بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز از خودم میپرسمــ اینها که میگویند نوشته هایم زیباستـــــ اگــر . . . چشمـــهای تــو را می دیدنــد چــه می گفــتــنـــــد ؟ !! ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد/حیف باشدکه توباشی ومراغم ببرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل دنیا رو هم که داشته باشی بازم دلت میخواد بعضی وقت ها فقط بعضی وقت ها اصلا برای یک لحظه هم که شده همه ی دنیای یک نفر باشی............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه میگیری سنگ می اندازی و بعد خنده کنان ! لِی .. لِی .. لِی .. پای میکوبی و میروی ! بد جور با دلم “بــــــــــازی” میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتطرم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترشعرهایم راسفیدمیگذارم...
بی توبودن...
نوشتن ندارد...
 درد دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ میکند و دوست داشتن را پخته، هر داغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای خام نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه قبلنای خودم تنگ شده .... بخیال بودم ... ولی حالا همش تو خیالتم !!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا… پریشانی موهایت… ته ریش صورت خسته ات… بوی تلخ و گِس عطر مردانه ات… سیگار دود کردنت… و آن مهربانی پنهان شده در پشت غرورت…. آشفته میکند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــشق هم با مــــد پــــیش میره... امـروزعــــاشقــــن... فردا ورژن جــــدیدترشو میبــــینن فارغ میشــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز یکی با همه ی قلبش دوست داشت حواست باشه تو خاص نیستی اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض مواظبش باش . . . قدرشو بدون. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانم مانند تلویزیون حرف های مهم و نگفته را زیر نویس میکرد انگاه تو با یک نگاه حرف هایی که شجاعت گفتنش را ندارم را  از چشمانم می خواندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کبوتـــــــــــــــــــران من، که بر سر برج عاشقی آشیان دارید، ای شما قاصدان پیغام های آشنایی! بر روی این خاک دشمن خیز، ذر زیر این آسمان بیگانه، غریبی چشم بر راه شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــــش ایــــن روزا رو مــــدیون مــحل سگـــــــی ام که به خـــــیلــــــیا نـــــمی زارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــــ ـــد سـختـــــــ ـــــــه يكـــــــــ ــــــــ ســـــــال تمـــــــــــام منتظـــــــ ــر تولــــد عشقـــت بــــاشي امــــــ ــــــا روت نشـــــــ ــــــه بهـــــش تبريك بگــــــــي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی دنــدون درد میـگـیرم خـیلی خــوشـحال میـشم چون تـا عـمق مـغزم درد میـگیـره و... اونـوقت تـنها مـوقـعیه که از ذهـن و یــادم مـیری...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هر روز از خودم میپرسمــ اینها که میگویند نوشته هایم زیباستـــــ اگــر . . . چشمـــهای تــو را می دیدنــد چــه می گفــتــنـــــد ؟ !! ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد/حیف باشدکه توباشی ومراغم ببرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل دنیا رو هم که داشته باشی بازم دلت میخواد بعضی وقت ها فقط بعضی وقت ها اصلا برای یک لحظه هم که شده همه ی دنیای یک نفر باشی............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه میگیری سنگ می اندازی و بعد خنده کنان ! لِی .. لِی .. لِی .. پای میکوبی و میروی ! بد جور با دلم “بــــــــــازی” میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم تمبر و پاکت هم هست و یک عالمه حرف کاش کسی جایی منتطرم بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دفترشعرهایم راسفیدمیگذارم...
بی توبودن...
نوشتن ندارد...
 درد دارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ میکند و دوست داشتن را پخته، هر داغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته ای خام نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه قبلنای خودم تنگ شده .... بخیال بودم ... ولی حالا همش تو خیالتم !!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا… پریشانی موهایت… ته ریش صورت خسته ات… بوی تلخ و گِس عطر مردانه ات… سیگار دود کردنت… و آن مهربانی پنهان شده در پشت غرورت…. آشفته میکند….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــشق هم با مــــد پــــیش میره... امـروزعــــاشقــــن... فردا ورژن جــــدیدترشو میبــــینن فارغ میشــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز یکی با همه ی قلبش دوست داشت حواست باشه تو خاص نیستی اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض مواظبش باش . . . قدرشو بدون. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانم مانند تلویزیون حرف های مهم و نگفته را زیر نویس میکرد انگاه تو با یک نگاه حرف هایی که شجاعت گفتنش را ندارم را  از چشمانم می خواندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کبوتـــــــــــــــــــران من، که بر سر برج عاشقی آشیان دارید، ای شما قاصدان پیغام های آشنایی! بر روی این خاک دشمن خیز، ذر زیر این آسمان بیگانه، غریبی چشم بر راه شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامـــــش ایــــن روزا رو مــــدیون مــحل سگـــــــی ام که به خـــــیلــــــیا نـــــمی زارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقـــــ ـــد سـختـــــــ ـــــــه يكـــــــــ ــــــــ ســـــــال تمـــــــــــام منتظـــــــ ــر تولــــد عشقـــت بــــاشي امــــــ ــــــا روت نشـــــــ ــــــه بهـــــش تبريك بگــــــــي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتی دنــدون درد میـگـیرم خـیلی خــوشـحال میـشم چون تـا عـمق مـغزم درد میـگیـره و... اونـوقت تـنها مـوقـعیه که از ذهـن و یــادم مـیری...