بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند:جای گنج در ویرانه هاست،راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مهربان چگونه از یاد میروی... وقتی که بر صخره ی وجودم کتیبه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی حتی نپرسیدی چه میخواهم شاید ترسیدی بگویم بمان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتــــــم خــــواهـــرم حــجـــابــــت؟ گفــــت دلــــم پاک اســــت.... گفتــــــم مگــــر می شـــود پاکـــی هـــزاران نــگاه را بـــدزدی و دلـــت پاک باشــــد؟........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنیـــــــ ذهنم پر از تو و خالی از دیگرانــــــــــ اما کنارم خالیـــــــ از تو و پر از دیگرانـــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از مرغانی که دانه خوردنشان پیش ما بود ولی جای دیگر تخم می گذاشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلق که نداشته باشی به جایی … به کسی … به چیزی … تمام شدنت راحت تر از آنی میشود که گمان می بُردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاران می رود اما بدان تا زنده هستم  بهار دوستی را دوست دارم می پرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری من از رویاهای پراکنده ام در سرزمینی یاد میکنم که انگار وطن من بود ودلم ودلم برای تو نامهربان نه مثل همیشه که بیشتر از همیشه.......تنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــــــــــــذر تابستان حالـــــم با تـــو خوب نمی شـود پاییــــــــــــــــز حال مرا خوب می شناسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد . . . .  دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی حباب ایستاده ام نه را برگشت دارم نه نای رفتن فریادهایم به گوشش نمیرسد،گوشش پرشده از هیاهوها  چقدر غریب و بی کس شدم  چشمانم گریه را بس کنید خسته ام به خواب ابدی احتیاج دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه و کاشانه ام کجاست؟ مقصدم کجاست؟ سرگشته و حیرانم بعد از نبود تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شیرینی خیال تو با من است، تلخی دلتنگی هام رو میگذارم برای بعد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی منو ترک کردی: . . .  حتی جلادها هم گریه کردند به خاطر این بی رحمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو جواب تمام " دوستت دارم" ها مرسي شد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند:جای گنج در ویرانه هاست،راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مهربان چگونه از یاد میروی... وقتی که بر صخره ی وجودم کتیبه ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی حتی نپرسیدی چه میخواهم شاید ترسیدی بگویم بمان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتــــــم خــــواهـــرم حــجـــابــــت؟ گفــــت دلــــم پاک اســــت.... گفتــــــم مگــــر می شـــود پاکـــی هـــزاران نــگاه را بـــدزدی و دلـــت پاک باشــــد؟........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنیـــــــ ذهنم پر از تو و خالی از دیگرانــــــــــ اما کنارم خالیـــــــ از تو و پر از دیگرانـــــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلگیرم از مرغانی که دانه خوردنشان پیش ما بود ولی جای دیگر تخم می گذاشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعلق که نداشته باشی به جایی … به کسی … به چیزی … تمام شدنت راحت تر از آنی میشود که گمان می بُردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهاران می رود اما بدان تا زنده هستم  بهار دوستی را دوست دارم می پرستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری من از رویاهای پراکنده ام در سرزمینی یاد میکنم که انگار وطن من بود ودلم ودلم برای تو نامهربان نه مثل همیشه که بیشتر از همیشه.......تنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــــــــــــذر تابستان حالـــــم با تـــو خوب نمی شـود پاییــــــــــــــــز حال مرا خوب می شناسد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد . . . .  دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی حباب ایستاده ام نه را برگشت دارم نه نای رفتن فریادهایم به گوشش نمیرسد،گوشش پرشده از هیاهوها  چقدر غریب و بی کس شدم  چشمانم گریه را بس کنید خسته ام به خواب ابدی احتیاج دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه و کاشانه ام کجاست؟ مقصدم کجاست؟ سرگشته و حیرانم بعد از نبود تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا شیرینی خیال تو با من است، تلخی دلتنگی هام رو میگذارم برای بعد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی منو ترک کردی: . . .  حتی جلادها هم گریه کردند به خاطر این بی رحمی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از تو جواب تمام " دوستت دارم" ها مرسي شد...