بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینم ، تـقصـیر تـــو نیـست حـتمـاً اشـتبـاه از فرشته ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب دیــــــگری شـدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهای من اینجوری صبح میشه با اشک و لبخند و درو دیوار آهنگی که دوست داشتیو تکــرار  !سـیـگـارو هــی سـیـگـارو هــی سـیـگـار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چای می نوشی; غافل از اینکه کسی این جاست که به فنجان درون دست هایت هم حسادت می کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هست آرزویم ، که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم ، ببینم از تو رویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز عـشـق ورزیدن درک ایـن جـمـلـه اسـت....: "" شـایـد از دسـت بـرود....!! ""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای دوست داشتن تنگ شده ولی دیگه طاقتشو ندارم  احساس میکنم دیگه نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بمان بازمیگردم.... جاده تهی است,تو بازنخواهی گشت و چشمانم به راه تو نیست تو بمان... من بازمیگردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای عطر پاییز را میگیرم کوچه ب کوچه... شهر ب شهر... رویا ب رویا... در انتهای کوچه باغ ب جای خالیت میرسم... چ سخت است حضور عطر تو میان برگهای خزان زده پاییز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت...... من به این معجزه ایمان دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــور پــدر تــمــوم لــحــظــاتــی کــه.. . . . . . . . نــفــهــمــیــدی چـقـــدر دوســتـت داشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق است میان کسی ک تورا میخواهد.... با کسی ک توراهم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام " به یادت میمانم " حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن غروب پاییز باحاله ولی نه درغربت . . .<بزن به افتخارهرچی ادم غریبه>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن،بدون انتظار پاسخی از دنیا،بدان و باور کن روزی آنقدر شرمنده خواهد شد،که به جای پاسخ به لبخند هایت به تمام ساز هایت خواهد رقصید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا هنوز به خاطر آدم های خوب پابرجاست...... قول بده بمونی تا دنیا هم بمونه ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جمله‌ی زندگی : ((دوست دارم)) شاید 2 کلمه باشه و جرات و صداقت می‎خواد که بخوای به زبون بیاری.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینم ، تـقصـیر تـــو نیـست حـتمـاً اشـتبـاه از فرشته ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب دیــــــگری شـدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهای من اینجوری صبح میشه با اشک و لبخند و درو دیوار آهنگی که دوست داشتیو تکــرار  !سـیـگـارو هــی سـیـگـارو هــی سـیـگـار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چای می نوشی; غافل از اینکه کسی این جاست که به فنجان درون دست هایت هم حسادت می کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه هست آرزویم ، که ببینم از تو رویی چه زیان تو را که من هم ، ببینم از تو رویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز عـشـق ورزیدن درک ایـن جـمـلـه اسـت....: "" شـایـد از دسـت بـرود....!! ""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای دوست داشتن تنگ شده ولی دیگه طاقتشو ندارم  احساس میکنم دیگه نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی بمان بازمیگردم.... جاده تهی است,تو بازنخواهی گشت و چشمانم به راه تو نیست تو بمان... من بازمیگردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رد پای عطر پاییز را میگیرم کوچه ب کوچه... شهر ب شهر... رویا ب رویا... در انتهای کوچه باغ ب جای خالیت میرسم... چ سخت است حضور عطر تو میان برگهای خزان زده پاییز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت...... من به این معجزه ایمان دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــور پــدر تــمــوم لــحــظــاتــی کــه.. . . . . . . . نــفــهــمــیــدی چـقـــدر دوســتـت داشتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق است میان کسی ک تورا میخواهد.... با کسی ک توراهم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام " به یادت میمانم " حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن غروب پاییز باحاله ولی نه درغربت . . .<بزن به افتخارهرچی ادم غریبه>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن،بدون انتظار پاسخی از دنیا،بدان و باور کن روزی آنقدر شرمنده خواهد شد،که به جای پاسخ به لبخند هایت به تمام ساز هایت خواهد رقصید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا هنوز به خاطر آدم های خوب پابرجاست...... قول بده بمونی تا دنیا هم بمونه ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین جمله‌ی زندگی : ((دوست دارم)) شاید 2 کلمه باشه و جرات و صداقت می‎خواد که بخوای به زبون بیاری.