بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز منم که هر روز چهره ی زردم را با سیلی دروغهایت سرخ می کنم تا هرگز نفهمی آنکه بهار سبزم را به خزان نشاند تو بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب ایینه عشق گذران است  تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است  باش فردا که دلت با دگران است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انکه سراغی از تو نمی گیرددلتنگترین برای دیدنت است و از شکاف گوشه چشمانش به نبودنت خیره میشود . همیشه انکه تو او را نمیبینی نا مهربان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بـایـد یـکـیـو داشـتـه بـاشـه ... کـه وقـتـی نـگـاش مـیـکـنـه دلـش یـه جـوری بـشـه ، هـمـیـن و بـس !!! ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــعضـــی هــــا انــــگــــار مـــــرگ مـــــغـــــزی شـــــده انـــــد... هــــــرروز قــــلـــبـــشــــان را بـــه یــــکـــــی اهـــــدا مـــیــــکـــنــنــد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خـــــدا قـــســـمـــت "داشــــتــنــت" را بـــه مــــن نـــداد.... شــــایــــد کــــســـی تـــو را بــیــشـــتـــر از مـــن"دعــــا"کـــرده بــــود...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی‌ نباش که از بی‌ کسی‌ اش می‌‌نالد… با کسی‌ باش که در جمعِ کسان تو را می‌خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه منتظر کســی باش . که تو رو با همه ی دیوونگـــیت و خل بازیاتــ قبــول داــشته باشه و تو رو به همــه نشــون بــده و بگه: ایـن دیوونه خــل.. عشــق و جیگر منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديــگه نميــشه بــي تــو ســر كــرد حيــف دلــم بــدجــور بهــت عــادت كــرده تــو قســم خــوردي بــاشي بــه جونــم ميتــرسم نبــاشـي و نتونــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماری عشقت به سراسر وجودم سرایت کرده! حتی به عقلم که این روزها حکم را دست دل داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دانشگاه فضایم را عوض می کند و تورا فراموش می کنم می خندم در دل چه ساده دیده اند عشق من به تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ردپای مهربانیت را در قلب کسی باقی گذاری بیشتر از حاضرین حاضر خواهی بود حتی اگر غایب باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار لحظه های زیبا به احترام تمام لحظه های زیبایم فراموشت نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که از فردا میدانم این است:"خدا" قبل از خورشید بیدار است،از او میخواهم که قبل از همه در کنارت باشد،تا هیچوقت دلتنگ نباشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــــ ـــــ ــــی هام هستن که تو رابطه ها دنبال نفــع و فایــده میگردند... مثلا شـــــــــاید بگند این دوســــت داشتن دیگه فایــــــده نداره...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز منم که هر روز چهره ی زردم را با سیلی دروغهایت سرخ می کنم تا هرگز نفهمی آنکه بهار سبزم را به خزان نشاند تو بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اب ایینه عشق گذران است  تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است  باش فردا که دلت با دگران است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انکه سراغی از تو نمی گیرددلتنگترین برای دیدنت است و از شکاف گوشه چشمانش به نبودنت خیره میشود . همیشه انکه تو او را نمیبینی نا مهربان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بـایـد یـکـیـو داشـتـه بـاشـه ... کـه وقـتـی نـگـاش مـیـکـنـه دلـش یـه جـوری بـشـه ، هـمـیـن و بـس !!! ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــعضـــی هــــا انــــگــــار مـــــرگ مـــــغـــــزی شـــــده انـــــد... هــــــرروز قــــلـــبـــشــــان را بـــه یــــکـــــی اهـــــدا مـــیــــکـــنــنــد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خـــــدا قـــســـمـــت "داشــــتــنــت" را بـــه مــــن نـــداد.... شــــایــــد کــــســـی تـــو را بــیــشـــتـــر از مـــن"دعــــا"کـــرده بــــود...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با کسی‌ نباش که از بی‌ کسی‌ اش می‌‌نالد… با کسی‌ باش که در جمعِ کسان تو را می‌خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه منتظر کســی باش . که تو رو با همه ی دیوونگـــیت و خل بازیاتــ قبــول داــشته باشه و تو رو به همــه نشــون بــده و بگه: ایـن دیوونه خــل.. عشــق و جیگر منه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديــگه نميــشه بــي تــو ســر كــرد حيــف دلــم بــدجــور بهــت عــادت كــرده تــو قســم خــوردي بــاشي بــه جونــم ميتــرسم نبــاشـي و نتونــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیماری عشقت به سراسر وجودم سرایت کرده! حتی به عقلم که این روزها حکم را دست دل داده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دانشگاه فضایم را عوض می کند و تورا فراموش می کنم می خندم در دل چه ساده دیده اند عشق من به تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ردپای مهربانیت را در قلب کسی باقی گذاری بیشتر از حاضرین حاضر خواهی بود حتی اگر غایب باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار لحظه های زیبا به احترام تمام لحظه های زیبایم فراموشت نمیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیزی که از فردا میدانم این است:"خدا" قبل از خورشید بیدار است،از او میخواهم که قبل از همه در کنارت باشد،تا هیچوقت دلتنگ نباشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــــ ـــــ ــــی هام هستن که تو رابطه ها دنبال نفــع و فایــده میگردند... مثلا شـــــــــاید بگند این دوســــت داشتن دیگه فایــــــده نداره...