بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را دوست دارم... از ته دل و عاشقانه میگویی مرا میبری به جایی که فقط من و توآنجا پرسه میزنیم... بدون هیچ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین بغض لعنتی قسم نوبت گریه ی تو هم میرسد... شک نکن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بگـــــــذار آنچــــــــه از دســــــت رفـــتـــنــیــســـت از دســـــت بــــــــرود..... مـــــــــن آنـــچــه را میــخـــواهـــم کـــه بــه رنـــگ الــتـــمــاس آلـــوده نــــبــــاشـــد........"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک منم.... زنی تنها در استانه ی فصلی سرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است،باز هم پرواز کنان به سوی تو می آیم پاک فراموش کرده ام بالهای شکسته ام را ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺼﻞ ﻫـﻮﺍﯼ ﺩﻭ ﻧﻔــــــﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ... ﺧـــﻮﺵ ﺑﻪ ﺣــــﺎﻝ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﻫــــﺎ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستت دارم هایی هم هست...میدونی دروغه ها...ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس می کنه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به هرکسی نسپار,این روزها برخی از سپرده ات هم بهره می خواهند!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباش! حرفی نیست... آنجاکه باید باشی هستی... درقلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازیگوش میشوم زیر شیطنت دستهایت... بگذار خطابمان کنند"دیوانه".... چرا که من... باهمه ی زنانگی ام "مجنونت شده ام".....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد دوستی که دیگر نیست: روزهایـی کـه بـی تـو می گـذرد گـرچه بـا یـاد تـوست ثـانـیه هـاش آرزو بـاز می کـشد فـریـاد: در کـنار تـو می گـذشت٬ ای کـاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ؟ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭﻟﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت2 نصفه شب سر پست... . . بسوزد پدر عاشـــقی دوست دختـــــر من مادر شد من هنـــــــوز سربازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای زیبا ترین نیلوفر من، بخوان غم را از چشمای خیسم بدان این روی زرد از دوری توست ، که سر بیرون زد از خاکستر من......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر می آیی... دلم هزارجا نمیرود... دلم یک جا میرود...! آن هم خانه رقیب...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک مرد قدرتمند از بس یک زن قوی بر می اید... یک مرد ضعیف خواهد گفت: او یک زن با ادعاست....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هایت را دوست دارم... از ته دل و عاشقانه میگویی مرا میبری به جایی که فقط من و توآنجا پرسه میزنیم... بدون هیچ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین بغض لعنتی قسم نوبت گریه ی تو هم میرسد... شک نکن !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بگـــــــذار آنچــــــــه از دســــــت رفـــتـــنــیــســـت از دســـــت بــــــــرود..... مـــــــــن آنـــچــه را میــخـــواهـــم کـــه بــه رنـــگ الــتـــمــاس آلـــوده نــــبــــاشـــد........"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اینک منم.... زنی تنها در استانه ی فصلی سرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است،باز هم پرواز کنان به سوی تو می آیم پاک فراموش کرده ام بالهای شکسته ام را ! ! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﺼﻞ ﻫـﻮﺍﯼ ﺩﻭ ﻧﻔــــــﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ... ﺧـــﻮﺵ ﺑﻪ ﺣــــﺎﻝ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﻫــــﺎ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستت دارم هایی هم هست...میدونی دروغه ها...ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس می کنه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به هرکسی نسپار,این روزها برخی از سپرده ات هم بهره می خواهند!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباش! حرفی نیست... آنجاکه باید باشی هستی... درقلبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازیگوش میشوم زیر شیطنت دستهایت... بگذار خطابمان کنند"دیوانه".... چرا که من... باهمه ی زنانگی ام "مجنونت شده ام".....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد دوستی که دیگر نیست: روزهایـی کـه بـی تـو می گـذرد گـرچه بـا یـاد تـوست ثـانـیه هـاش آرزو بـاز می کـشد فـریـاد: در کـنار تـو می گـذشت٬ ای کـاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ؟ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭﻟﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت2 نصفه شب سر پست... . . بسوزد پدر عاشـــقی دوست دختـــــر من مادر شد من هنـــــــوز سربازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای زیبا ترین نیلوفر من، بخوان غم را از چشمای خیسم بدان این روی زرد از دوری توست ، که سر بیرون زد از خاکستر من......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر می آیی... دلم هزارجا نمیرود... دلم یک جا میرود...! آن هم خانه رقیب...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک مرد قدرتمند از بس یک زن قوی بر می اید... یک مرد ضعیف خواهد گفت: او یک زن با ادعاست....