بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه حق با توست...!!! آخر من دوستت دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر پیراهنهای پشت ویترین مغازه ها قشنگند... تو را ک در آنها تصور میکنم ...  وسوسه ی خریدنشان به سرم میزند... اما...!!! می بینی...!؟؟؟ فقط مانده بود اینها هم نبودنت را به رخم بکشند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شب اضافه مي ايد وقتي تو نيستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که قاصدکی را فوت کنی تا عطر نفس هایت را بیاورد... برای دلم کافیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات را دانه دانه به نخ میکشند لب هایت... باران بوسه هایت را شعرباران میکند... من هیچ کاره ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭ ﺷﻌﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ﺻﺪ پنجﺮﻩ ﺍﺷﻚ ﺑﺮﻏﻤﺖ ﺍﻓﺸﺎﻧﺪﻡ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺷﺐ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﺎﻧﺪﻡ ...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخندى فوق العاده ميشى ... حس ميکنم دلم يه جايى گيره ... اين اولين باره که عاشق شدم ... حسى که دارم به تو بىنظيره ...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی را که داری بگو.. زیرا قلب ها معمولا با کلماتی که ناگفته می مانند می شکنند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودي که از دهانم بيرون مياد، دود سيگار نيست! قلبم سوخته...! دود ميکنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بفرستم باورم را برای تو تا باور کنی از یاد بردنت کار من نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي داني چه لحظه هايي را به جا گذاشتي كه هنوز دلم توان كندن ندارد... خداكند تا زماني كه دل كنده شود؛جان نكنم‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هیچ کس اجازه نمیدهم سرمزارم گریه کند... زنده بودنم گریه داشت آنها خندیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــــــقدر سختــــه گوشــــیت یعالمه میس کال داشته باشه اما هیچ کدوم از طرف اون کسی نباشه کــــــــــــه منتظرشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از سردرد ها نه با چایی خوب میشه! نه با قرص و نه حتی با خواب! بعضی از سردردها فقط با دیدن اون دوتا چشم لامصب تو خوب میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی كن :گوشهای خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه. آرزویی كن شاید كوچكترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ نمیگویم... لال میشوم.فقـــــــــــــط... نفرینت میکنم به دوست داشتن... دوس داشتن کسی که دوستت نداشته باشد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه حق با توست...!!! آخر من دوستت دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر پیراهنهای پشت ویترین مغازه ها قشنگند... تو را ک در آنها تصور میکنم ...  وسوسه ی خریدنشان به سرم میزند... اما...!!! می بینی...!؟؟؟ فقط مانده بود اینها هم نبودنت را به رخم بکشند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر شب اضافه مي ايد وقتي تو نيستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که قاصدکی را فوت کنی تا عطر نفس هایت را بیاورد... برای دلم کافیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات را دانه دانه به نخ میکشند لب هایت... باران بوسه هایت را شعرباران میکند... من هیچ کاره ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭ ﺷﻌﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ﺻﺪ پنجﺮﻩ ﺍﺷﻚ ﺑﺮﻏﻤﺖ ﺍﻓﺸﺎﻧﺪﻡ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺷﺐ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﺎﻧﺪﻡ ...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخندى فوق العاده ميشى ... حس ميکنم دلم يه جايى گيره ... اين اولين باره که عاشق شدم ... حسى که دارم به تو بىنظيره ...♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی را که داری بگو.. زیرا قلب ها معمولا با کلماتی که ناگفته می مانند می شکنند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودي که از دهانم بيرون مياد، دود سيگار نيست! قلبم سوخته...! دود ميکنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه بفرستم باورم را برای تو تا باور کنی از یاد بردنت کار من نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي داني چه لحظه هايي را به جا گذاشتي كه هنوز دلم توان كندن ندارد... خداكند تا زماني كه دل كنده شود؛جان نكنم‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هیچ کس اجازه نمیدهم سرمزارم گریه کند... زنده بودنم گریه داشت آنها خندیدند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــــــقدر سختــــه گوشــــیت یعالمه میس کال داشته باشه اما هیچ کدوم از طرف اون کسی نباشه کــــــــــــه منتظرشی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از سردرد ها نه با چایی خوب میشه! نه با قرص و نه حتی با خواب! بعضی از سردردها فقط با دیدن اون دوتا چشم لامصب تو خوب میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی كن :گوشهای خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه. آرزویی كن شاید كوچكترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ نمیگویم... لال میشوم.فقـــــــــــــط... نفرینت میکنم به دوست داشتن... دوس داشتن کسی که دوستت نداشته باشد...