بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷــﻬﺮﯾـــﻮﺭ ﮐــﻪ ﮔــﺬﺷــﺖ ﺑــﺎ ﺳــﺮﺩﯾــﻪ ﻧــﮕﺎﻫــﺖ ... ﺍﻣــﺎ ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﻣﻬــﺮ ﺑــﺎ ﻣــﻬــﺮﺕ ﺷــﺮﻭﻉ ﺷــــﻮﺩ.. :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ي ماه ب من دورتري ولي انگار همينجا وهمين دوروبري ماه ميتابد وانگار تويي ميخندي باد مي ايد وانگار تويي ميگذري!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین اگه من ابری و گرفته شدم اگه خیلی وقته فقط میبارم مرده من تو بخند تو شاد باش که همه ی دلخوشیم همون خنده ی قشنگ تو شده بخند عشقم... بخند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم میگفت:زندگیمی... وقتی رفت بهش گفتم مگه من زندگیت نیستم؟؟؟ گفت:آدم برای رسیدن به عشقش باید از زندگیش بگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس … دوستش داشتم و هرگز باورم نمی شد که این نیز ، مثل هر چیز دیگر خواهد گذشت . و از شیرینی عشق تنها رایحه ای تلخ ، در جان من باقی خواهد ماند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوالی رویاهایم که قدم میزنم میبینم خیابان را با بوی باران دوست دارم  و خودم را با بوی تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش های اخرین دیدارمان را برق می اندازم.....! اما چقدر برای پاهایم کوچکند....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتر برای چه....! باران تو هم رمانتیکش نکن! من و او "ما" نشدیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرها میبارند ولی انسان ها عاشق ستارگان میشوند نامردی نیست آن همه گریه را به یک چشمک فروختن؟؟؟!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها فراموش نمیکنند... فقط دیگر ساکت میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﯼ ﻣـﺮﺯ ﺑﺎﺭﯾﮑــﯽ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ... ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟــﻢ ﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧــــــــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧــــــﺖ ﺭﺍ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایی که برایت می ریزم را مزه می کنم شیرین است می گویند تو را با همه چیز دوست دارم حتی غم خورن برایت شیرین است برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم  جای مانده ای که هیچکس مسئولیت شکستنت رابه عهده نمیگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت فاصله ی پلک بالا و پایین من است  وقتی که به "تو" نگاه میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یک عاشق را در وجودمان گذاشته... چیزی بنام "قلب"! هرچقدر بسوزانیش و بشکنیش باز هم "عاشقانه" برایت میتپد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم ماه جدید را به خدا نشان دهم... شبی آماده ای که بریم؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷــﻬﺮﯾـــﻮﺭ ﮐــﻪ ﮔــﺬﺷــﺖ ﺑــﺎ ﺳــﺮﺩﯾــﻪ ﻧــﮕﺎﻫــﺖ ... ﺍﻣــﺎ ﺍﯼ ﮐــﺎﺵ ﻣﻬــﺮ ﺑــﺎ ﻣــﻬــﺮﺕ ﺷــﺮﻭﻉ ﺷــــﻮﺩ.. :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ي ماه ب من دورتري ولي انگار همينجا وهمين دوروبري ماه ميتابد وانگار تويي ميخندي باد مي ايد وانگار تويي ميگذري!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین اگه من ابری و گرفته شدم اگه خیلی وقته فقط میبارم مرده من تو بخند تو شاد باش که همه ی دلخوشیم همون خنده ی قشنگ تو شده بخند عشقم... بخند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم میگفت:زندگیمی... وقتی رفت بهش گفتم مگه من زندگیت نیستم؟؟؟ گفت:آدم برای رسیدن به عشقش باید از زندگیش بگذره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس … دوستش داشتم و هرگز باورم نمی شد که این نیز ، مثل هر چیز دیگر خواهد گذشت . و از شیرینی عشق تنها رایحه ای تلخ ، در جان من باقی خواهد ماند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوالی رویاهایم که قدم میزنم میبینم خیابان را با بوی باران دوست دارم  و خودم را با بوی تو…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش های اخرین دیدارمان را برق می اندازم.....! اما چقدر برای پاهایم کوچکند....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چتر برای چه....! باران تو هم رمانتیکش نکن! من و او "ما" نشدیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرها میبارند ولی انسان ها عاشق ستارگان میشوند نامردی نیست آن همه گریه را به یک چشمک فروختن؟؟؟!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها فراموش نمیکنند... فقط دیگر ساکت میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻭﯼ ﻣـﺮﺯ ﺑﺎﺭﯾﮑــﯽ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ... ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟــﻢ ﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧــــــــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧــــــﺖ ﺭﺍ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایی که برایت می ریزم را مزه می کنم شیرین است می گویند تو را با همه چیز دوست دارم حتی غم خورن برایت شیرین است برایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم  جای مانده ای که هیچکس مسئولیت شکستنت رابه عهده نمیگیرد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت فاصله ی پلک بالا و پایین من است  وقتی که به "تو" نگاه میکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یک عاشق را در وجودمان گذاشته... چیزی بنام "قلب"! هرچقدر بسوزانیش و بشکنیش باز هم "عاشقانه" برایت میتپد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم ماه جدید را به خدا نشان دهم... شبی آماده ای که بریم؟