بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار! میسوزی... داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشت سلام نَفَــــــــــس کسیــــــــــ که چند لحظه پیش به من شبــــــــــ بخــــــــــیر گفت !!!! هه ... چه اشتباهی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون گریه زاری یا بغض و بی قراری تا فهمیدم دو رویی از تو شدم فراری. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلالت اگه باز بهت دل سپردم به دریا زدیو ازت ضربه خوردم حلالت که مردم تو این مرگو دیدی که می تونی اما نجاتم نمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران من نباش... دیگر هیچ چیز مرا هوایی نمیکند ...حتی خیال تو!! زمین گیر شده ام ... خیالت راحت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عصب رسیـــــــده درد عشقـــــت، ولی حیف....خراب است، باید از بن کشیــــــد و انداخت دور. مهم نیست...فقط گاهی جای خالی اش عذابت میدهد، فراموش میکنی... فراموش میکنی........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وا فریادا ز عشق وا فریادا کارم به یکی طذفه نگار افتادا گر داد من شکسته دادا،دادا ور نه،من و عشق،هر چه بادا بادا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که عاشق کسی باشی و به همون اندازه که عاشقشی بدونی باهم بودنتون به جایی نمیرسه. تجربه کردم این دردو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا دلم تنها نبود تا اسیر غصه ی فردانبود کاش بودی تافقط باورکنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاید لازم باشد از یاد ببریم... یاد همهی آنهایی که با نبودشان...... بودنمان را به بازی گرفتند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تمثیلی از نفس کشیدن من است، سزاواری من در زندگی، شایستگی‌ام در بودن! ... اگر سزا بود چنان در آغوش‌ می‌فشردم که یکی گردیم، و در آن پیکر، نه من دلتنگ می‌شدم، نه او می‌گریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اعتماد به نفسِ کاذبی دارد این بهار..!! خودش را جای پائیــــز جا می زندُ دلبری می کند.. نمیداند که من بوی تن پائیـــــز را خوب می شناسم... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به انتظار رسیدن من من به انتظار رسیدن تو ولی ما، هیچ‌وقت به‌هم نمی‌رسیم . همیشه دستی هست که پیش از رسیدنمان‌ ما را نرسیده و کال بچیند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید ب سرم باز بگویم گذرد...وای از این زندگی ک با میگذرد،،،میگذرد............!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو ! عبور ماه است از خیابان در شب حکومت نظامی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غصه خوردن مشکلاتت کمتر نخواهد شد! فقط اینگونه تو آنها را دو برابر خواهی کرد!!!! لبخند بزن و بگو!!!! مهم نیست ......................... درست می شود!!!!!!!!!!!!! مطمئن باشید درست می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بر دلم نگذار! میسوزی... داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوشت سلام نَفَــــــــــس کسیــــــــــ که چند لحظه پیش به من شبــــــــــ بخــــــــــیر گفت !!!! هه ... چه اشتباهی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون گریه زاری یا بغض و بی قراری تا فهمیدم دو رویی از تو شدم فراری. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلالت اگه باز بهت دل سپردم به دریا زدیو ازت ضربه خوردم حلالت که مردم تو این مرگو دیدی که می تونی اما نجاتم نمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران من نباش... دیگر هیچ چیز مرا هوایی نمیکند ...حتی خیال تو!! زمین گیر شده ام ... خیالت راحت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عصب رسیـــــــده درد عشقـــــت، ولی حیف....خراب است، باید از بن کشیــــــد و انداخت دور. مهم نیست...فقط گاهی جای خالی اش عذابت میدهد، فراموش میکنی... فراموش میکنی........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وا فریادا ز عشق وا فریادا کارم به یکی طذفه نگار افتادا گر داد من شکسته دادا،دادا ور نه،من و عشق،هر چه بادا بادا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته که عاشق کسی باشی و به همون اندازه که عاشقشی بدونی باهم بودنتون به جایی نمیرسه. تجربه کردم این دردو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بودی تا دلم تنها نبود تا اسیر غصه ی فردانبود کاش بودی تافقط باورکنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاید لازم باشد از یاد ببریم... یاد همهی آنهایی که با نبودشان...... بودنمان را به بازی گرفتند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تمثیلی از نفس کشیدن من است، سزاواری من در زندگی، شایستگی‌ام در بودن! ... اگر سزا بود چنان در آغوش‌ می‌فشردم که یکی گردیم، و در آن پیکر، نه من دلتنگ می‌شدم، نه او می‌گریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اعتماد به نفسِ کاذبی دارد این بهار..!! خودش را جای پائیــــز جا می زندُ دلبری می کند.. نمیداند که من بوی تن پائیـــــز را خوب می شناسم... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به انتظار رسیدن من من به انتظار رسیدن تو ولی ما، هیچ‌وقت به‌هم نمی‌رسیم . همیشه دستی هست که پیش از رسیدنمان‌ ما را نرسیده و کال بچیند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید ب سرم باز بگویم گذرد...وای از این زندگی ک با میگذرد،،،میگذرد............!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو ! عبور ماه است از خیابان در شب حکومت نظامی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با غصه خوردن مشکلاتت کمتر نخواهد شد! فقط اینگونه تو آنها را دو برابر خواهی کرد!!!! لبخند بزن و بگو!!!! مهم نیست ......................... درست می شود!!!!!!!!!!!!! مطمئن باشید درست می شود.