بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به همه چیز شک کرده ام می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد است هر چه بالا پایین می کنم نمی فهمم این چشمانم پس کـــِـــی مراد می گیرند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به آنها که رفتند نمیگویم برگردید دیگر به آنها که هستند نمیگویم بمانید زیرا من دیگر دلی ندارم که وابسته شود... انرا با تکه سنگی عوض کردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب که میتابد پرنده که می خواند و نسیم که می وزد با خودم می گویم حتما حال تو خوب است که جهان این همه زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویم مرا دوست داشت، اگر گرگ های اطرافش میگذاشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام میگیرد وقتی پس ازمدتها بی خبری بی آنکه سراغی ازاین دل آواره بگیری میگویی:دلم برایت تنگ است یامرابه بازی گرفته ای یامعنی واژه هایت راخوب نمیدانی... دلتنگی ارزانی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان این روزها بامن که تنها مانده ام/تقدیر خود را خط به خط در چشمهایت خوانده ام/این روزها بامن بمان این روزها عاشق ترم/این روزها یاد تورا باخود به رویا میبرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگيا طلا شدي گم شدي كيميا شدي .ديگه اس ام اس نمي زني مث غريبه ها شدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان قلب تهی... خسته و بی تصویرم... که برای تو و تصویر... دلت میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که درآغوشت بود فرشته میخواندیش.... حالاکه در آغوش دیگریست فاحشه؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دلتنگ شدن،به اینه که هر جا دلش بخواد سرک میکشه...این لحظه قسمت تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرشکلات بودی شیرین ترین بودی،اگرعروسک بودی بغلی ترین بودی،اگرستاره بودی روشنترین بودی،وتازمانی که دوست من هستی عزیزترینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشمانم قسمتی از تـوست! لااقل بگذار او با من باشد در نبود تـو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید گاهی نشود یادت کنم اما هرگز یادم نمیرود ک چقدر دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت آسمان و زمین هم مثل ما عاشقان است به خاطر این آدما از هم دیگه جدا شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق " خنده هاي ساده ي كسيست كه با تمام غصه هايش ميخندد تا از تمام غصه هايت رها شوي...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به همه چیز شک کرده ام می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد است هر چه بالا پایین می کنم نمی فهمم این چشمانم پس کـــِـــی مراد می گیرند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به آنها که رفتند نمیگویم برگردید دیگر به آنها که هستند نمیگویم بمانید زیرا من دیگر دلی ندارم که وابسته شود... انرا با تکه سنگی عوض کردم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب که میتابد پرنده که می خواند و نسیم که می وزد با خودم می گویم حتما حال تو خوب است که جهان این همه زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویم مرا دوست داشت، اگر گرگ های اطرافش میگذاشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام میگیرد وقتی پس ازمدتها بی خبری بی آنکه سراغی ازاین دل آواره بگیری میگویی:دلم برایت تنگ است یامرابه بازی گرفته ای یامعنی واژه هایت راخوب نمیدانی... دلتنگی ارزانی خودت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان این روزها بامن که تنها مانده ام/تقدیر خود را خط به خط در چشمهایت خوانده ام/این روزها بامن بمان این روزها عاشق ترم/این روزها یاد تورا باخود به رویا میبرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگيا طلا شدي گم شدي كيميا شدي .ديگه اس ام اس نمي زني مث غريبه ها شدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همان قلب تهی... خسته و بی تصویرم... که برای تو و تصویر... دلت میمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که درآغوشت بود فرشته میخواندیش.... حالاکه در آغوش دیگریست فاحشه؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگی دلتنگ شدن،به اینه که هر جا دلش بخواد سرک میکشه...این لحظه قسمت تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ماه به من دورتری ولی انگار همینجا و همین دور و بری ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرشکلات بودی شیرین ترین بودی،اگرعروسک بودی بغلی ترین بودی،اگرستاره بودی روشنترین بودی،وتازمانی که دوست من هستی عزیزترینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک چشمانم قسمتی از تـوست! لااقل بگذار او با من باشد در نبود تـو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید گاهی نشود یادت کنم اما هرگز یادم نمیرود ک چقدر دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت آسمان و زمین هم مثل ما عاشقان است به خاطر این آدما از هم دیگه جدا شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق " خنده هاي ساده ي كسيست كه با تمام غصه هايش ميخندد تا از تمام غصه هايت رها شوي...