بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـا صــبـرم بـا دردم نمیـخـونـه صــبری کــه دادی تمــوم شد ولــی درد هنــور بـاقــیه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من  دلم پیش تو بود تو  دلت پیش اون فاصله بیداد میکنه بین من و تو  بین تو و اون. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر پیدا شد... که دیگر عشق نیست..معرفت است. عشق از آن رو هست...که نیست.. پیدا نیست و حس میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد چشمانم را می بستم و اول زمستان باز میکردم . . . . امسال بی تو تحمل نبودنت را در پایِیز ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام.. که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى  احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــــــــــق یعنى همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نفهمید . . .  شاید شیطان عاشق حوا بود که برای آدم سجده نکرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار هزار بار هم نبودنت را به من دیکته کند نمره من باز می شود صفر...نبودنت را یاد نمیگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به "خدانگهدارش" اگر نمی خواست برگردد اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی مرگ و مرگ یعنی زندگی پس زنده باد مرگ و مرگ بر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من عشق تعارف نکنید همین چند وقت پیش گول خوردم...سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز هـم سـلام مــرد لاغر ســپید... آیـــا اجــازه هســت کهـ در قصـــه ای جــدید تصــمیمتــان عــوض شــود و "عـــاشقـم" شــویــد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت از تو حرف میزنم تمام فعلهایم ماضی بعید است......ماضی خیلی خیلی بعید...لعنتی کمی نزدیکتر بیادلم برای یک حال ساده تنگ شده........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ای مسافر من بود.. دیروز که انتظار فردا را نمی کشید بانو!! پروانه ها بودن را به اندازه ی یک "عــشــق" خلاصه کرده اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم: دوستت دارم وسه نقطه... یعنی که این نوشته تا همیشه امتداد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را می گیـــرد  امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر فقـــط بگــــو : کــــودکـــ است نـِـمی فهمــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی اگر کسی نباشد که با یادش ، چشمانت از شادی یا غم پر اشک شود هرگز زندگی نکرده ای و من این روزها زندگی می کنم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـا صــبـرم بـا دردم نمیـخـونـه صــبری کــه دادی تمــوم شد ولــی درد هنــور بـاقــیه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من  دلم پیش تو بود تو  دلت پیش اون فاصله بیداد میکنه بین من و تو  بین تو و اون. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اگر پیدا شد... که دیگر عشق نیست..معرفت است. عشق از آن رو هست...که نیست.. پیدا نیست و حس میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد چشمانم را می بستم و اول زمستان باز میکردم . . . . امسال بی تو تحمل نبودنت را در پایِیز ندارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر در تـــــــــــو غــرق شـــده ام.. که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى  احســـاس خیانــت میـــکنم!! عشـــــــــــق یعنى همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نفهمید . . .  شاید شیطان عاشق حوا بود که برای آدم سجده نکرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزگار هزار بار هم نبودنت را به من دیکته کند نمره من باز می شود صفر...نبودنت را یاد نمیگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به "خدانگهدارش" اگر نمی خواست برگردد اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی مرگ و مرگ یعنی زندگی پس زنده باد مرگ و مرگ بر زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من عشق تعارف نکنید همین چند وقت پیش گول خوردم...سیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـروز هـم سـلام مــرد لاغر ســپید... آیـــا اجــازه هســت کهـ در قصـــه ای جــدید تصــمیمتــان عــوض شــود و "عـــاشقـم" شــویــد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت از تو حرف میزنم تمام فعلهایم ماضی بعید است......ماضی خیلی خیلی بعید...لعنتی کمی نزدیکتر بیادلم برای یک حال ساده تنگ شده........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ای مسافر من بود.. دیروز که انتظار فردا را نمی کشید بانو!! پروانه ها بودن را به اندازه ی یک "عــشــق" خلاصه کرده اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم: دوستت دارم وسه نقطه... یعنی که این نوشته تا همیشه امتداد خواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را می گیـــرد  امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر فقـــط بگــــو : کــــودکـــ است نـِـمی فهمــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی اگر کسی نباشد که با یادش ، چشمانت از شادی یا غم پر اشک شود هرگز زندگی نکرده ای و من این روزها زندگی می کنم..