بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند شیشه حس ندارد...اما وقتی روی بخارش نوشتم دوستت دارم...آرام گریست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک دریـــای طوفانی ، دل مـــا رفته مهمانی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم بـــرای "مـــــا" مـیــســــوزد کـــــه "مـــــن و تــــــو" خـیـلــی وقـــت اســت تـنـهــــایــش گـذاشــتــه ایــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبــرانه در انتظـارم تازمان سالخــوردگي ام فـــرا بـرسد!!! شايــد عشــق پيـــري ،چيـــز ديگـــري بـاشـــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دلتو شکسته ! اما خبرنداره اون چیزی که شکست تصویر زیبایی بوده که ازخودش ساخته بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺼﺮﺍﻉ ﻧﺨﺴﺖ: ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻉ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ! ﺍﺻﻼ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ساعت نگاه میکنم که شاید جفت آمدند ساعت و دقایق دلتنگی... ولی هرگز... عقربه های ساعت و دقیقه برایم دست میگیرند! و ثانیه هم به حالم میخندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورم از تو...فرســــــنگها... مبارک است...از همین دور برایت دست میزنم..چی؟؟صدایش را نمیشنوی؟؟؟ اشکالی ندارد...تو هیچوقت صدایم را نشنیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ماشین گل زده رو ببینی که داره بهترین ارزوت رو با خودش می بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز و این همه تنهایی... وقتی او هست و با هم بودنمان را انکار می کند... خدایا... این همه دلتنگی برای دلم... قدری زیاد نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل بازی الاکلنگ میمونه ./اونی که عاشق تره همیشه خودشو میاره پایین /تاعشقش ازبالا بودن لذت ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای یک حلقه" دارد دلت را دست به دست می کنی  برای چه!!!؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند در آن دلت را  که بر روی همه باز است یخ کردم..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل دعای مادرم از ته دل می آیی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سخنان عاشقانه ي دنيا به اندازه ي يك عمل عاشقانه ارزش ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه جزغاله شديم بس كه آتش سوزوندي تو ميخت رو بدجوري تو قلبمون كوبوندي تو اينقده با اون چشات ناز و كرشمه اومدي تا ديگه هوش و حواس از سرمون پروندي تو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي گويند شیشه حس ندارد...اما وقتی روی بخارش نوشتم دوستت دارم...آرام گریست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک دریـــای طوفانی ، دل مـــا رفته مهمانی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم بـــرای "مـــــا" مـیــســــوزد کـــــه "مـــــن و تــــــو" خـیـلــی وقـــت اســت تـنـهــــایــش گـذاشــتــه ایــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي صبــرانه در انتظـارم تازمان سالخــوردگي ام فـــرا بـرسد!!! شايــد عشــق پيـــري ،چيـــز ديگـــري بـاشـــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که دلتو شکسته ! اما خبرنداره اون چیزی که شکست تصویر زیبایی بوده که ازخودش ساخته بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺼﺮﺍﻉ ﻧﺨﺴﺖ: ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻉ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ﺍﯾﺮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻪ! ﺍﺻﻼ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ساعت نگاه میکنم که شاید جفت آمدند ساعت و دقایق دلتنگی... ولی هرگز... عقربه های ساعت و دقیقه برایم دست میگیرند! و ثانیه هم به حالم میخندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورم از تو...فرســــــنگها... مبارک است...از همین دور برایت دست میزنم..چی؟؟صدایش را نمیشنوی؟؟؟ اشکالی ندارد...تو هیچوقت صدایم را نشنیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ماشین گل زده رو ببینی که داره بهترین ارزوت رو با خودش می بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز و این همه تنهایی... وقتی او هست و با هم بودنمان را انکار می کند... خدایا... این همه دلتنگی برای دلم... قدری زیاد نیست...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل بازی الاکلنگ میمونه ./اونی که عاشق تره همیشه خودشو میاره پایین /تاعشقش ازبالا بودن لذت ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگشتت فقط جای یک حلقه" دارد دلت را دست به دست می کنی  برای چه!!!؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند در آن دلت را  که بر روی همه باز است یخ کردم..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مثل دعای مادرم از ته دل می آیی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سخنان عاشقانه ي دنيا به اندازه ي يك عمل عاشقانه ارزش ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه جزغاله شديم بس كه آتش سوزوندي تو ميخت رو بدجوري تو قلبمون كوبوندي تو اينقده با اون چشات ناز و كرشمه اومدي تا ديگه هوش و حواس از سرمون پروندي تو