بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرکوچه های خواب من شده ای،وگرنه حواس شب هایم چنین پرت نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپیده که میزند لباست را برمیدارم! روبروی خورشید استین لباست را دور کمرم میگیرم! جوری نشان میدهم که هستی و عاشقانه من را گرفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک جهنم عاشقانه خلق کن! بگذار وقتی میگوید برو به جهنم... جایی باشد که شود رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مثــــل تــــــــــــار مــــــــــوهـــــــایــــــــش ایـــن بـــار.... دوســــتـــت دارم هـــایــــم را پــــشــــت گــــوش انــــداخــــت و رفـــــــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو از این کوچه بروی  من از این شهر میروم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه به شـب هاي من ، تو گريه هديه ميکني .. آروم نميگيره دلم ، وقتي تـو گريه ميکني ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب شده اند اشکهایم... دست رنج توست... بخور بسلامتی دلبر امروزت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان پوچ .... و این همه سرشاری...این همه تو  من از تمامی باران  فقط تو را می گریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد فاصله دیگر دور نیست درد اســــت . . . نـــــزدیــــک اســـــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگی ات که شده باشد … جز آغوشش پناهی نداری حتی اگر از خودش دلگیر باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم تنها ترین تنهای تنها و تو زیباترین زیبای دنیا منم یلدای بی پایان عاشق تو بودی مرحم زخم شقایق نگاهت را پرستم ای نگارم فدای تار مویت هرچه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز یاد تو در خاطر من نیست عزیزم مانند تو عشق با صفا کیست عزیزم؟! بی یاد تو زندگی مرا نیست عزیزم در عشق بود نمره تو بیست عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـاعـر کـه شـوى تـازه مـى فـهـمـى کـه بـاران ... فـقـط بـاران نـیـسـت ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی روز مرگم هم باهم تفاهم نداریم من "سفید"میپوشم وتو "سیاه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض میشود جای الو را خرمالو میگیرد جای دلتنگی را دلتنگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس هایم که تنگ میشد می بخشیدم دل تنگم را حالا چه کسی میخواهد؟ میخواهی؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرکوچه های خواب من شده ای،وگرنه حواس شب هایم چنین پرت نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپیده که میزند لباست را برمیدارم! روبروی خورشید استین لباست را دور کمرم میگیرم! جوری نشان میدهم که هستی و عاشقانه من را گرفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک جهنم عاشقانه خلق کن! بگذار وقتی میگوید برو به جهنم... جایی باشد که شود رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مثــــل تــــــــــــار مــــــــــوهـــــــایــــــــش ایـــن بـــار.... دوســــتـــت دارم هـــایــــم را پــــشــــت گــــوش انــــداخــــت و رفـــــــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو از این کوچه بروی  من از این شهر میروم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه به شـب هاي من ، تو گريه هديه ميکني .. آروم نميگيره دلم ، وقتي تـو گريه ميکني ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شراب شده اند اشکهایم... دست رنج توست... بخور بسلامتی دلبر امروزت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان پوچ .... و این همه سرشاری...این همه تو  من از تمامی باران  فقط تو را می گریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد فاصله دیگر دور نیست درد اســــت . . . نـــــزدیــــک اســـــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام زندگی ات که شده باشد … جز آغوشش پناهی نداری حتی اگر از خودش دلگیر باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم تنها ترین تنهای تنها و تو زیباترین زیبای دنیا منم یلدای بی پایان عاشق تو بودی مرحم زخم شقایق نگاهت را پرستم ای نگارم فدای تار مویت هرچه دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز یاد تو در خاطر من نیست عزیزم مانند تو عشق با صفا کیست عزیزم؟! بی یاد تو زندگی مرا نیست عزیزم در عشق بود نمره تو بیست عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـاعـر کـه شـوى تـازه مـى فـهـمـى کـه بـاران ... فـقـط بـاران نـیـسـت ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی روز مرگم هم باهم تفاهم نداریم من "سفید"میپوشم وتو "سیاه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض میشود جای الو را خرمالو میگیرد جای دلتنگی را دلتنگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لباس هایم که تنگ میشد می بخشیدم دل تنگم را حالا چه کسی میخواهد؟ میخواهی؟!