بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا دختری به تنهایی می نشیند و به افق می نگرد… هیچکس در این حوالی،لیاقت عاشقانه هایش را ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم عاشق ناز تو كشيدن به خاطر تو از همه بريدن تنها تو رو ديدن منم عاشق انتظار كشيدن صداي پاتو از كوچه شنيدن تنها تو رو ديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستانی بر من گذشت که جسسمم گرمش بود ولی دلم سردش بود هه چه تناقضی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط در کوچه ای بن بست در روزی بارانی بدون چتر تورا ملاقات خواهم کرد بدون چتر در زیر باران تا تو اشکهایم را نبینی در کوچه ای بن بست که گریزی از این همه بی تابی عاشقانه من نداشته باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته ام به "پاییز"... شاید دوباره سر "مهر" بیایی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان تمام سال های شمسی و قمری و میلادی،تقویم دل من همیشه شمسی است... وقتی نام تو "خورشید" است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا گمت کردم!!!!! دیگرنه صدایت را میشنوم،نه میبینمت،خدا لعنتت کند دل چه به روزم آوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ  ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چقــــدر دوســـت داشتنـــی هستنـــد٬ آدمهـــایــــی کـــه شبیـــه حـــرفهـــایشـــان هستنــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختم در عشق اما باختن تقدير نيست..ساختم با درد تنهايي مگر تقدير چيست؟خسته ام از اين زندان كه نامش زندگيست .پس قشنگي هاي دنيا دست كيست؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم تو شبهــات اگه ماهو داری من این ماهو دادم به تــو یادگاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نفهمیدم چه رازیست بین دلم و دستم از دستم رفت به هر چه دل بستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـقد با همـه بهـار بودی من زمـــستان شدمـ دیگــر از سـَـردی ام نپـرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند که دلشان شکسته است. ولی دلی برای من نماند تا این جمله را بگویم. لعنتی دل من را هم با تمام داشته ها و نداشته هایم برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من ای دوست اگر خوب اگر بد باشی، تپش حس من این است که باید باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم را شستم جور دیگر دیدم باز هم فرقی نداشت تو همان بودی که باید دوست داشت .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا دختری به تنهایی می نشیند و به افق می نگرد… هیچکس در این حوالی،لیاقت عاشقانه هایش را ندارد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم عاشق ناز تو كشيدن به خاطر تو از همه بريدن تنها تو رو ديدن منم عاشق انتظار كشيدن صداي پاتو از كوچه شنيدن تنها تو رو ديدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستانی بر من گذشت که جسسمم گرمش بود ولی دلم سردش بود هه چه تناقضی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من فقط در کوچه ای بن بست در روزی بارانی بدون چتر تورا ملاقات خواهم کرد بدون چتر در زیر باران تا تو اشکهایم را نبینی در کوچه ای بن بست که گریزی از این همه بی تابی عاشقانه من نداشته باشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبسته ام به "پاییز"... شاید دوباره سر "مهر" بیایی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان تمام سال های شمسی و قمری و میلادی،تقویم دل من همیشه شمسی است... وقتی نام تو "خورشید" است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجا گمت کردم!!!!! دیگرنه صدایت را میشنوم،نه میبینمت،خدا لعنتت کند دل چه به روزم آوردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ  ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چقــــدر دوســـت داشتنـــی هستنـــد٬ آدمهـــایــــی کـــه شبیـــه حـــرفهـــایشـــان هستنــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختم در عشق اما باختن تقدير نيست..ساختم با درد تنهايي مگر تقدير چيست؟خسته ام از اين زندان كه نامش زندگيست .پس قشنگي هاي دنيا دست كيست؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم تو شبهــات اگه ماهو داری من این ماهو دادم به تــو یادگاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نفهمیدم چه رازیست بین دلم و دستم از دستم رفت به هر چه دل بستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـقد با همـه بهـار بودی من زمـــستان شدمـ دیگــر از سـَـردی ام نپـرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند که دلشان شکسته است. ولی دلی برای من نماند تا این جمله را بگویم. لعنتی دل من را هم با تمام داشته ها و نداشته هایم برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من ای دوست اگر خوب اگر بد باشی، تپش حس من این است که باید باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایم را شستم جور دیگر دیدم باز هم فرقی نداشت تو همان بودی که باید دوست داشت .