بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان! ای شب شوم وحشت انگیز تا چند زنی به جانم آتش؟ یا چشم مرا ز جای بر کن  یا پرده ز روی خود فرو کش! یا باز گذار تا بمیرم کز دیدن روزگار سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه خوب اسـت گـاه گاهی دروغ بـگـویی بـه دلـت (!) و نـگـذاری که بـدانــد بـی نـــــهایـت تـنـــهـا سـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا سرد کردی....از خودت....از عشق....که به جای دل بستن"""یخ بستم"""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی داره باتوقدم میزنه روزهای بدم رو رقم میزنه یکی داره عاشقترت میکنه داره زندگیموبهم میزنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور نشانه ی بودن نیست گاه غایبی خاطره اش هزاران آینه را به  تصویر می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﮎ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯﺵ پﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ پﺸﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﺮﻭﺱ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻮﻕ ﺯﺩﻱ ....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﺭﺩ ، ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺭ . ﻣﻦ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ . ﺩﻟﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﺷﻨﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻡ . ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼِ ﺁﺑﯽ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺑﻮﺳﻬﺎ ! (از ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ --

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که شال به دور گردنم می انداختی فکر اینجایش را نمیکردم!! باشد برو حال میدانم ک ادم برفی را برای آب شدن میسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد قصه ام شدی و تیشه را..... ولی دل بود آنجه کندی ازم،کوه غم نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین اول از یکی که اومده تو زندگیت بدت میا میخوای بذاریش سر کار وقتی به خودت میای میبینی عاشقش شدی و خودت بدجور سر کاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشــکل از ایــنجا شــروع شــد …  در شــب آرزوهــا،  مــــن “او” را آرزو کــردم، و  او “او” را ….........................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته.... خیلی سخته... تو خیالت باهاش باشی.. ولی اون...بیخیال تو... تو بغل یه غریبه باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرسبزي قبرستان فهميدم آدمها بعد از مرگشان مفيدترند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی با توام ..... مخاطب خاص یا بهت میرسم  یا نمیزارم کسی بهت برسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام رگهای متصل به قلبم رو بستم... دیگر راه فرار نداری! میدانم میمیرم ولی تا لحظه مرگم در قلبم هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعمیرگاهى باید ساخت از آغوشت براى وقتهایى که حالم خیلى خراب است…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هان! ای شب شوم وحشت انگیز تا چند زنی به جانم آتش؟ یا چشم مرا ز جای بر کن  یا پرده ز روی خود فرو کش! یا باز گذار تا بمیرم کز دیدن روزگار سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه خوب اسـت گـاه گاهی دروغ بـگـویی بـه دلـت (!) و نـگـذاری که بـدانــد بـی نـــــهایـت تـنـــهـا سـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا سرد کردی....از خودت....از عشق....که به جای دل بستن"""یخ بستم"""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی داره باتوقدم میزنه روزهای بدم رو رقم میزنه یکی داره عاشقترت میکنه داره زندگیموبهم میزنه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور نشانه ی بودن نیست گاه غایبی خاطره اش هزاران آینه را به  تصویر می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﮎ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯﺵ پﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ؟ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺣﺎﻻ پﺸﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﺮﻭﺱ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻮﻕ ﺯﺩﻱ ....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﺭﺩ ، ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺭ . ﻣﻦ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ . ﺩﻟﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﺷﻨﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻡ . ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼِ ﺁﺑﯽ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ ﻭ ﮐﺎﺑﻮﺳﻬﺎ ! (از ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ --

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که شال به دور گردنم می انداختی فکر اینجایش را نمیکردم!! باشد برو حال میدانم ک ادم برفی را برای آب شدن میسازند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد قصه ام شدی و تیشه را..... ولی دل بود آنجه کندی ازم،کوه غم نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا دقت کردین اول از یکی که اومده تو زندگیت بدت میا میخوای بذاریش سر کار وقتی به خودت میای میبینی عاشقش شدی و خودت بدجور سر کاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشــکل از ایــنجا شــروع شــد …  در شــب آرزوهــا،  مــــن “او” را آرزو کــردم، و  او “او” را ….........................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته.... خیلی سخته... تو خیالت باهاش باشی.. ولی اون...بیخیال تو... تو بغل یه غریبه باشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرسبزي قبرستان فهميدم آدمها بعد از مرگشان مفيدترند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی با توام ..... مخاطب خاص یا بهت میرسم  یا نمیزارم کسی بهت برسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام رگهای متصل به قلبم رو بستم... دیگر راه فرار نداری! میدانم میمیرم ولی تا لحظه مرگم در قلبم هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعمیرگاهى باید ساخت از آغوشت براى وقتهایى که حالم خیلى خراب است…