بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متــــــــاسفم… نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست… نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم…. متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را…. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های من بماند برای بعد......دلخوری هایم..دلتنگیهایم...و تمام اشک هایم.........تو از خودت بگو....با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم “تـــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش منو:اگه بی تو هنوز نفس می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یکی میرفتیم و کاتب،سرنوشتمان را با خطی زرین مینوشت،نوبت که به ما رسید قلم از قلمدان افتاد و شکست،کاتب با خطی تیره و تار نوشت:اسیر سرنوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز بودن با شما زاده شده مثل کاجي که هيچي خزون غمي نمي تونه زردش کنه يا زمستون سبزيشو بگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توگل من خار... اگر اینگونه هم باشد،کدامین گل به دست عابران دشت ها آسوده میماند؟ مگر خاری بپاید رنگ وبویش را... وبنماید از او هر دم نگهبانی؛ تو گل من خار... توهم بی من نمیمانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگی در من بالا زده! نه سکوتی... نه موسیقی... نه حتی سیگار... هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگی را تسکین نمیدهد جز عطر تنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که به سینه ات می کوبد  قلب نیست  ماهی کوچکی ست که در اشتیاق اقیانوس  دارد نهنگ می شود  باور کن ....  همیشه قرار نیست همه چیز سر جای خودش باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر رسیدم... با دیگری دیدمت... فهمیدم که گاهی... هرگز نرسیدن... بهتراز دیر رسیدن است...شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها پُر و خالی می شوند مثل فنجان های چای در کافه های بعدازظُهر اما... هیچ اتفاق خاصی نمی افتد این که مثلا تو ناگهان... در آن سوی میز نشسته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ز گهواره تا گور به جای دانش تو را میجویم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قدرت برعشق فرمانی میراند ونه پول را یارای خریدعشق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم شب هاي مهتابي سر به جاده ها ميزنم و پي سنگريزه هايي ميگردم كه تو پشت سرت ريخته اي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار! میسوزی... داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان آمدن و رفتن مانــــــــــــــــــــــــــــده ام بی تو، نه پای رفتنی اســـــــــــــــــــــــت و نه حوصله ی برای مانــــــــــــــــدن . . ..........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متــــــــاسفم… نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست… نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم…. متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را…. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های من بماند برای بعد......دلخوری هایم..دلتنگیهایم...و تمام اشک هایم.........تو از خودت بگو....با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم “تـــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخش منو:اگه بی تو هنوز نفس می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی یکی میرفتیم و کاتب،سرنوشتمان را با خطی زرین مینوشت،نوبت که به ما رسید قلم از قلمدان افتاد و شکست،کاتب با خطی تیره و تار نوشت:اسیر سرنوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز بودن با شما زاده شده مثل کاجي که هيچي خزون غمي نمي تونه زردش کنه يا زمستون سبزيشو بگيره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توگل من خار... اگر اینگونه هم باشد،کدامین گل به دست عابران دشت ها آسوده میماند؟ مگر خاری بپاید رنگ وبویش را... وبنماید از او هر دم نگهبانی؛ تو گل من خار... توهم بی من نمیمانی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگی در من بالا زده! نه سکوتی... نه موسیقی... نه حتی سیگار... هیچ چیز و هیچ چیز این دیوانگی را تسکین نمیدهد جز عطر تنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که به سینه ات می کوبد  قلب نیست  ماهی کوچکی ست که در اشتیاق اقیانوس  دارد نهنگ می شود  باور کن ....  همیشه قرار نیست همه چیز سر جای خودش باشد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر رسیدم... با دیگری دیدمت... فهمیدم که گاهی... هرگز نرسیدن... بهتراز دیر رسیدن است...شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها پُر و خالی می شوند مثل فنجان های چای در کافه های بعدازظُهر اما... هیچ اتفاق خاصی نمی افتد این که مثلا تو ناگهان... در آن سوی میز نشسته باشی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ز گهواره تا گور به جای دانش تو را میجویم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه قدرت برعشق فرمانی میراند ونه پول را یارای خریدعشق.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم شب هاي مهتابي سر به جاده ها ميزنم و پي سنگريزه هايي ميگردم كه تو پشت سرت ريخته اي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار! میسوزی... داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان آمدن و رفتن مانــــــــــــــــــــــــــــده ام بی تو، نه پای رفتنی اســـــــــــــــــــــــت و نه حوصله ی برای مانــــــــــــــــدن . . ..........