیاه است،زیرا من آسمان را درچشمان تو میبینم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین میشوی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی روی میزش چنین نوشته بود: اینجا طعم دلتنگی تلخ تراز قهوه است